ส่องเทคโนโลยีท่าเรือ แก้รถบรรทุกหนาแน่น รองรับ อีอีซี

Technology ส่องเทคโนโลยีท่าเรือ แก้รถบรรทุกหนาแน่น รองรับ อีอีซี

ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นการบริหาจัดการรถบรรทุกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยปัจจุบันมีการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาการขนส่งสินค้าออกจากท่าเรือด้วย “โครงการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ”


โดยภายในโครงการดังกล่าว มีโครงการที่ให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์และจองเวลาในการเข้ารับสินค้าจากเรือที่เข้ามาเทียบท่า หรือ Truck Queuing System โดยจะลดปัญหาการตกค้างของรถบรรทุกในท่าเรือและแก้ไขปัญหาการจราจร ซึ่งรถบรรทุกสามารถเข้าพื้นที่ได้ก่อนและหลังเวลาจองได้ 30 นาที เพื่อให้มีการจัดปัญหาจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในแผนระยะที่ 2 ที่จะปล่อยในเดือนมีนาคมนี้ มีการทำให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลได้แบบภาพรวม(Dashboard) และกำลังพัฒนาไปสู่แอปพลิเคชันบนมือถือ ในการลดระยะเวลาในการทำงาน เช่น การเปลี่ยนเวลาจอดรอ , ดูการจราจรในท่าเรือ และ การตรวจสอบตู้สินค้าแบบตามเวลาจริง(Real-Time) เป็นต้น รวมทั้งแผนต่อจากนี้เมื่อผู้ประกอบการขนส่งสินค้านำรถเข้ามาส่งตู้สินค้าในท่าเรือแล้ว จะสามารถรับงานต่อเพื่อไม่ให้ตีรถเปล่าออกไปได้หรือไม่ ? เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการยังคงต้องตีรถเปล่าออกจากท่าเรืออยู่ เมื่อส่งสินค้าเสร็จแล้ว

โดยวิธีการประกอบธุรกิจของธุรกิจขนส่งสินค้า คือ จะมีผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าและผู้ประกอบการใช้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้นหากมีการเชื่อมโยงระบบกันทั้งผู้ให้บริการรถและตู้สินค้า ก็จะสามารถลดต้นทุนต่อเที่ยวลงได้

จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า ช่วงเวลา 13.00 น. – 19.00 น. จะมีรถขนส่งสินค้าเข้ามาในท่าเรือมากกว่าที่ท่าเรือจะรับได้(Super Peak hour) ขณะที่บางเวลาก็มีรถขนส่งสินค้าน้อยมาก ดังนั้นการทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนได้ว่าควรจะเข้ามาในท่าเรือเวลาได้ สาเหตุหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้ระบบนี้ เพราะเมื่อผู้ประกอบการผลิตปัจจุบันไม่สต๊อกสินค้า ซึ่งหมายความว่า เมื่อมีเรือสินค้าขนาดใหญ่มาเทียบท่า ก็จะมีรถบรรทุกจำนวนมากวิ่งเข้ามายังท่า เพื่อขนส่งสินค้าออกไปทางเรือให้เร็วที่สุดหลังผลิตสินค้าเสร็จ จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการทำให้การจราจรติดขัด

สำหรับระบบ Truck Queuing System เริ่มใช้ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2561 จนถึงเดือนธันวาคม 2562 มีรถบรรทุกสินค้าใช้บริการแล้ว 344,465 ครั้ง บนผู้ประกอบการ 368 บริษัท โดยการขนส่งสินค้าของท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งหมดกว่าร้อยละ 80 เป็นการขนส่งทางถนน ดำเนินงานโดย บริษัท ดิจิทัล พอร์ต จำกัด และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(Depa) เข้ามาช่วยสนับสนุนในช่วงกลางปี 2562 ในการเป็นตัวกลางสนับสนุนการพูดคุยระหว่างเอกชนและการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เดิมโครงการจัดรถไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกส่วนเพราะมีแค่ข้อมูลจากผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเท่านั้น ซึ่งเมื่อมีการส่งเรื่องไปยัง Depa เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลจากแต่ละส่วนมาทำให้ระบบต่าง ๆ ดีขึ้น ทั้งข้อมูลประตูที่รถจะต้องเข้า และการมาถึงของเรือขนส่งสินค้า ขณะเดียวกันเมื่อทำไประยะหนึ่งข้อมูลต่าง ๆ ก็จะถูกจัดเก็บเป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) ให้ภาครัฐในการวางแผนสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ต่อไป

พรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(Depa) กลุ่มงานกิจการสาขา

นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(Depa) กลุ่มงานกิจการสาขา ระบุว่า โครงการนี้สิ่งที่ท่าเรือจะได้คือข้อมูลขอตัวเอง และการจัดคิวที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งที่สำนักงานมองคือหากมีการลัดคิว ภาครัฐจะสามารถเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้นจากการลัดคิว และเมื่อมีข้อมูลในรูปแบบกระดานรวม(Dashboard)ก็จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดปริมาณการส่งรถเปล่าออกมาได้และส่งผลทางอ้อมไปยังเรื่องสิิงแวดล้อมอีกด้วย โดยโครงการในระยะแรกของ “โครงการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ” สำนักงานลงทุนในส่วนของการส่งเสริมโครงการนี้ราว 10 ล้านบาทและจะสิ้นสุดระยะแรกในต้นปี 2563

นพฤทธิ์ กมลสุวรรณ BTIT3https://businesstoday.co/author/noparit/
ผู้ประกาศข่าว / ผู้สื่อข่าว Money2Know , Business Today Thai
Advertisement

รื้อต๋ง..เจ๋งนะ แต่ทุบดอกเบี้ยกู้ด้วย..ยิ่งเจ๋ง

วิรไท  สันติประภพ แผลงฤทธิ์นับถอยหลังสั่งลาเก้าอี้ผู้ว่าแบงก์ชาติ ด้วยการเดินหน้าจัดระเบียบใหม่ค่าต๋งในระบบสถาบันการเงิน ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้แก่ลูกหนี้-ลูกค้าทั่วประเทศ น่าสงสัยว่าวิรไท ทำไมเพิ่งจะมาขยันขันแข็งรื้อจัดระเบียบค่าต๋งในระบบสถาบันการเงินเอาในห้วงเวลาโค้งสุดท้ายก่อนอำลาตำแหน่ง ทั้งที่ควรจะต้องทำมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2558 ปฏิกิริยาท่าทีขึงขังของวิรไท ในฐานะผู้ว่าแบงก์ชาติปีสุดท้าย ดูๆไปก็มีความคล้ายคลึงกับพล.อ.อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก ปีสุดท้ายอยู่หลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นว่าด้วยการจัดระเบียบผลประโยชน์ เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ยังไงซะการลงมือทำ ถึงแม้จะช้า ก็ดีซะกว่าไม่ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้-ลูกค้าสถาบันการเงิน ไม่ให้ถูกสถาบันการเงินขูดรีดเอาเปรียบเอาซะเลย จังหวะแรกที่แบงก์ชาติเข้าเกียร์เดินหน้า เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้และลูกค้าสถาบันการเงินไปแล้ว ตั้งแต่เปิดศักราชใหม่ 2563 คือการสั่งสถาบันการเงินให้ปรับปรุงการคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากลูกหนี้และลูกค้า เบี้ยปรับกรณีชำระเงินงวดล่าช้า หรือผิดนัดชำระ...

กสทช. เปิดประมูล 5G แล้ว

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. กล่าวเปิดงาน ประมูล 5G คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Highlight ! Business Today Issue 24 ( 17-23 ก.พ. 2563)

COVER STORY: เศรษฐกิจไทย ‘สาหัส’ 5 มรสุมถล่มแบบตั้งตัวไม่ติด หน้า 2 CEO VISION: ทอม-ดี้ E-Commerce เลยหลัก 100 ล้าน ไปนานแล้ว หน้า 3 BUSINESS  MODEL: Silicon Valley Hub แห่งเทคโนโลยีที่สร้าง ‘มหาอำนาจโลก’ /...

บุคลากรแพทย์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มหนึ่งราย สธ.แจงไม่ใช่สถาบันบำราศฯ

กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19  อีก 1 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ยืนยันไม่ใช่บุคลากรของสถาบันบำราศนราดูร รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 20 ราย กลับบ้านแล้ว 14 ราย รวมสะสม 34 ราย วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2563 ) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย...

เทรนด์สมาร์ทโฟน 2020 จอพับกำลังจะกลับมา ?

รายการ Tech Today ดำเนินรายการโดย : นพฤทธิ์  กมลสุวรรณ และ ทรงกลด แซ่โง้ว / ผู้สื่อข่าวไอที Business Today จับตาเทรนด์สมาร์ทโฟน ปี 2020 โทรศัพท์มือถือปีนี้ จอพับได้กำลังจะกลับมาหรือไม่ ? ทั้งพับแบบขยายเป็นแท็บเล็ต ต้องดูความทนทาน และพับได้แบบในอดีต

แบงก์ชาติจีนกล่อมธนาคารทนรับ Bad Loans สู้ไวรัสโคโรนา

ธนาคารกลางจีน (PBOC) กล่าวเรียกร้องให้ภาคธนาคารและสถาบันการเงินอดทนกับภาวะหนี้เสีย หรือ Bad Loans ที่จะอยู่ในระดับสูง เนื่องจากเป็นผลพวงของความพยายามในการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจฟื้นตัวกลับมาได้จากวิกฤตไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาดหนัก นาย ฟาน อีเฟย รองผู้ว่าการธนาคารกลางจีน กล่าวแถลงข่าวในวันนี้ว่า ทางธนาคารกลางจะทำทุกวิถีทางให้การสนับสนุนบรรดาบริษัทที่ผ่านการรับรองอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทเหล่านั้นสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่้งจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมกลับมามีเสถียรภาพและช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ขณะเดียวกัน ทางธนาคารกลางจีนยืนยันว่า ปัญหาเรื่อง Bad Loans เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนสามารถจัดการได้ เนื่องจากอัตราหนี้เสียของจีนในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ความเห็นของธนาคารกลางจีนล่าสุดมีขึ้นท่ามกลางความพยายามของภาครัฐและธนาคารกลางที่จะบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอย่างสุดความสามารถ โดยที่ผ่านมา ธนาคารกลางจีนได้อนุมัติเงินอัดฉีดเพื่อลดภาระทางการเงินของภาคธุรกิจแล้วหลายครั้ง ส่วนความคืบหน้าของสถานการณ์ไวรัสโคโรนา คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -
รับข่าวสารจาก Business Today

ไม่พลาดข่าวสารแวดวงธุรกิจ เราอัพเดตข่าว บทความ และเรื่องน่าสนใจ สดใหม่ทุกวัน คุณสามารถรับข่าวสารจากเราได้ง่ายๆ โดยกรอก

ชื่อ นามสกุล และอีเมล

ได้เลยครับ