“โฮมสเตย์-วัฒนธรรมท้องถิ่น” จุดเด่นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก

Technology "โฮมสเตย์-วัฒนธรรมท้องถิ่น" จุดเด่นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก

Airbnb ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดโครงการส่งเสริมเมืองรอง จังหวัดทางผ่าน เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวของไทย ทางเลือกใหม่นอกจากเมืองใหญ่ ชูสระบุรีเป็นจังหวัดที่ 2 ของโครงการ เชื่อหากคนในพื้นที่พร้อม ก็จะสามารถนองรับนักท่องเที่ยวในปี 63 ได้


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ระบุว่า การที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ดี และการทำให้นักท่องเที่ยวในระดับนานาชาติในสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำ ซึ่งเมื่อภาคเอกชนเข้ามาเป็นแกนนำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วภาคประชาชนเอง ก็จำเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือด้วย ซึ่งหากมีการร่วมมือกันทั้งสามภาคส่วนคือ ภาครัฐ , เอกชนรัฐบาล และภาคประชาชนก็จะทำให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงเป็นการส่งต่อวัฒนธรรมไปสู่นักท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้

“ส่วนตัวมองว่าสำหรับจังหวัดสระบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมมากมาย ประกอบกับกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ที่มาจากมากมายหลากหลายภูมิภาคทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้นหากมีการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในจังหวัดสระบุรีก็จะถือเป็นโอกาสหนึ่งที่เกิดขึ้นในการสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาก็จะได้เรียนรู้ในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ เพราะที่นี่มีแหล่งทดลองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์อยู่ด้วย นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสำเนียง สิมมาวัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบุว่า นโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีการทำที่พักในการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์หรือห้องพักแบบ 4 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 20 คน ส่วนตัวมองว่าภาครัฐและภาคเอกชนควรเข้ามาส่งเสริมในส่วนนี้ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหากกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์เหล่านี้สามารถที่จะขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลกและเข้าถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้ก็จะสามารถทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยไปสู่ระดับโลก สำหรับผลการตอบรับพบว่าปัจจุบันมีการตอบรับจากผู้ประกอบการบ้านพักโฮมสเตย์เข้ามายังกรมฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อภาครัฐรับรู้ว่ามีบ้านพักโฮมสเตย์อยู่ในระบบมากเท่าใดก็จะสามารถที่จะบริหารและจัดสรรสร้างโอกาสให้กับบ้านพักเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“สำหรับเป้าหมายระยะยาว คือ การนำผู้ประกอบการบ้านพักโฮมสเตย์ในพื้นที่เมืองรองต่าง ๆ เข้ามาอบรมกับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวระดับโลก และกับกรมฯ เพื่อให้ที่พักเหล่านั้นสามารถขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกได้ รวมถึงส่งเสริมข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้ที่พักเรานั้นเข้ากฎเกณฑ์ของแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงได้มีการทำงานร่วมกันกับภาครัฐอื่นๆเพื่อชูวัฒนะธรรมท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านั้น” นายสำเนียง กล่าว

โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในจังหวัดสระบุรีผ่านแพลตฟอร์ม Airbnb เติบโตถึงร้อยละ 115 จากปีที่ผ่านมา (ข้อมูลระหว่างมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2562) หรือคิดเป็นตัวเลขมากกว่า 1.9 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากประเทศไทย , สหรัฐฯ , มาเลเซีย , ญี่ปุ่นสิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ

นางมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb ระบุว่า สำหรับโครงการ Beyond Big City : Empowering Local Tourism in Saraburi เป็นจังหวัดที่ 2 ที่ได้มีการดำเนินการโครงการนี้ สำหรับจังหวัดสระบุรีที่ผ่านมาเป็นเพียงจังหวัดที่เป็นทางผ่านในการเดินทางไปสู่จังหวัดอื่น ๆ เท่านั้น ส่วนตัวมองว่าความเป็นมิตรไมตรีของประชาชนและเจ้าของที่พักจะทำให้สระบุรี เป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้โอกาสทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น หนึ่งในนโยบายของบริษัท คือ การส่งเสริมที่พักและชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในระดับโลก ซึ่งในปี 2563 ประเทศไทยจะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกกว่า 40 ล้านคน ตามตัวเลขที่หลายฝ่ายมีการคาดการณ์ไว้ ดังนั้นการเตรียมพร้อมชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างๆเหล่านั้นจึงเป็นหนึ่งในนโยบายที่บริษัทพยายามทำ

“ขณะเดียวกันสำหรับโครงการดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จเลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่และผู้ให้บริการที่พักบนแพลตฟอร์มของบริษัทในจังหวัด ซึ่งในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาทีมงานของบริษัทก็ได้เข้ามาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อทำให้ผู้ประกอบการที่ทักสามารถที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวระดับโลกได้และสร้างความประทับใจกลับไป” นางมิช โกห์ กล่าว

นพฤทธิ์ กมลสุวรรณ BTIT3https://businesstoday.co/author/noparit/
ผู้ประกาศข่าว / ผู้สื่อข่าว Money2Know , Business Today Thai
Advertisement

พุทธิพงษ์ ชี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี “CAT-TOT” ประมูล 5G ได้

รัฐมนตรี ดีอีเอส เชื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของหน่วยงานรัฐ หลังการประมูล 5G จบลง โดย CAT ประมูลคลื่น 700 MHz จำนวน 2 ชุดคลื่น ใช้เงินประมูลทั้งหมด 34,306,000,000 บาท และ TOT ประมูลคลื่น...

สรุป ประมูล 5G ได้คลื่นครบทุกค่าย กสทช. รับเงินเข้ารัฐ 1 แสนล้าน

การประมูล 5G ที่จัดโดย กสทช. ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ จบลงแล้วโดยแต่ละโอเปอเรเตอร์ต่างแบ่งคลื่นกันไป โดย AIS เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่ได้ทั้ง 3 คลื่นความถี่ ทรูได้ 2 ความถี่ ส่วน dtac TOT และ CAT ได้ไปบริษัทละ...

“สินเชื่อเงินทอน” ชนวนโศกนาฏกรรมโคราช

กรณีโศกนาฏกรรมที่”จ่าทหารคลั่ง”ใช้อาวุธสงครามกราดยิงประชาชนในห้างเทอมินอล 21 กลางเมืองโคราช. ส่งผลให้คู่กรณีเสียชีวิต 2 รายและประชาชนผู้บริสุทธ์ต้องสังเวยชีวิตอีก 27 รายได้รับบาดเจ็บอีก 58 รายกลายจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก เหตุการณ์ครั้งนี้เป็น”บทเรียน”ที่กองทัพจะต้องสรุปโดยด่วนเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย เพราะต้นเหตุมาจากการใช้อำนาจของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ทำมาหากินกับ”โครงการสวัสดิการเงินกู้”สำหรับซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัยให้ทหารชั้นผู้น้อย อันเป็นที่มาของ”สินเชื่อเงินทอน “ปมสังหารหมู่ครั้งนี้ อย่างที่ทราบผู้ที่เข้ามาหากินกับโครงการนี้ก็คือนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งบางรายใช้ภรรยาหรือญาติเป็น”นอมินี”หรือ”ตัวแทน”ทำหน้าที่นายหน้าคอยประสานระหว่างเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรกับนายทหารชั้นผู้น้อยที่เป็นผู้ซื้อบ้าน นอกจากนี้อาจจะมีทหารชั้นผู้น้อยบางคนมาช่วยเดินนายหน้าให้นายอีกด้วย สำหรับ ทหารชั้นผู้น้อยที่จะซื้อบ้านจะทำเอกสารสัญญากู้ภายใต้”โครงการสวัสดิการเงินกู้”ของกองทัพ และมี “นาย” ซึ่งเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่ช่วยอำนวยความสะดวกในการกู้เงิน ส่วนใหญ่วงเงินที่กู้ได้มักจะสูงราคาบ้าน จึงมี”เงินส่วนต่าง”ที่เรียกว่า”สินเชื่อเงินทอน”ที่ทหารชั้นผู้น้อยสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายอื่นๆ แต่ท้ายที่สุดกรรมก็ไปตกอยู่กับทหารชั้นผู้น้อยเหล่านี้ เวลาเงินเดือนออกจะถูกหักชำระเงินกู้ ทำให้ชักหน้าไม่ถึงหลังเงินเดือนไม่พอใช้ บางทีโชคร้ายถูกนายหน้าโกง...

 ภาพยนตร์ไม่ได้มีราชวงศ์ แต่หนังนั้นมีหัวนอนปลายเท้า

ต่อให้ไม่สนใจไยดีวงการหนัง ใครหลายคนก็รู้ดีว่า มีศัพท์ใหม่ๆ ที่ทั้งปรุงและแต่งเอาเอง เกิดขึ้นมากมายหลายคำ นิตยสาร Rolling Stone เขียนเหมือนกับหนังสือ Good Life ของฝรั่งเศสว่า หลังจากผ่านพ้นทศวรรษที่90 เป็นต้นมา มีการเรียกศัพท์แนวทางหนังต่างๆ มากกว่า 200 คำ บางคำสุขภาพไม่ดี ไม่ค่อยออกกำลังกาย ก็ตายไปเร็ว เช่น chic movie บางคำกินนอน...

เลขาฯ กสทช. คาด เงินประมูล 5G พุ่งแตะแสนล้าน

หลังจบการประมูลคลื่น 700 MHz ในรอบแรกที่ราคาต่อชุด 17,153 ล้านบาท รวม 3 ชุด เป็นเงิน 51,459 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งยอดเงินห่างจากยอดเงินประมูลที่ กสทช. ประเมินไว้ 7 หมื่นล้านบาทนั้น แค่ 2 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ยังเหลือคลื่นให้ประมูลอีก...

รื้อต๋ง..เจ๋งนะ แต่ทุบดอกเบี้ยกู้ด้วย..ยิ่งเจ๋ง

วิรไท  สันติประภพ แผลงฤทธิ์นับถอยหลังสั่งลาเก้าอี้ผู้ว่าแบงก์ชาติ ด้วยการเดินหน้าจัดระเบียบใหม่ค่าต๋งในระบบสถาบันการเงิน ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้แก่ลูกหนี้-ลูกค้าทั่วประเทศ น่าสงสัยว่าวิรไท ทำไมเพิ่งจะมาขยันขันแข็งรื้อจัดระเบียบค่าต๋งในระบบสถาบันการเงินเอาในห้วงเวลาโค้งสุดท้ายก่อนอำลาตำแหน่ง ทั้งที่ควรจะต้องทำมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2558 ปฏิกิริยาท่าทีขึงขังของวิรไท ในฐานะผู้ว่าแบงก์ชาติปีสุดท้าย ดูๆไปก็มีความคล้ายคลึงกับพล.อ.อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก ปีสุดท้ายอยู่หลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นว่าด้วยการจัดระเบียบผลประโยชน์ เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ยังไงซะการลงมือทำ ถึงแม้จะช้า ก็ดีซะกว่าไม่ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้-ลูกค้าสถาบันการเงิน ไม่ให้ถูกสถาบันการเงินขูดรีดเอาเปรียบเอาซะเลย จังหวะแรกที่แบงก์ชาติเข้าเกียร์เดินหน้า เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้และลูกค้าสถาบันการเงินไปแล้ว ตั้งแต่เปิดศักราชใหม่ 2563 คือการสั่งสถาบันการเงินให้ปรับปรุงการคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากลูกหนี้และลูกค้า เบี้ยปรับกรณีชำระเงินงวดล่าช้า หรือผิดนัดชำระ...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -
รับข่าวสารจาก Business Today

ไม่พลาดข่าวสารแวดวงธุรกิจ เราอัพเดตข่าว บทความ และเรื่องน่าสนใจ สดใหม่ทุกวัน คุณสามารถรับข่าวสารจากเราได้ง่ายๆ โดยกรอก

ชื่อ นามสกุล และอีเมล

ได้เลยครับ