Home Cover Story เปิดประวัติ 7 ผู้ทรงคุณวุฒิ "กรรมการไซเบอร์"

เปิดประวัติ 7 ผู้ทรงคุณวุฒิ “กรรมการไซเบอร์”

หลังจากการนัดประชุม คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เป็นประธานการประชุม

แผนผังคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) หรือ National Cyber Security Committee NCSC
- Advertisement -

สำหรับคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) หรือ National Cyber Security Committee NCSC ประกอบไปด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ , กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ รมว.กลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 7 คน เป็นผู้กำหนดนโยบายและแผนงาน

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ได้อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กมช. จำนวน 7 คน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) หรือ National Cyber Security Committee NCSC 7 คน เป็นผู้กำหนดนโยบายและแผนงาน

1. ปริญญา หอมเอนก ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สำหรับ ปริญญา หอมเอนก เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ทั้งประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาและด้านฝึกอบรม ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรก ๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค

โดยเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ACIS, www.acisonline.net) เป็นศูนย์ฝึกอบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยข้อมูลแห่งแรกของประเทศไทย และให้บริการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยข้อมูล และ ผู้ร่วมก่อตั้ง สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Thailand Information Security Association: TISAwww.tisa.or.th) เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

2. พล.ท. มโน นุชเกษม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พลโท มโน นุชเกษม เคยดำรงตำแหน่ง กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม(ทสอ. กห.) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2562 โดยมี
ศูนย์ไซเบอร์ ทสอ. กห. เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้สังกัด ซึ่งศูนย์ดังกล่าว มีหน้าที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านไซเบอร์ นำนโยบายด้านไซเบอร์ระดับรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนภารกิจด้านไซเบอร์เพื่อความมั่นคงของประเทศ ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

ขณะเดียวกันมีรายงานเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 พลโท มโน ได้รับแต่งการตั้งเป็น คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล อีกด้วย

3. พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน ด้านวิศวกรรมศาสตร์

พันตำรวจเอก ญาณพล ยั่งยืน เป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 28 รุ่นเดียวกับ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อดีค ผบ.คร. ในสมัยของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี เคยเป็นกรรมการและคณะทำงาน โครงการระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ ( AFIS) , กรรมการและคณะทำงาน โครงการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลอาชญากรรม (ประวัติและวิธีการของกระทำผิด) (CDOS) , ผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระบบมือปืนรับจ้าง ,ระบบข้อมูลบุคคลในท้องถิ่น ระบบรถหายและรบบเงินเดือน ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร , ตำราจทางหลวง และศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ

นอกจากนี้ พ.ต.อ. ญาณพล ยังเป็นนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ตั้งแต่ปี 2548 – 2554(เว้นปี 2550 – 2551) และอดีตกรรมการสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย , อดีคคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และ อดีตคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายอินเทอร์เน็ตสำหรับประเทศไทย อีกด้วย

4. ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ด้านกฎหมาย

ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายไซเบอร์ และเคยวิพากษ์ วิจารณ์ หลายครั้งเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายบนโลไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นส่วนตัวของประชาชนใน ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ เมื่อปี 2561 หรือแม้กระทั่งการให้ความเห็นในกรณีที่ผู้ประกอบการให้ใช้ Free Wi-fi โดยไม่เก็บข้อมูลผู้ใช้ เมื่อปี 2562 อีกด้วย

5. วิเชฐ ตันติวานิช ด้านการเงิน

วิเชฐ ตันติวานิช อดีตรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ และอดีตผู้บริหาร Money Channel หนึ่งในมือบริหารที่หลายบริษัทจับตามอง ทั้งเป็นประธานกรรมการ ไทยแอร์เอเชีย , บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง และอีกหลายบริษัท โดย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยฮาร์ตฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา

6. บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ ด้านสาธารณสุข

บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ เป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ มหาวิทยาลัยเมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

7. ปณิธาน วัฒนายากร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รศ.ปณิธาน วัฒนายากร เป็นอดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) , ที่ปรึกษาและกรรมการคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา , กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง , อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังเคยดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

รศ.ปณิธาน เชี่ยวชาญการเมืองเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความมั่นคงศึกษา เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแก่รัฐบาลหลายสมัย ตั้งแต่สมัย รัฐบาลนายชวน หลีกภัย , นายทักษิณ ชินวัตร , พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และ เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในการร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ ปณิธาน วัฒนายากร

นพฤทธิ์ กมลสุวรรณ BTIT3https://businesstoday.co/author/noparit/
ผู้ประกาศข่าว / ผู้สื่อข่าว Money2Know , Business Today Thai

Latest

WHO ประกาศให้ อเมริกาใต้ เป็นศูนย์กลางระบาดใหม่โควิด-19

แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยในการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำวันที่ 24 พ.ค. 2563 ว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ อเมริกาใต้ เป็นศูนย์กลางระบาดใหม่โควิด-19 จากตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของ บราซิล จำนวนเกือบ 350,000 คน...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

ถอดบทเรียนโควิด-19 ของ IKEA ‘เรียนรู้ ปรับตัว ต่อยอด’

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เห็นการปรับตัวของธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่เพียงใด เพื่อรักษาระดับยอดขายและรายได้ไว้ให้ได้มากที่สุด หนึ่งในนั้นที่อยากจะหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงนั้นคือ IKEA (อิเกีย) ผู้จำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้างสัญชาติสวีเดน ที่เข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยราวๆในช่วงปลายปี 2554 จนถึงปัจจุบัน “ตลอดระยะเวลาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รายได้หลักทางด้านการขายออนไลน์เป็นสัดส่วน 100% ที่ขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา” ทอม ซูเทอร์ ผู้จัดการสโตร์ อิเกีย บางใหญ่ กล่าว ย้อนกลับไปในช่วงสัปดาห์นี้ของปีที่แล้ว นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ IKEA เปิดให้บริการในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก สำหรับสัดส่วนยอดขายที่มาจาก ออนไลน์ ในสถานการณ์ปกติอยู่ที่ราว 10-12% ของรายได้รวมทั้งหมด บทเรียนของ...

โฆษกฯ แจงกรณีที่ฝ่ายค้านกล่าวโจมตีการทำงานของรัฐบาล

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีที่ฝ่ายค้านกล่าวโจมตีการทำงานของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตลอดระยะเวลา 6 ปีว่า นายกรัฐมนตรีย้ำอยู่เสมอถึงความจำเป็นในการเข้ามาบริหารประเทศเพื่อหยุดความขัดแย้ง สร้างความปรองดอง  และที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้แก้ไขปัญหาที่สะสมมานาน ซึ่งภารกิจหลักคือการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกร ผ่านโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาประเทศ ทั้งการขยายโครงข่ายด้านคมนาคม การขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าหลายสายทั่วกรุงเทพฯ กว่า 160...

ไม่มีติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ติดเชื้อ 0 รายเป็นวันที่ 4

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมสะสม 3,040 ราย นับเป็นวันที่ 4 ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ และไม่มีผู้เสียชีวิต รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลลดเหลือ 63 ราย และมีผู้รักษาหายแล้วรวมสะสม 2,921 ราย

Related News

“ปณิธาน” จับตา “อิหร่าน-สหรัฐฯ” เชื่อไม่กระทบไทย ยันอาเซียนวางตัวเป็นกลาง

"ปณิธาน" ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ขอจับตา "อิหร่าน-สหรัฐ" เชื่อไม่มีผลกระทบกับไทยมากนัก คาดประชุมหารือความมั่นคงอาเซียน จะหยิบยกเรื่องดังกล่าวหารือ ยันไทยและอาเซียนวางตัวเป็นกลาง นายปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง และอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กล่าวถึงส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ว่ายังจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องว่าจะมีเหตุความรุนแรงปะทุขึ้นในทั้ง 2 ประเทศอีกหรือไม่ อีกทั้งต้องติดตามว่าการเจรจาระหว่าง 2 ประเทศจะสำเร็จหรือไม่ เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน แต่หากเจรจาสำเร็จ ก็อาจจะส่งผลในทิศทางที่ดีขึ้น นายปณิธาน ยังกล่าวแนะนำว่าขอให้จับตาภายหลังอิหร่าน ออกมายอมรับว่าได้ปล่อยขีปนาวุธโจมตีเครื่องบินยูเครน...

“บิ๊กป้อม” ถก “กรรมการไซเบอร์แห่งชาติ” นัดแรก แต่งตั้ง 7 ผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดนโยบาย

"กรรมการไซเบอร์แห่งชาติ" แต่งตั้ง 7 ผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดนโยบายและแผนงาน โดยที่ประชุมรับทราบภาพรวมความคืบหน้าการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ "บิ๊กป้อม" เชื่อ จะเกิดผลดีกับประเทศ โดยหลังจากนี้จะวางแนวทางที่ชัดเจนในการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์ที่ชัดเจน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ที่ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กมช. ในครั้งนี้ด้วย ตามมติ...

วันเด็ก 63 ไปไหนกันดี? รวบตึงที่เที่ยวน่าเช็คอินไว้ให้แล้ว

วันเสาร์นี้แล้ว จะเป็นวันเด็กแห่งชาติ วันของเด็กที่ทำเอาผู้ใหญ่หลายคนอยากย้อนวันวานกลับไปเป็นเด็กตามเลยทีเดัียว แน่นอนว่า ตามธรรมเนียมเช่นเคย วันเด็กปีนี้ ก็มีผู้ใหญ่ใจดีจากทุกภาคส่วนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเอาใจคุณหนู ไม่ว่าจะเป็นสายลุย ชอบเดินห้าง ทำกิจกรรม หรือ ดูหนัง มีให้เลือกกันเพียบ ใกล้ตรงไหน สนใจกิจกรรมใดไปเช็คอินกันได้ Business Today รวบตึงมาไว้ให้แล้ว