ผอ.ดีป้า โต้ปมความไม่โปร่งใสงาน Digital Thailand Bigbang ชี้ทำตามขั้นตอน

Technology ผอ.ดีป้า โต้ปมความไม่โปร่งใสงาน Digital Thailand Bigbang ชี้ทำตามขั้นตอน

ผอ.ดีป้า แถลงข่าวตอบข้อสงสัยการเช่าที่จัดงาน Digital Thailand Bigbang และเอกสารไม่ถึงมือกรรมธิการตรวจสอบ ยืนยันทำตามขั้นตอน ย้ำจากเกณฑ์การพิจารณา ช่วเวลาและขนาดสถานที่ว่างตรงที่เดียว เผยงบปี 63 เตรียมลงท้องถิ่น


นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า : DEPA) แถลงข่าวชี้แจงการถูกพาดพิงในการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณางบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการ Digital Thailand Bigbang 2019 ถูกตั้งข้อสงสัยถึงประเด็นการเช่าพื้นที่ ระบุว่า สำหรับสถานที่จัดงานมหกรรมเทคโนโลยีดังกล่าวในกรุงเทพฯไม่ได้มีตัวเลือกให้เลือกมากนัก สำหรับพื้นที่ 40,000 ตร.ม. ซึ่งประกอบกับปัจจัยทางด้านเวลาช่วงปลายปีงบประมาณที่มีการจัดงานน้อยและการเดินทางของผู้ร่วมงาน เพราะการจัดงานครั้งที่ผ่านมา จากการฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า จำเป็นที่จะต้องขยายขนาดของการจัดงานให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้เกิดกระแสและการพูดต่อในปีต่อไป ซึ่งส่วนตัวมองว่า สิ่งที่ส่งผลกับภาคธุรกิจในแง่การสร้างมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าจะมีมูลค่าจากการจับคู่ทางธุรกิจอีกหลายเท่า ซึ่งตลอดการจัดงานมีผู้ร่วมงานกว่า 580,000 คน

ตารางเปรียบเทียบค่่่่่าใช้จ่ายระหว่าง 2 สถานที่ในการจัดงาน Digital Thailand Bigbang 2019 (นพฤทธิ์ กมลสุวรรณ/BusinessToday)

สำหรับประเด็นในการเช่าพื้นที่ ตามความต้องการของงานมีเพียง 2 ที่เท่านั้นที่ว่างให้เช่า พบว่ามีเหลือเพียง 2 ที่เท่านั้น จึงเป็นการใช้แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งเมื่อเที่ยบราคา ความเหมาะสม และ เวลาในการจัดงาน พบว่าเหลือเพียงรายเดียว ซึ่ง นายณัฐพล ยืนยันว่า ไม่เคยมีการล็อคสถานที่ไว้ก่อน ขณะเดียวกันข้อสงสัยเรื่องการเผยแพร่เอกสารงบจัดซื้อจัดจ้างที่มีไม่ครบถ้วนบนเว็บไซต์เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนระบบของเว็บไซต์ ซึ่งแม้ไม่มีบนเว็บไซต์ของดีป้าเอง แต่มีการรายงานไปยังกรมบัญชีกลางครบถ้วนและตอนนี้ก็ได้นำเอกสารไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของดีป้าครบถ้วนแล้ว

ขณะที่ประเด็นการจัดหาบริษัทในการจัดงานใช้ระบบ อี-บิดดิ้ง(E-Bidding) และเอกสารที่ถูกส่งออกไปพบว่าถูกส่งออกไปยังกรรมาธิการที่ตรวจสอบครบ แต่เอกสารที่ถูกส่งไปอาจตกหล่นระหว่างการเซ็นต์รับหน้ารัฐสภาไปยังกรรมาธิการ ซึ่ง นายณัฐพล ก็ขออภัยไปยังกระบวนการที่ผิดพลาดในครั้งนี้ด้วย และสัญญาจะพัฒนาให้ดีขึ้น

สำหรับกรณีการกล่าวอ้างว่าดีป้า ใช้งบประมาณไปท่องเที่ยวงาน เว็บซัมมิท ที่โปรตุเกส โดยมีบริษัทสตาร์ทอัพ 10 บริษัท ไปดูงาน โดยมีการร่วมมือกับ สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่(Thailand Tech Startup Association) นายณัฐพล ระบุว่า ผู้ประกอบการบริษัทสตาร์ทอัพที่ไปดูงานในครั้งนี้ ล้วนเป็นผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก ในการแข่งขัน ในงาน Digital Thailand Bigbang 2019 ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการสร้างช่องทางในการต่อยอดการตลาดและจับคู่ธุรกิจให้กับบริษัทสตาร์ทอัพ ไทยได้ก้าวไปสู่ระดับโลก

“ผมยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ หากมีการเชื่อว่า ดีป้าดำเนินการบางอย่างไม่เหมาะสมและสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต ก็พร้อมให้ตรวจสอบ ซึ่งสำนักงานไม่ต้องการแข่งขันกับใคร ความต้องการของสำนักงานคือการส่งเสริมและสนับสนุนในทุกด้านให้ประเทศไปสู่การพัฒนาฃร่วมกัยทุกภาคส่วนโดยไม่แบ่งแยกพรรค พร้อมขจัดความขัดแย้งเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน” นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าว

นายณัฐพล ระบุว่า สำหรับงบประมาณการจัดงาน Digital Thailand Bigbang ในปี 2563 งบประมาณยังคงอยู่ที่ 125 ล้าน สำหรับกรณีสถานที่ ทางสำนักงานก็มองดูที่ในการจัดงานใหม่ ๆ และเหมาะสมกับการจัด ซึ่งส่วนตัวอยากให้เป็นช่วงสุดสัปดาห์ และต้องเป็นช่วง กันยายน-ตุลาคม ด้วย ซึ่งตอนนี้ได้มีการเริ่มหาพื้นที่ใหม่แล้ว โดยมี 4 สถานที่อยู่ในรายการพิจารณา ซึ่งหากมีการปรับลดพื้นที่ในการจัดงาน จาก 40,000 ตร.ม. เป็น 20,000 ตร.ม. ส่วนตัวมองว่า งบประมาณการจัดงานก็ยังเท่าเดิม แต่สิ่งที่ลดคือ งบประมาณการเช่าสถานที่ และอยากให้ทำอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นสิ่งที่หลายประเทศให้ความสนใจ

ผอ.ดีป้า ระบุว่า ไม่ได้มองว่าสำนักงานฯ เป็นเป้า แต่อาจะเป็นเพราะหมวดหมู่เดียวกันในด้านเทคโนโลยีในการพิจารณางบ ขณะที่ความเป็นไปได้ของสำนักงานในฐานะหน่วยงานที่ได้รับงบมากที่สุดใน กระทรวงดิจิทัลฯ จึงมองว่าเป็นเป้าหรือไม่ ? นายณัฐพล มองว่า ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นงบผูกพันธ์และงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของ World Expo และงาน Digital Thailand Bigbang จึงไม่เหลืองบประมาณในการทำโครงการอื่น ๆ มากนัก เช่น เทคโนโลยีการเกษตร , การท่องเที่ยว ดังนั้นในปี 63 จึงวางแผนกระจายงบไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งงบเหล่านั้นถูกวางแผนให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำหนดโครงการในภาพใหญ่ของจังหวัด ซึ่งการเข้าไปยังภูมิภาค ไม่ใช่การเข้าไปติดกล้อง-ติดอุปกรณ์ให้ฟรี แต่เป็นการนำภาคเอกชน-สตาร์ทอัพเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหลักใน 4 ด้าน คือ บุคลากร , เทคโนโลยีการเกษตร , การพัฒนาชุมชน และเมืองอัจฉริยะในพื้นที่เฉพาะเจาะจง และอีกหนึ่งนโยบายที่ได้รับมา คือ การสร้างนโยบายให้มีบุคลากรและนักศึกษา ให้เหมาะสมกับงานที่เป็นที่ต้องการในสังคม

สำหรับการจัดโชว์สตาร์ทอัพ ที่ทำเนียบรัฐบาล ในปีนี้ จะจัดทั้งหมด 6 ครั้ง ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรก และจะพาบริษัทสตาร์ทอัพไปอย่างน้อย 4 เจ้า เพื่อให้เกิดการรู้จักบริษัทเหล่านี้ ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้รู้จักมากขึ้น

โดยงบประมาณของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า : DEPA) ปี 2563 มีงบประมาณราว 1,240 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้ในการส่งเสริมส่วนภูมิภาค 200 ล้านบาท , งบประมาณผูกพันธ์การจัดงาน World Expo ที่ ดูไบ
อีก 200-300 ล้านบาท และสถาบัน iot ราว 200 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็น งบประจำขั้นต่ำ ประเภท เงิเดือน ค่าไฟ-ค่าน้ำ ของสำนักงาน

นพฤทธิ์ กมลสุวรรณ BTIT3https://businesstoday.co/author/noparit/
ผู้ประกาศข่าว / ผู้สื่อข่าว Money2Know , Business Today Thai
Advertisement

สรุป ประมูล 5G ได้คลื่นครบทุกค่าย กสทช. รับเงินเข้ารัฐ 1 แสนล้าน

การประมูล 5G ที่จัดโดย กสทช. ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ จบลงแล้วโดยแต่ละโอเปอเรเตอร์ต่างแบ่งคลื่นกันไป โดย AIS เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่ได้ทั้ง 3 คลื่นความถี่ ทรูได้ 2 ความถี่ ส่วน dtac TOT และ CAT ได้ไปบริษัทละ...

“สินเชื่อเงินทอน” ชนวนโศกนาฏกรรมโคราช

กรณีโศกนาฏกรรมที่”จ่าทหารคลั่ง”ใช้อาวุธสงครามกราดยิงประชาชนในห้างเทอมินอล 21 กลางเมืองโคราช. ส่งผลให้คู่กรณีเสียชีวิต 2 รายและประชาชนผู้บริสุทธ์ต้องสังเวยชีวิตอีก 27 รายได้รับบาดเจ็บอีก 58 รายกลายจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก เหตุการณ์ครั้งนี้เป็น”บทเรียน”ที่กองทัพจะต้องสรุปโดยด่วนเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย เพราะต้นเหตุมาจากการใช้อำนาจของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ทำมาหากินกับ”โครงการสวัสดิการเงินกู้”สำหรับซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัยให้ทหารชั้นผู้น้อย อันเป็นที่มาของ”สินเชื่อเงินทอน “ปมสังหารหมู่ครั้งนี้ อย่างที่ทราบผู้ที่เข้ามาหากินกับโครงการนี้ก็คือนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งบางรายใช้ภรรยาหรือญาติเป็น”นอมินี”หรือ”ตัวแทน”ทำหน้าที่นายหน้าคอยประสานระหว่างเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรกับนายทหารชั้นผู้น้อยที่เป็นผู้ซื้อบ้าน นอกจากนี้อาจจะมีทหารชั้นผู้น้อยบางคนมาช่วยเดินนายหน้าให้นายอีกด้วย สำหรับ ทหารชั้นผู้น้อยที่จะซื้อบ้านจะทำเอกสารสัญญากู้ภายใต้”โครงการสวัสดิการเงินกู้”ของกองทัพ และมี “นาย” ซึ่งเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่ช่วยอำนวยความสะดวกในการกู้เงิน ส่วนใหญ่วงเงินที่กู้ได้มักจะสูงราคาบ้าน จึงมี”เงินส่วนต่าง”ที่เรียกว่า”สินเชื่อเงินทอน”ที่ทหารชั้นผู้น้อยสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายอื่นๆ แต่ท้ายที่สุดกรรมก็ไปตกอยู่กับทหารชั้นผู้น้อยเหล่านี้ เวลาเงินเดือนออกจะถูกหักชำระเงินกู้ ทำให้ชักหน้าไม่ถึงหลังเงินเดือนไม่พอใช้ บางทีโชคร้ายถูกนายหน้าโกง...

 ภาพยนตร์ไม่ได้มีราชวงศ์ แต่หนังนั้นมีหัวนอนปลายเท้า

ต่อให้ไม่สนใจไยดีวงการหนัง ใครหลายคนก็รู้ดีว่า มีศัพท์ใหม่ๆ ที่ทั้งปรุงและแต่งเอาเอง เกิดขึ้นมากมายหลายคำ นิตยสาร Rolling Stone เขียนเหมือนกับหนังสือ Good Life ของฝรั่งเศสว่า หลังจากผ่านพ้นทศวรรษที่90 เป็นต้นมา มีการเรียกศัพท์แนวทางหนังต่างๆ มากกว่า 200 คำ บางคำสุขภาพไม่ดี ไม่ค่อยออกกำลังกาย ก็ตายไปเร็ว เช่น chic movie บางคำกินนอน...

เลขาฯ กสทช. คาด เงินประมูล 5G พุ่งแตะแสนล้าน

หลังจบการประมูลคลื่น 700 MHz ในรอบแรกที่ราคาต่อชุด 17,153 ล้านบาท รวม 3 ชุด เป็นเงิน 51,459 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งยอดเงินห่างจากยอดเงินประมูลที่ กสทช. ประเมินไว้ 7 หมื่นล้านบาทนั้น แค่ 2 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ยังเหลือคลื่นให้ประมูลอีก...

รื้อต๋ง..เจ๋งนะ แต่ทุบดอกเบี้ยกู้ด้วย..ยิ่งเจ๋ง

วิรไท  สันติประภพ แผลงฤทธิ์นับถอยหลังสั่งลาเก้าอี้ผู้ว่าแบงก์ชาติ ด้วยการเดินหน้าจัดระเบียบใหม่ค่าต๋งในระบบสถาบันการเงิน ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้แก่ลูกหนี้-ลูกค้าทั่วประเทศ น่าสงสัยว่าวิรไท ทำไมเพิ่งจะมาขยันขันแข็งรื้อจัดระเบียบค่าต๋งในระบบสถาบันการเงินเอาในห้วงเวลาโค้งสุดท้ายก่อนอำลาตำแหน่ง ทั้งที่ควรจะต้องทำมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2558 ปฏิกิริยาท่าทีขึงขังของวิรไท ในฐานะผู้ว่าแบงก์ชาติปีสุดท้าย ดูๆไปก็มีความคล้ายคลึงกับพล.อ.อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก ปีสุดท้ายอยู่หลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นว่าด้วยการจัดระเบียบผลประโยชน์ เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ยังไงซะการลงมือทำ ถึงแม้จะช้า ก็ดีซะกว่าไม่ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้-ลูกค้าสถาบันการเงิน ไม่ให้ถูกสถาบันการเงินขูดรีดเอาเปรียบเอาซะเลย จังหวะแรกที่แบงก์ชาติเข้าเกียร์เดินหน้า เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้และลูกค้าสถาบันการเงินไปแล้ว ตั้งแต่เปิดศักราชใหม่ 2563 คือการสั่งสถาบันการเงินให้ปรับปรุงการคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากลูกหนี้และลูกค้า เบี้ยปรับกรณีชำระเงินงวดล่าช้า หรือผิดนัดชำระ...

กสทช. เปิดประมูล 5G แล้ว

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. กล่าวเปิดงาน ประมูล 5G คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -
รับข่าวสารจาก Business Today

ไม่พลาดข่าวสารแวดวงธุรกิจ เราอัพเดตข่าว บทความ และเรื่องน่าสนใจ สดใหม่ทุกวัน คุณสามารถรับข่าวสารจากเราได้ง่ายๆ โดยกรอก

ชื่อ นามสกุล และอีเมล

ได้เลยครับ