Home Cover Story "สื่อสร้างสรรค์" กระตุ้นประชาชนตื่นตัวเรื่อง "สุขภาพจิต"

“สื่อสร้างสรรค์” กระตุ้นประชาชนตื่นตัวเรื่อง “สุขภาพจิต”

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชน เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี โดยภายในงานมีการเปิดตัว ภาพยนตร์สารคดีชุด “วงแหวนใต้สำนึก” ที่จะออกอากาศ ผ่านสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ช่วงเดือนมกราคม 2563

- Advertisement -

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีข่าวคราวมากมายเกี่ยวกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตดังนั้นบุคคลรอบข้างสื่อมวลชนและทุกภาคส่วนจำเป็นที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตเหล่านี้ ให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและสามารถมีความสุขได้เหมือนกับคนอื่นๆ ปัจจุบันไม่ใช่หน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่จะเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในการช่วยเหลือและให้ความรู้กับคนรอบข้างรวมถึงตัวผู้ป่วยเพื่อเข้าใจอาการของบุคคลที่ป่วยทางจิตได้

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า เรื่องของสุขภาพจิตต้องอาศัยความเข้าใจของคนรอบข้าง ซึ่งบางครั้งในอดีตผู้ป่วยเกี่ยวกับจิตเวชสังคมมักมองว่าเป็นตัวตลกของสังคมหรือแม้กระทั่งเป็นปีศาจอยู่เสมอ ดังนั้นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของผู้ป่วยทางจิตเวชให้สังคมเข้าใจใหม่ว่าผู้ป่วยทางจิตต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและผู้ป่วยเหล่านี้ก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ ส่วนตัวเชื่อว่าถ้าหากสังคมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ป่วยทางจิตก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้กลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

“สำหรับประเทศไทยเมื่อรวมทุกโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตพบว่ามีผู้ป่วย 1 ใน 5 ของประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยทางสุขภาพจิตรวมถึงอาการต่างๆซึ่งเชื่อว่าการสร้างความตระหนักรู้นี้จะทำให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยทางจิตเหล่านี้ได้ คุณจะเป็นผู้ป่วย 1 ใน 5 คนหรือจะเป็นคนทั่วไป 4 คน ที่จะช่วยผู้ป่วย 1 คน”

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าว

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตโลกนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพจิตและการลงทุนเพื่อป้องกันในการบำบัดรักษาผู้ป่วยทางจิต โดยในปีนี้ได้มีการกำหนดหัวข้อในการจัดงานภายใต้การป้องกันการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวชที่สำคัญทำให้เกิดการสูญเสียประชากรทั่วโลกก่อนวัยอันควร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ระบุว่า ในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะเรามีความมุ่งเน้นที่จะนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญของการเป็นสื่อสาธารณะ ที่สำคัญการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งในสิ่งที่สถานีโทรทัศน์ Thai PBS มองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ขณะเดียวกันได้มีการจัดทำภาพยนตร์สารคดีชุด “วงแหวนใต้สำนึก” จำนวน 6 ตอน เชื่อว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมให้ลุกขึ้นมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยทางจิตมากยิ่งขึ้น เพราะเรื่องของสุขภาพจิตและเรื่องของจิตเวชถ้าหากเราเรียนรู้ได้เร็วและทราบได้เร็วก็จะสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาพยนตร์สั้น 6 ตอนนี้มีแผนที่จะออกอากาศในช่วงต้นมกราคมปี 2563

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อะแดป ครีเอชัน (ไทยแลนด์) จำกัด ระบุว่า สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้มีการจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับ ประชาชนทั่วไปเพื่อให้เข้าใจถึงผู้ที่มีปัญหาทางจิต โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้กำกับชื่อดังอาทินนทรีนิมิบุตร รวมถึงได้รับข้อมูลจากแพทยสภาเพื่อให้ข้อมูลกับผู้กำกับต่างๆโดยการนำกรณีศึกษาจากผู้ป่วยจริงเข้ามาอบรมเพื่อให้ผู้กำกับเหล่านั้นสามารถถ่ายทอดเรื่องราวมาสู่ภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ได้อย่างถูกต้อง โดยบทภาพยนตร์ทั้งหมดได้รับการตรวจเช็คข้อมูลจากแพทยสภาจึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่าภาพยนตร์สารคดีชุดนี้จะมีทั้งสาระและความบันเทิงรวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาของผู้ป่วยที่เป็นด้านจิตเวชได้อย่างครอบคลุมและถูกต้อง ซึ่งครอบคลุมถึงปัญหาของเยาวชนบุคคลวัยทำงานและผู้สูงอายุ ครบทุกช่วงวัย

“โดยเป้าหมายของภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนและคนรอบข้างของผู้ป่วยทางจิตให้สามารถรับรู้และเข้าใจถึงอาการของผู้ป่วยทางจิตเวชเพื่อให้สามารถเข้ารักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งบางครั้งผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้เวลาถึง 10 ปีกว่าจะรู้ตัวตนว่าป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับสุขภาพจิต”

นายอดิศักดิ์ กล่าว
นพฤทธิ์ กมลสุวรรณ BTIT3https://businesstoday.co/author/noparit/
ผู้ประกาศข่าว / ผู้สื่อข่าว Money2Know , Business Today Thai

Latest

นักเรียน เอเอฟเอส อาร์เจนตินา-อุรุกวัย เดินทางถึงไทยแล้ว

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เปิดเผยว่า นักเรียนแลกเปลี่ยน เอเอฟเอส ได้เดินทางกลับจากประเทศ อาร์เจนตินา และ ประเทศ อุรุกวัย เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 ด้วยเที่ยวบินพิเศษเที่ยวบินที่ LA7966 และได้เดินทางถึงประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษเที่ยวบินที่ KL875 เมื่อเวลา 09.30น. วันที่...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

บัวหลวงปิดดิวซื้อ ‘ธนาคารเพอร์มาตา’ มูลค่า 7.37 หมื่นล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพ โอนชำระค่าหุ้นร้อยละ 89.12 ในธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (เพอร์มาตา) เป็นเงิน แบงก์กรุงเทพ ล้านบาท ให้กับ พีที แอสทรา อินเตอร์เนชั่นแนล ทีบีเค และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เสร็จสมบูรณ์ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพได้โอนชำระค่าหลักทรัพย์ธนาคารพีที...

ธนาคารกรุงเทพ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25%

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25% โดยเอ็มแอลอาร์ เหลือ 5.25% เอ็มโออาร์ เหลือ 5.875% และเอ็มอาร์อาร์ เหลือ 5.75% เพื่อสนับสนุนกลไกภาครัฐ และช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการและประชาชนลดต้นทุนทางการเงินรับมือโรคโควิด 19 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายสุวรรณ แทนสถิตย์...

สั่ง สคบ. เจรจาผู้ประกอบการอสังหาฯ ห้ามยึดเงินจองลูกค้าที่เจอพิษโควิด-19

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ว่า ที่ประชุม คคบ. ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ไปหารือกับเอกชนในภาคอสังหาริมทรัพย์ เช่น สมาคมบ้านจัดสรร และสมาคมอาคารชุดไทย โดยเร็วที่สุด เพื่อขอให้สมาคมเหล่านี้ให้ความร่วมมือดูแลผู้บริโภคที่ไปซื้อบ้าน หรือคอนโดมิเนียม เพราะผู้บริโภคบางรายอาจได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของไวรัสโควิด บางรายอาจถึงขั้นตกงาน และไม่มีเงินซื้อแม้จะได้วางเงินจองไปแล้ว จึงต้องการให้ผู้ประกอบการเห็นใจและช่วยเหลือดูแลผู้บริโภค ทั้งนี้ ในข้อสั่งการดังกล่าว สคบ....

Related News

“บุคลากรสาธารณสุข-ประชาชน” เครียดเพิ่ม จากโควิดระบาด-มาตรการคุมเข้ม

บุคลากรสาธารณสุข-ประชาชน เกิดความเครียดเพิ่ม จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังการระบาดและรัฐบาลออกมาตรการคุมเข้ม นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ในฐานะโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) (ศบค.) เปิดเผยว่าบุคลากรด้านสาธารณสุขมีความเครียดเพิ่มขึ้น จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมถึงประชาชนทั่วไป "ความเครียดค่อนข้างสูงในช่วงนี้ สอคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกและรัฐบาลออกมาตรการควบคุม" จากการสำรวจของกรมสุขภาพจิต บุคคลากรด้านสาธารณสุข มีระดับความเครียดสูงสุด 5.2% เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนที่อยู่ที่ 1.7% ขณะที่ประชาชนทั่วไป มีความเครียดระดับสูงสุด 2.0% เพิ่มขึ้นจาก 1.4% อย่างไรก็ตาม...

ไทยพีบีเอส ก้าวสู่ปีที่ 13 พร้อมชู 6 จุดยืนยกระดับสื่อ 3 วาระเปลี่ยนแปลงสังคม

12 ปีที่ผ่านมาไทยพีบีเอส พยายามก้าวเข้าสู่อนาคตโดยใช้รูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นดิจิทัล ปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นสื่อสาธารณะ ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนสู่ภาคการเมือง จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เกาะติดความคืบหน้าการใช้สารพิษกับภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่องอย่างตรงไปตรงมา จนภาครัฐได้หยิบยกปัญหานี้เข้ามาหาทางออกอย่างจริงจัง รณรงค์การจัดการขยะอย่างจริงจัง โดยร่วมมือกับที่องค์กรที่ทำงานโดยตรง ทำให้การขับเคลื่อนผ่านหน้าจอและในระดับชุมชน