Home COVID-19 Google สนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อสู้ COVID-19

Google สนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อสู้ COVID-19

ในขณะที่ชุมชนทั่วโลกต่างกำลังรับมือกับการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อยู่นั้น รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ก็ได้ยกระดับยุทธศาสตร์สาธารณสุขให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เช่น มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อชะลออัตราการแพร่ระบาดของไวรัส อย่างใน Google Maps ที่ Google ได้ใช้ข้อมูลรวมที่ไม่ระบุตัวตนในการแสดงความหนาแน่นของผู้ใช้บริการตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยระบุว่าช่วงเวลาใดที่ธุรกิจในท้องถิ่นมีผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด โดย Google ทราบจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาว่าข้อมูลประเภทนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อพวกเขาต้องทำการตัดสินใจที่สำคัญในการต่อสู้กับไวรัส COVID-19

- Advertisement -

นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Google จะเผยแพร่รายงานความเคลื่อนไหวของชุมชนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หรือ COVID-19 Community Mobility Reports เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการทำงานจากบ้าน การอยู่แต่ภายในที่พักอาศัย และนโยบายอื่น ๆ เพื่อไม่ให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยรายงานดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็ยังคงยึดตามแนวทางปฏิบัติและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดของ Google

รายงานดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลรวมที่ไม่ระบุตัวตนในการสร้างกราฟแสดงแนวโน้มการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ในสถานที่สำคัญประเภทต่าง ๆ เช่น ร้านค้าปลีกและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร้านขายของชำและร้านขายยา สวนสาธารณะ สถานีขนส่ง สถานที่ทำงาน และที่พักอาศัย โดย Google จะแสดงแนวโน้มต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์

โดยใช้ข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมในช่วง 48-72 ชั่วโมงที่ผ่านมา แม้ว่า Google จะแสดงเปอร์เซ็นต์การเข้าใช้บริการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่จะไม่เปิดเผยจำนวนการเข้าใช้บริการที่แน่นอน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้คน Google จะไม่มีการแสดงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น สถานที่ข้อมูลการติดต่อ หรือการเคลื่อนไหวเฉพาะบุคคล

ในเบื้องต้น รายงานนี้ได้ครอบคลุม 131 ประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับข้อมูลเช่นนี้ หากเป็นไปได้ Google จะให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับภูมิภาคด้วย โดยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า Google จะทำให้รายงานนี้ครอบคลุมประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานนี้จะยังคงเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องผู้คนจากการระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างแท้จริง

นอกเหนือจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาจมีอยู่แล้ว Google หวังว่ารายงานนี้จะช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการการระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น ข้อมูลนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในการเดินทางที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับเวลาทำการของธุรกิจ หรือแจ้งข้อเสนอบริการจัดส่ง

ในทำนองเดียวกัน การเข้าใช้บริการศูนย์กลางการขนส่งอย่างต่อเนื่องอาจบ่งบอกถึงความจำเป็นในการเพิ่มจำนวนรถประจำทางหรือรถไฟเพื่อลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการและเพิ่มพื้นที่สำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคมให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางของผู้คน หรือแนวโน้มเกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง ต่างก็สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ออกแบบแนวทางในการปกป้องสุขภาพของประชาชนและความต้องการที่จำเป็นของชุมชน นั้น ๆ

นอกเหนือจากรายงานความเคลื่อนไหวของชุมชนแล้ว Google ยังได้ร่วมมือกับนักระบาดวิทยาจำนวนหนึ่งที่กำลังทำงานเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 เพื่อทำการอัปเดตชุดข้อมูลรวมที่ไม่ระบุตัวตนที่ Google ได้จัดทำไว้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อทำความเข้าใจและคาดการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลประเภทนี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถคาดการณ์การระบาดของโรค วางแผนโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและการขนส่ง รวมถึงเข้าใจการเคลื่อนไหวของผู้คน และการตอบสนองต่อสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยธรรมชาติ

การปกป้องความเป็นส่วนตัว 

รายงานความเคลื่อนไหวของชุมชนนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการไม่ระบุตัวตนระดับโลกแบบเดียวกับที่ Google ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน สำหรับรายงานนี้ ได้ใช้ความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งจะสร้างสัญญาณรบกวนลงไปในชุดข้อมูลของ Google เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงโดยไม่ต้องระบุบุคคลใด ๆ

ข้อมูลเชิงลึกจะถูกสร้างขึ้นด้วยชุดข้อมูลรวมที่ไม่ระบุตัวตนที่รวบรวมจากผู้ใช้ที่เปิดการตั้งค่าประวัติตำแหน่งซึ่งโดยปกติจะถูกปิดไว้ ผู้ใช้ที่เปิดประวัติตำแหน่งสามารถเลือกที่จะปิดการตั้งค่าได้ตลอดเวลาจากบัญชี Google และสามารถลบข้อมูลประวัติตำแหน่งได้โดยตรงจากไทม์ไลน์ของพวกเขา

และนี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และ Google เองก็จะทำการประเมินรายงานเหล่านี้อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความคิดเห็นและข้อมูลตรงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มประชาสังคม รัฐบาลท้องถิ่น และชุมชนโดยรวม  ซึ่ง Google หวังว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะสามารถเข้าไปเสริมข้อมูลด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ผู้คนและชุมชนมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากไวรัส COVID-19

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 รายจากบาเรนห์ ผู้ป่วยในรพ.ต่ำ 100 วันแรก เหลือ 90 ราย

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย เดินทางกลับจากบาเรนห์ รวมสะสม 3,034 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลต่ำกว่า 100 รายครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาด เหลือ 90 ราย และมีผู้รักษาหายแล้วรวมสะสม 2,888 ราย

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

สายมูห้ามพลาด! เจียไต๋ เปิดตัวชุดปลูก “Lucky Flower”

การปลูกพืชเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นความเชื่อที่อยู่กับคนไทยมานาน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้มงคล การปลูกต้นไม้ตามทิศมงคล หรือการปลูกพืชตามวันเกิด การปลูกต้นไม้ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดยอดฮิตสำหรับคนไทยที่กำลังร่วมใจกันอยู่บ้านเพื่อช่วยกันลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย เจียไต๋ โฮมการ์เด้น โดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย สนับสนุนให้ทุกคนได้ผ่อนคลายความตึงเครียดและเสริมสิริมงคลให้ชีวิตได้ง่ายๆ จากที่บ้าน ด้วยชุดสนุกปลูกเซตใหม่ล่าสุด “Lucky Flower” ที่มาพร้อมอุปกรณ์ปลูกแบบครบครัน ช่วยอำนวยความสะดวกในการปลูกไม้ดอก เนรมิตสีสันให้บ้านสวยได้ อีกทั้งยังใช้พื้นที่น้อย เหมาะสำหรับปลูกในคอนโดอีกด้วย ชุดสนุกปลูก Lucky Flower...

ทางหลวงผ่าทะเลทรายใหญ่สุดในจีนใกล้เสร็จ

การก่อสร้างทางหลวงสายอวี้หลี-เฉี่ยโม่ ซึ่งเป็นทางหลวงสายเหนือ-ใต้ ตัดผ่านทากลามากัน (Taklimakan) ทะเลทรายขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ได้คืบหน้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการก่อสร้างแล้ว เหล่าคนงานบริษัท ไชน่า คอมมูนิเคชันส์ คอนสตรัคชัน จำกัด (CCCC) ต่างทำงานอย่างขะมักเขม้นบนเนินทรายขนาดใหญ่ที่สุดของโครงการนี้ ซึ่งมีทรายที่ต้องจัดการยักย้ายถ่ายเทอยู่ราว...

เงินเก็บยามเษียณกับการลงทุนยุคโควิด-19

ในช่วงนี้ที่มีผลิตภัณฑ์การลงทุนออกมาให้เลือกหลายรูปแบบ ซึ่งหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เกษียณอายุ  การทำงานที่มีเงินเก็บหลังเกษียณอาจมอง ๆ อยู่อย่างสนใจ วันนี้จึงขอชวนคุยเกี่ยวกับการลงทุนสำหรับเงินเก็บยามเกษียณที่หวังไว้ว่าจะเอาไว้ใช้ในยามที่ไม่มีรายได้ประจำหรือทำให้ออกดอกออกผลมาใช้ได้บ้าง เริ่มกันที่พันธบัตรรัฐบาล ที่ในระยะนี้มีการเสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” โดยในช่วงวันที่  14 – 20 พฤษภาคม 2563 เสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่อายุ 60 ขึ้นไปก่อนที่จะเริ่มขายให้ประชาชนทั่วไป  ช่วงวันที่ 21 – 27 พฤษภาคม และผู้ซื้อทุกกลุ่มในช่วงวันที่ 28...

Related News

“โคคา สุกี้” ธุรกิจร้านอาหาร วิกฤติและโอกาสจากโควิด-19

"โคคา สุกี้" ธุรกิจร้านอาหารที่ต้องเผชิญกับปัญหาโควิด-19 ส่งผลกระทบยอดขายลดลงถึง 50% แต่วิกฤติก็ยังเป็นโอกาสถือเป็นตัวเร่งให้พนักงานและองค์กรปรับตัวได้ไวขึ้น นัฐธารี พันธุ์เพ็ญโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Business Today โดยกล่าวว่า ธุรกิจของบริษัทในเครือมีหลากหลายรูปแบบทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ...

“ภาคเอกชน จ.เชียงใหม่” เสนอปลดล็อกจังหวัด ชูโมเดลต้นแบบสู้โควิด-19

"ภาคธุรกิจเอกชน จ.เชียงใหม่" ร่วมเสวนาพร้อมแสดงความคิดเห็นเสนอปลดล็อกจังหวัด ตั้งเชียงใหม่เป็นโมเดลต้นแบบสู้วิกฤติโควิด-19 หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวันและ อสมท. จ.เชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานเสวนาผ่านออนไลน์ (Live Streaming) ด้วยการไลฟ์สดจากโรงแรมรอยัล เพนนินซูลา เชียงใหม่ วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 17.00-18.00 น. เพื่อร่วมเป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งในภารกิจหาทางออก "คลายล็อคดาวน์เชียงใหม่ เพื่อคนเชียงใหม่" โดยมีตัวแทนจากภาคธุรกิจเอกชนหลากหลายสาขาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น สำหรับประเด็นหลักที่ตัวแทนจากภาคธุรกิจเอกชนต่างเห็นพ้องต้องกัน...

Google เผยพบมัลแวร์และฟิชชิ่ง โควิด-19 วันละ 18 ล้านครั้ง

มาร์ค ไรเชอร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย Account Security, Identity, and Abuse, Google กล่าวว่า ช่วง 2-3 เดือนก่อนกูเกิ้ลตรวจพบว่ามีความพยายามทำมัลแวร์และฟิชชิ่งที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 สูงถึงวันละ 18 ล้านครั้ง และมีข้อความสแปมเกี่ยวกับไวรัสโคโรนามากกว่า 240 ล้านข้อความในแต่ละวัน

โควิด-19 สร้างหรือฟื้นฟู ยุคแห่งความสะดวกสบาย

บิทาซ​ซ่า​ กำลังจะเริ่มมอบบริการ​ที่มุ่งเน้นการสร้างชุมชนที่ช่วยให้ผู้ใช้​งานของบิทาซ​ซ่าเทรดสินทรัพย์​ดิจิทัล​อยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัยและช่วยสนับสนุน​ธุรกิจในช่วงวิกฤติ

TikTok เปิดตัว Family Pairing เชื่อมแอคเคาน์บุตรหลาน เพิ่มความมั่นใจผู้ปกครอง

TikTok ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่มีตั้งแต่กลุ่มเด็ก วัยรุ่น ไปจนถึง กลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยจะเปิดให้ผู้ใช้ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปสามารถใช้งานได้ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 พบว่า TikTok เป็นช่องทางความบันเทิงที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้ประเภทครอบครัวที่มองว่า TikTok เป็นเครื่องมือและพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์แบ่งปันเรื่องราวและสานสัมพันธ์คนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีถูกใจผู้เล่นทุกวัย