กสทช. ยันเดินหน้าประมูล 5G ด้านเอกชนประสานเสียงนำคลื่น 3500MHz มาจัดสรร

Technology IT กสทช. ยันเดินหน้าประมูล 5G ด้านเอกชนประสานเสียงนำคลื่น 3500MHz มาจัดสรร

กสทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ​ เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการได้เสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณา ทั้งนี้ กสทช. จะดำเนินการประมูลในวันที่ 16 ก.พ. ถึงแม้ว่าโอเปอร์เรเตอร์ต่าง ๆ จะมองว่า กสทช. ยังไม่มีความพร้อมทั้งการจัดสรรคลื่น ราคาที่แพงเกินไป และขอให้เลื่อนการประมูลไปก่อน

กรอบระยะเวลาดำเนินการ

13 พ.ย. – 12 ธ.ค. 62 รับฟังความเห็นสาธารณะ
27 ธ.ค. 62 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
2 ม.ค. 63 ประกาศเชิญชวน
16 ก.พ. 63 ประมูลคลื่นความถี่
มี.ค. 63 มอบใบอนุญาต
ก.ค. 63 เริ่มให้บริการ

กสทช. ยันเดินหน้าประมูล 5G ด้านเอกชนประสานเสียงนำคลื่น 3500MHz มาจัดสรร

-ดีแทคเสนอ กสทช. เลื่อนการประมูล 5G รอความชัดเจน คลื่น 3500 MHz
-กสทช. เห็นชอบหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 5G

แจงรูปแบบ เงื่อนไข การประมูล 5G

การประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคม แบ่งออกเป็น 4 ย่าน คือ 700MHz 1800MHz 2600MHz และ 26GHz โดยมีระยะการอนุญาตให้ใช่คลื่นได้ 15 ปี

ราคาขั้นต่ำของการอนุญาตใช้คลื่นความถี่

-700MHz FDD (733-748Mhz / 788-803Mhz) ราคาขั้นต่ำต่อชุด 8,792 ล้านบาท มีจำนวน 3 ชุด ชุดละ 2x5MHz
-1800MHz FDD (1750-1785Mhz / 1845-1880Mhz) ราคาขั้นต่ำต่อชุด 12,486 ล้านบาท มีจำนวน 7 ชุด ชุดละ 2x5MHz
-2600MHz TDD (2500-2690MHz) ราคาขั้นต่ำต่อชุด 1,862 ล้านบาท มีจำนวน 19 ชุด ชุดละ 10MHz
-26GHz TDD (24.3-27GHz) ราคาขั้นต่ำต่อชุด 423 ล้านบาท มีจำนวน 27 ชุด ชุดละ 100MHz

ทั้งนี้การตั้งราคาในย่านความถี่ 700MHz และ 1800MHz กสทช. ได้อ้างอิงราคาเดิมมาใช้ประมูลในครั้งนี้ ส่วน 2600MHz และ 26GHz นั้นได้จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ก่อนประกาศราคา

ใช้การประมูลแบบ Clock Auction

กสทช. เปลี่ยนรูปแบบการประมูลจาก SMRA ที่ใช้ในทุกครั้ง มาเป็นแบบ Clock Auction โดยชี้แจงว่า การประมูลในครั้งนี้เป็นรูปแบบหลายย่านความถี่ ซึ่งในหลายประเทศอย่าง สหรัฐฯ อังกฤษ แคนาดา หรือ ออสเตรเลีย ต่างปรับมาใช้วิธี Clock Auction เพราะจะช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น ลดความซับซ้อน และทำให้ได้ราคาที่ไม่สูงเกินไป

ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเลือก “ย่านความถี่” และ “จำนวนชุด” ที่ต้องการได้เลย

นอกจากนี้ผู้ที่ประมูลคลื่น 1800MHz และ 2600MHz ได้จะต้องทำตามข้อกำหนดการขยายโครงข่ายที่ กสทช. กำหนดไว้ดังนี้

-1800MHz จะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประชากร 40% ภายใน 4 ปี และ 50% ภายใน 8 ปี
-2600MHz จะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ EEC 50% ภายใน 1 ปี (ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง) และ 50% ของพื้นที่ Smart City ภายใน 4 ปี (กรุงเทพฯ และปริมณฑล, เชียงใหม่, ขอนแก่น, นครราชสีมา, ภูเก็ต และ สงขลา)

“เอกชน” ฟันธง ควรนำ 3500MHz มาประมูล 5G

ในช่วงรับฟังความคิดเห็นมีผู้ประกอบการถาม กสทช. ในหลากหลายประเด็น ทั้งเรื่องราคา ความเหมาะสมของคลื่นที่นำมาจัดประมูล และกรอบเวลาที่เหมาะสม โดย นายกิตตินันท์ พจน์ประสาท ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์ เอไอเอส มีความเห็นว่า คลื่น 700Mhz ไม่เหมาะสมที่จะนำมาพัฒนา 5G ส่วน 1800MHz มีราคาสูงเกินไป รวมถึงความไม่เหมาะสมของการนำคลื่น 2600MHz มาจัดประมูล โดยชี้แจงว่าในหลายประเทศทั่วโลกใช้ย่านความถี่ 3500MHz มาพัฒนา 5G พร้อมเสนอให้เลื่อนการประมูลออกไปก่อน

ด้าน นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เสริมว่า คลื่น 3500MHz เป็นคลื่นที่ดีที่สุด ต้องการทราบว่าจะมีโอกาสได้ประมูลในอนาคตหรือไม่ และอยากการันตีผู้เข้าประมูลเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่จริงจังกับการประมูล

ดร.นริศ รังษีนพมาศ รองผู้อำนวยการ ด้านกลยุทธ์และคุณภาพโครงข่าย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอให้มีความชัดเจน กรณีคลื่นความถี่ 2600MHz ที่มีปัญหา 2 ช่วงคลื่นสัญญาณ หากประมูลไปได้แล้วใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ กสทช. จะมีนโยบายเยียวยาหรือไม่ อย่างไร

นอกจากนี้ยังมีความเห็นจาก ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า เงื่อนไขการประมูลที่ต้องให้ครอบคลุมประชากร 40-50% ทั้งประเทศ หรือในพื้นที่ EEC ซึ่งไม่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนกับผู้ประกอบการรายย่อย เพราะบางอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่ต้องการ 5G มาใช้แค่ในธุรกิจตัวเอง ซึ่งโอเปอเรเตอร์ จะลงทุนเฉพาะในเมืองใหญ่ก่อน เพราะมองว่าสามารถรองรับคนได้มากถึง 40-50% ตามเงื่อนไขของ กสทช.

กสทช. ยันจัดประมูลตามเดิม พร้อมขอเวลาศึกษา และจะดำเนินการให้ดีที่สุด

กสทช. ตอบคำถามผู้ประกอบการโดยยืนยันจัดการประมูลแน่นอนในวันที่ 16 ก.พ. 63 กสทช. พร้อมชี้แจงเพิ่มเติมว่า กสทช. มีหน้าที่ดูแลจัดหาคลื่นที่มีความพร้อม ซึ่งปัจจุบันมีคลื่นที่มีความพร้อมเท่าที่นำมาประมูล คลื่น 3500MHz ถูกผูกกับดาวเทียม ที่อยู่กับกระทรวง DES กสทช. ไม่สามารถเข้าไปกำกับคลื่นที่ไม่อยู่ในมือได้

นอกจากนี้คลื่น 3500MHz ปัจจุบันยังมีสัญญาณรบกวนจากดาวเทียม ต้องเยียวยาไทยคม และประชาชน ที่ไดรับผลกระทบจำนวนมาก ทั้งนี้หากนำคลื่น 3500MHz มาประมูลได้ จะแจ้งให้รับรู้กันทั่วไป ช่วงนี้ขอเวลาศึกษาและจะดำเนินการให้ดีที่สุด ส่วน 2600 MHz ปัจจุบัน MCOT ได้ยุติการใช้งานไปแล้ว และไม่มีผลกระทบกับประชาชนจึงนำมาประมูลได้ ส่วนคลื่น 2 ช่วงสัญญาณที่มีปัญหาจะดำเนินการแก้ไขให้

“ด้านราคาที่ถามว่าแพงเกินไปหรือไม่คลื่น 700MHz กับ 1800MHz เราใช้ราคาเดิม ส่วน 2600MHz และ 26GHz เราใช้ที่ปรึกษาดำเนินการและได้ราคาที่เหมาะสมมา ซึ่งโอเปอร์เรเตอร์อาจจะมองว่าแพงไปหรือไม่ แต่เราคิดว่าเหมาะสมแล้ว”

การกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ EEC และประชากร 40-50% กสทช. รวมถึงเมือง Smart City เป็นแนวทางเพื่อตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล

ส่วนเรื่องสัญญาณรบกวนกับประเทศเพื่อนบ้าน กสทช. ได้หารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว และจะทำให้การใช้งานชายแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้ง มาเลเซีย กัมพูชา และลาว ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าประมูล

จากข้อเสนอทั้งหมด กสทช. จะแก้ไข เพื่อให้อุตสาหกรรมเดินได้ และประชาชนได้ประโยชน์

กสทช. ยันเดินหน้าประมูล 5G ด้านเอกชนประสานเสียงนำคลื่น 3500MHz มาจัดสรร
Advertisement

บล.ทรินีตี้ แนะปรับพอร์ต รับมือความเสี่ยงปี 63 คาดหาผลตอลแทนยาก

บล.ทรินีตี้ ประเมินปี 63 เป็นปีที่หาผลตอบแทนได้ยากจากภาวะเศรษฐกิจขยายตัวต่ำ ประเมินจีดีพีขยายตัว 2.7-2.8% และความเสี่ยงต่างประเทศหลายปัจจัยรุมเร้า แนะปรับพอร์ตลงทุน ในหุ้น 30%, ตราสารหนี้ 30%, ทองคำ 10%, กองทุนอสังหาฯ 10%, เงินสด 20% คาดดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวช่วง 1,480-1,700 จุด ดร.วิศิษฐ์...

กบข. สร้างผลตอบแทนลงทุนให้สมาชิก 5.73% ในปี 2562

สิ้นปี 2562 กบข. สร้างผลตอบแทนการลงทุนสำหรับสมาชิกได้ 5.73% ถือเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์เน้นกระจายความเสี่ยงไปยังกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและความผันผวนต่ำ

กสิกรฯ ปี 62 กำไร 38,727 ล้านบาท โต 0.70%

ธนาคารกสิกรฯ เปิดเผยผลประกอบการปี 62 มีกำไรสุทธิ 38,727 ล้านบาท เติบโตขึ้น 0.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้ดอกเบี้ยเติบโตขึ้น 4.21% ส่วนรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยเติบโตขึ้น 1.51% ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 กสิกรมีสินทรัพย์ 3,293,889 ล้านบาท เติบโตขึ้น 4.40%

หวั่นไวรัสโคโรนากระทบเศรษฐกิจจีน

หวั่นไวรัสโคโรนา กระทบถึงเศรษฐกิจจีน เกรงภาคท่องเที่ยว-ค้าปลีก เจอหางเลข หากสถานการณ์ลุกลามกลายเป็นการระบาด เมื่อปลายปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองอู๋ฮั่นรายงานว่าพบการติดเชื้อลึกลับในระบบทางเดินหายใจ จากนั้นช่วงต้นปีนี้สื่อทางการรายงานยืนยันว่า เชื้อลึกลับนี้เป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ข่าวดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ฮ่องกงเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง รวมถึงการตรวจอุณหภูมิสำหรับผู้เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ด้านสหรัฐจะเริ่มคัดกรองเที่ยวบินจากอู๋ฮั่นที่เข้าไปยังสนามบินซานฟรานซิสโกและสนามบินเจเอฟเคในนิวยอร์ก ซึ่งรับเที่ยวบินตรงทั้งคู่ รวมถึงสนามบินลอสแองเจลีส อันเป็นจุดใหญ่ที่มีการเปลี่ยนเที่ยวบิน ผู้เชี่ยวชาญเตือนให้มีการคัดกรองอย่างเข้มงวด ในช่วงที่คาดว่าคนจีนจำนวนมากจะเดินทางไปต่างประเทศช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะมายังประเทศต่างๆ ในเอเชีย เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นแถลงว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าไวรัสโคโรนาจะติดต่อจากคนสู่คน ขณะที่ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรประบุว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีความคล้ายคลึงกับโคโรนาไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส แต่ต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมเพิ่มเติม ทั้งนี้ เมื่อปี 2546 โรคซาร์สได้เริ่มระบาดในจีนและลุกลามไปทั่วโลก ทำให้มีผู้เสียชีวิต 774 ราย...

ตรุษจีน ของแพง “อ.ยิ่งศักดิ์” ยังบ่น!! แล้วหุ้นไหนได้ประโยชน์

“ตรุษจีน” คือเทศกาลมหามงคล เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ตามธรรมเนียมจีน  คือการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในปีใหม่  รวมถึงขอพรจากเทพเจ้าและบรรพบุรุษให้ชีวิตเจอแต่สิ่งดีๆ ผ่านของเซ่นไหว้  ที่เป็นธรรมเนียมในการจัดเตรียมของที่ดีที่สุด แต่ในปีนี้กระแส ตรุษจีน ของแพง กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขว้าง  หลังจาก “อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์” พิธีกรรายการด้านอาหารชื่อดัง  อัดคลิประบายความในใจหลังจากไปซื้อของเซ่นไหว้  ถึงราคาเนื้อหมูและเนื้อไก่ที่มีราคาแพง  ในทวิตเตอร์ โดยขึ้นแคปชั่นว่า #เจ็บปนเสียว ขอบ่นหน่อยเหอะ แม่งแพงโครต นี่ขนาดชั้นรวยนะยะ คนจนจนไม่ตายห่ากันเหรอ!!! https://twitter.com/yingsakjj/status/1218742166614204416 โดยในคลิป อ.ยิ่งศักดิ์...

“ศักดิ์สยาม” เสนองบฯ เกือบ 2 แสนล้าน เข็นเมกะโปรเจ็กต์

“ศักดิ์สยาม” เข็น 46 เมกะโปรเจ็กต์ 1.79 แสนล้าน เสนอ ครม.สัญจร จัดเต็ม! ครอบคลุม “บก-ราง-อากาศ” กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ-ประชาชนเดินทางสบาย เสริมแกร่งคมนาคมไทย จับตา! การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่จังหวัดนราธิวาสในวันพรุ่งนี้ (21 ม.ค. 2563) กระทรวงคมนาคม นำทัพโดย “นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ”...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -

หลักสูตรเดียวในประเทศไทย

Business​ Today​ Academy
หลักสูตรการสร้างระบบคิด “เชิงนวัตกรรม”
หลักสูตรเดียวที่จะเปลี่ยน “ไอเดีย” เป็น “นวัตกรรมทำเงิน”
กรอกรายละเอียดเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม