กสทช. ยันเดินหน้าประมูล 5G ด้านเอกชนประสานเสียงนำคลื่น 3500MHz มาจัดสรร

Technology IT กสทช. ยันเดินหน้าประมูล 5G ด้านเอกชนประสานเสียงนำคลื่น 3500MHz มาจัดสรร

กสทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ​ เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการได้เสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณา ทั้งนี้ กสทช. จะดำเนินการประมูลในวันที่ 16 ก.พ. ถึงแม้ว่าโอเปอร์เรเตอร์ต่าง ๆ จะมองว่า กสทช. ยังไม่มีความพร้อมทั้งการจัดสรรคลื่น ราคาที่แพงเกินไป และขอให้เลื่อนการประมูลไปก่อน

กรอบระยะเวลาดำเนินการ

13 พ.ย. – 12 ธ.ค. 62 รับฟังความเห็นสาธารณะ
27 ธ.ค. 62 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
2 ม.ค. 63 ประกาศเชิญชวน
16 ก.พ. 63 ประมูลคลื่นความถี่
มี.ค. 63 มอบใบอนุญาต
ก.ค. 63 เริ่มให้บริการ

กสทช. ยันเดินหน้าประมูล 5G ด้านเอกชนประสานเสียงนำคลื่น 3500MHz มาจัดสรร

-ดีแทคเสนอ กสทช. เลื่อนการประมูล 5G รอความชัดเจน คลื่น 3500 MHz
-กสทช. เห็นชอบหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 5G

แจงรูปแบบ เงื่อนไข การประมูล 5G

การประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคม แบ่งออกเป็น 4 ย่าน คือ 700MHz 1800MHz 2600MHz และ 26GHz โดยมีระยะการอนุญาตให้ใช่คลื่นได้ 15 ปี

ราคาขั้นต่ำของการอนุญาตใช้คลื่นความถี่

-700MHz FDD (733-748Mhz / 788-803Mhz) ราคาขั้นต่ำต่อชุด 8,792 ล้านบาท มีจำนวน 3 ชุด ชุดละ 2x5MHz
-1800MHz FDD (1750-1785Mhz / 1845-1880Mhz) ราคาขั้นต่ำต่อชุด 12,486 ล้านบาท มีจำนวน 7 ชุด ชุดละ 2x5MHz
-2600MHz TDD (2500-2690MHz) ราคาขั้นต่ำต่อชุด 1,862 ล้านบาท มีจำนวน 19 ชุด ชุดละ 10MHz
-26GHz TDD (24.3-27GHz) ราคาขั้นต่ำต่อชุด 423 ล้านบาท มีจำนวน 27 ชุด ชุดละ 100MHz

ทั้งนี้การตั้งราคาในย่านความถี่ 700MHz และ 1800MHz กสทช. ได้อ้างอิงราคาเดิมมาใช้ประมูลในครั้งนี้ ส่วน 2600MHz และ 26GHz นั้นได้จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ก่อนประกาศราคา

ใช้การประมูลแบบ Clock Auction

กสทช. เปลี่ยนรูปแบบการประมูลจาก SMRA ที่ใช้ในทุกครั้ง มาเป็นแบบ Clock Auction โดยชี้แจงว่า การประมูลในครั้งนี้เป็นรูปแบบหลายย่านความถี่ ซึ่งในหลายประเทศอย่าง สหรัฐฯ อังกฤษ แคนาดา หรือ ออสเตรเลีย ต่างปรับมาใช้วิธี Clock Auction เพราะจะช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น ลดความซับซ้อน และทำให้ได้ราคาที่ไม่สูงเกินไป

ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเลือก “ย่านความถี่” และ “จำนวนชุด” ที่ต้องการได้เลย

นอกจากนี้ผู้ที่ประมูลคลื่น 1800MHz และ 2600MHz ได้จะต้องทำตามข้อกำหนดการขยายโครงข่ายที่ กสทช. กำหนดไว้ดังนี้

-1800MHz จะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประชากร 40% ภายใน 4 ปี และ 50% ภายใน 8 ปี
-2600MHz จะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ EEC 50% ภายใน 1 ปี (ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง) และ 50% ของพื้นที่ Smart City ภายใน 4 ปี (กรุงเทพฯ และปริมณฑล, เชียงใหม่, ขอนแก่น, นครราชสีมา, ภูเก็ต และ สงขลา)

“เอกชน” ฟันธง ควรนำ 3500MHz มาประมูล 5G

ในช่วงรับฟังความคิดเห็นมีผู้ประกอบการถาม กสทช. ในหลากหลายประเด็น ทั้งเรื่องราคา ความเหมาะสมของคลื่นที่นำมาจัดประมูล และกรอบเวลาที่เหมาะสม โดย นายกิตตินันท์ พจน์ประสาท ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์ เอไอเอส มีความเห็นว่า คลื่น 700Mhz ไม่เหมาะสมที่จะนำมาพัฒนา 5G ส่วน 1800MHz มีราคาสูงเกินไป รวมถึงความไม่เหมาะสมของการนำคลื่น 2600MHz มาจัดประมูล โดยชี้แจงว่าในหลายประเทศทั่วโลกใช้ย่านความถี่ 3500MHz มาพัฒนา 5G พร้อมเสนอให้เลื่อนการประมูลออกไปก่อน

ด้าน นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เสริมว่า คลื่น 3500MHz เป็นคลื่นที่ดีที่สุด ต้องการทราบว่าจะมีโอกาสได้ประมูลในอนาคตหรือไม่ และอยากการันตีผู้เข้าประมูลเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่จริงจังกับการประมูล

ดร.นริศ รังษีนพมาศ รองผู้อำนวยการ ด้านกลยุทธ์และคุณภาพโครงข่าย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอให้มีความชัดเจน กรณีคลื่นความถี่ 2600MHz ที่มีปัญหา 2 ช่วงคลื่นสัญญาณ หากประมูลไปได้แล้วใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ กสทช. จะมีนโยบายเยียวยาหรือไม่ อย่างไร

นอกจากนี้ยังมีความเห็นจาก ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า เงื่อนไขการประมูลที่ต้องให้ครอบคลุมประชากร 40-50% ทั้งประเทศ หรือในพื้นที่ EEC ซึ่งไม่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนกับผู้ประกอบการรายย่อย เพราะบางอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่ต้องการ 5G มาใช้แค่ในธุรกิจตัวเอง ซึ่งโอเปอเรเตอร์ จะลงทุนเฉพาะในเมืองใหญ่ก่อน เพราะมองว่าสามารถรองรับคนได้มากถึง 40-50% ตามเงื่อนไขของ กสทช.

กสทช. ยันจัดประมูลตามเดิม พร้อมขอเวลาศึกษา และจะดำเนินการให้ดีที่สุด

กสทช. ตอบคำถามผู้ประกอบการโดยยืนยันจัดการประมูลแน่นอนในวันที่ 16 ก.พ. 63 กสทช. พร้อมชี้แจงเพิ่มเติมว่า กสทช. มีหน้าที่ดูแลจัดหาคลื่นที่มีความพร้อม ซึ่งปัจจุบันมีคลื่นที่มีความพร้อมเท่าที่นำมาประมูล คลื่น 3500MHz ถูกผูกกับดาวเทียม ที่อยู่กับกระทรวง DES กสทช. ไม่สามารถเข้าไปกำกับคลื่นที่ไม่อยู่ในมือได้

นอกจากนี้คลื่น 3500MHz ปัจจุบันยังมีสัญญาณรบกวนจากดาวเทียม ต้องเยียวยาไทยคม และประชาชน ที่ไดรับผลกระทบจำนวนมาก ทั้งนี้หากนำคลื่น 3500MHz มาประมูลได้ จะแจ้งให้รับรู้กันทั่วไป ช่วงนี้ขอเวลาศึกษาและจะดำเนินการให้ดีที่สุด ส่วน 2600 MHz ปัจจุบัน MCOT ได้ยุติการใช้งานไปแล้ว และไม่มีผลกระทบกับประชาชนจึงนำมาประมูลได้ ส่วนคลื่น 2 ช่วงสัญญาณที่มีปัญหาจะดำเนินการแก้ไขให้

“ด้านราคาที่ถามว่าแพงเกินไปหรือไม่คลื่น 700MHz กับ 1800MHz เราใช้ราคาเดิม ส่วน 2600MHz และ 26GHz เราใช้ที่ปรึกษาดำเนินการและได้ราคาที่เหมาะสมมา ซึ่งโอเปอร์เรเตอร์อาจจะมองว่าแพงไปหรือไม่ แต่เราคิดว่าเหมาะสมแล้ว”

การกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ EEC และประชากร 40-50% กสทช. รวมถึงเมือง Smart City เป็นแนวทางเพื่อตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล

ส่วนเรื่องสัญญาณรบกวนกับประเทศเพื่อนบ้าน กสทช. ได้หารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว และจะทำให้การใช้งานชายแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้ง มาเลเซีย กัมพูชา และลาว ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าประมูล

จากข้อเสนอทั้งหมด กสทช. จะแก้ไข เพื่อให้อุตสาหกรรมเดินได้ และประชาชนได้ประโยชน์

กสทช. ยันเดินหน้าประมูล 5G ด้านเอกชนประสานเสียงนำคลื่น 3500MHz มาจัดสรร
Advertisement

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -
รับข่าวสารจาก Business Today

ไม่พลาดข่าวสารแวดวงธุรกิจ เราอัพเดตข่าว บทความ และเรื่องน่าสนใจ สดใหม่ทุกวัน คุณสามารถรับข่าวสารจากเราได้ง่ายๆ โดยกรอก

ชื่อ นามสกุล และอีเมล

ได้เลยครับ