Home Technology IT ไทยรั้งอันดับ 35 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โลก

ไทยรั้งอันดับ 35 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โลก

กมธ.ดีอีเอส จัดสัมมนาให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (Cyber Security and Data Privacy 2020) รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน เตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยการโจมตีทางไซเบอร์และการจารกรรมข้อมูลถูกจัดอันดับให้อยู่ 1 ใน 5 อันดับแรกของความเสี่ยงทั่วโลก และไทยมีความพร้อมอยู่ในอันดับที่ 35 ซึ่งลดลงจาก 2 ปีก่อนหน้า ที่อยู่ในอันดับที่ 20

- Advertisement -

นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กมธ.ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่า กมธ.ดีอีเอสเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่โดยตรงในการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงการพิจารณา การติดตามตรวจสอบ

รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร สารสนเทศ การโทรคมนาคม และกิจการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเพื่อที่จะมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวของประเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา

หนึ่งในภารกิจของ กมธ.ดีอีเอส คือการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการนำดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ซึ่งจากรายงาน Global Risks Report 2019 ของ World Economic Forum นั้น การโจมตีทางไซเบอร์และการจารกรรมข้อมูลถูกจัดอันดับให้อยู่ 1 ใน 5 อันดับแรกของความเสี่ยงทั่วโลก ซึ่งถือเป็นความท้าทายต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ ความมั่นคงของประเทศชาติ เสถียรภาพระหว่างประเทศ ความเป็นส่วนตัว และโอกาสการจ้างงาน

นอกจากนี้ ในการจัดอันดับ Global Cyber Security Index 2018 (GCI) หรือดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โลก โดย ITU ยังพบว่า ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่ในอันดับที่ 35 ซึ่งลดลงจาก 2 ปีก่อนหน้า ที่อยู่ในอันดับที่ 20 โดยที่ในหลายๆ ประเทศได้มียุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มีแผนในระดับชาติ มีการจัดตั้งทีมรับมือและกฎหมายเฉพาะเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์

ขณะที่ประเทศไทยก็ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สิ่งนี้อาจจะทำให้ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น แต่การที่จะทำให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และประชาชนทุกคนมีความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลได้นั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เร่งทำความเข้าใจและจัดหากระบวนการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดใน พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับอย่างเร่งด่วน

การพัฒนาเทคโนโลยี ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบดิจิทัลของประเทศชาติ จะต้องควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งในขณะนี้คณะกรรมาธิการ ดีอีเอส ได้ให้ความสำคัญเร่งด่วนในการทำงานเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยได้มีการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนามาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เหมาะสมต่อประเทศชาติ

ถึงแม้จะมีการคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้น เราก็ไม่ควรตื่นตระหนก หากเราสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ นั่นหมายถึงควรต้องมีวิธีที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในการควบคุมดูแลภัยคุกคามที่แท้จริง และควรจะต้องมีเครื่องมือและขั้นตอนในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในหน้าที่รับผิดชอบของภาคเอกชน ภาครัฐ และสร้างความตระหนักรู้ของประชาชน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

“การจัดกิจกรรมสัมมนา Cyber Security and Data Privacy 2020 ธุรกรรมปลอดภัย ประชาชนมั่นใจข้อมูลไม่รั่ว สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยส่งเสริมกระบวนการนำดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะสามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป” ประธาน กมธ.ดีอีเอส กล่าว

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

‘โมโน มิวสิค’ ประกาศหยุดการดำเนินธุรกิจ

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563 บริษัท โมโน มิวสิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือโมโน กรุ๊ป ได้ออกแถลงการณ์หยุดการดำเนินธุรกิจและยุติบทบาทการทำงานทั้งหมดของบริษัท โมโน มิวสิค จำกัด เนื้อหาในแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยที่ผ่านมามีการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน รวมถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทางบริษัท โมโน มิวสิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือโมโน กรุ๊ป จึงมีมติเห็นชอบในการหยุดการดำเนินธุรกิจ และยุติบทบาท การทำงานทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

การบินไทยตั้ง 4 บอร์ดใหม่ เดินหน้าแผนฟื้นฟู

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าการประชุมคณะกรรมการครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. มีการตั้งกรรมการใหม่ 4 คน การแต่งตั้งกรรมการใหม่ในขณะที่การบินไทยอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูกิจการภายใต้ศาลล้มละลายกลาง กรรมการใหม่ 4...

เปิดนักกีฬาอาชีพ-นักกีฬามวย ขอรับการเยียวยา 5 พัน ได้ถึง 31 พ.ค.

กกท.เปิดให้นักกีฬาอาชีพและนักกีฬามวยลงทะเบียนยื่นขอรับการเยียวยา  5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ยื่นได้ถึง 31 พ.ค. นี้  นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงการคลังเห็นชอบปลดล็อคให้กลุ่มนักกีฬา เเละนักมวย มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เหมือนกับกลุ่มอาชีพอิสระ เพราะนักกีฬาเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จนต้องหยุดฝึกซ้อมเเละเเข่งขันจนขาดรายได้ไปด้วย...

ครม.ทุบโต๊ะพรุ่งนี้ ตั้งผู้จัดทำแผนฟื้นฟูการบินไทย

นายอุตตม สาวนายน รัญมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ก่อนที่จะเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ว่า โดยใช้เวลาหารือประมาณ 1 ชั่วโมง

Related News

กระทรวงดีอีเอสแจก อินเตอร์เน็ตบ้าน ฟรี 3 เดือน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า จากนโยบาย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนด้านต่างๆ ของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุด กระทรวงดีอีเอส ได้ร่วมมือกับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สนับสนุนค่าบริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่...

พุทธิพงษ์ ฟันอีก 8 ราย โพสต์ข่าวปลอม ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับการเสนอ ข่าวปลอม หรือบิดเบือน สร้างความตื่นตระหนกและความสับสนในสังคม ในช่วงที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการไปแล้วหลายราย ล่าสุดตรวจพบอีก 8 ราย ดังนี้ -พุทธิพงษ์ ประสานตำรวจลุยปราบข่าวปลอม ล่าสุดพบอีก 16...

AIS Business เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยไซเบอร์

หลังพบการระบาดของภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นทั่วโลกในช่วงโควิด-19 AIS Business เดินหน้าสร้างนวัตกรรมโซลูชันส์ AIS Cyber Secure เพื่อเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับลูกค้าองค์กรอย่างครบวงจร มั่นใจได้ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับโลก -เอไอเอส รับมือ COVID-19 ยืนยันบริการลูกค้าไม่หยุดชะงัก-วิศวฯ และแพทย์ จุฬาฯ จับมือ เอไอเอส นำ...

ดีอีเอส จับมือ ช้อปปี้ เปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย 1 ล้านราย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมมือกับ ‘ช้อปปี้’ เปิดตัวโครงการ “Shopee Seller Support Package” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ #ShopeeTogether โปรแกรมดังกล่าวได้จัดสรรรายการช่วยเหลือคิดเป็นมูลค่า 500 ล้านบาท -ช้อปปี้ เปิดตัว #ShopeeTogether โครงการเพื่อคนไทยร่วมกันฝ่าวิกฤติโควิด-19-ดีอีเอส จับมือ Sea...

PDPA กระทบธุรกิจและประชาชน นักกม.แนะดีอีเอสใช้ม.4 ออก พ.ร.บ.ยกเว้น

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะถูกบังคับใช้อย่างเต็มที่ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้บางส่วนเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คือ การจัดตั้งสำนักคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้ร่างกฎกระทรวง และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งไม่สามารถเลื่อนได้...