หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม สตาร์ทอัพ ร่วมมือ นักวิจัย-รัฐ-ผู้ประกอบการ

Technology Media หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม สตาร์ทอัพ ร่วมมือ นักวิจัย-รัฐ-ผู้ประกอบการ

น่าน จังหวัดที่มีพื้นที่ราบเพียงน้อยนิด เกษตรกรทำกินบนที่ลาดชันและเชิงเขาสูง น้ำอยู่ในร่องห้วยลึกหรือบริเวณหุบเขา และอยู่ในสภาพนี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้เลือกพื้นที่ชุมชนเมืองจัง อ.ภูเพียง เป็น 1 ใน 6 เป้าหมายในโครงการ “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” ใช้เงินทุนกว่า 4 ล้านบาท ทำ 6 โครงการ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ในพื้นที่แบบยั่งยืน


-6 นวัตกรรม ตัวช่วยด้านไลฟ์สไตล์ “พกไว้ไม่มีชวด”
-เอ็นไอเอ เร่งสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน โชว์ปี 62 ส่งมอบนวัตกรรมสู่ชุมชนแล้ว 23 ผลงาน

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ชุมชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องรู้กระบวนการทางนวัตกรรม และสามารถตั้งโจทย์ที่ต้องการ จากนั้นเขาจะมีความสามารถบริหารนวัตกรรมในสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก สามารถสร้างรายได้เพิ่ม สังคมดีขึ้น และสิ่งแวดล้อมต้องดีขึ้น เป็นผลลัพธ์จากการที่ภาคประชาสังคม ชุมชน และ อบต. เข้ามาทำงานร่วมกัน

NIA ตั้งเป้าเปลี่ยนเศรษฐกิจฐานรากจากแนวคิดเดิมที่ยังอยู่ในรูปแบบของ “สามเหลี่ยมนวัตกรรม” คือมีเพียงนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการ ที่เป็นผู้พัฒนาในลักษณะผูกขาด มาเป็น “สี่เหลี่ยมนวัตกรรม”

“ปัจจุบันสังคมมีโจทย์เยอะ และไม่ใช่หน่วยงานที่เป็นเอกชน SMEs หรือ Startup ที่เข้ามาแก้ปัญหาอย่างเดียว จะต้องควบรวมภาครัฐ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และคนในชุมชนร่วมกันกำหนดแนวทาง เพื่อให้เกิดมิติและประสิทธิภาพการทำนวัตกรรมที่ดีมากขึ้น”

ด้าน นายสำรวย ผัดผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อ.ภูเพียง กล่าวว่า อบต.ให้ทุนทำโครงการต้นแบบเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ที่ ต.เมืองจัง ในปี 2562 เป็นโครงการนำร่อง ขั้นตอนของนวัตกรรมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อสังคม จะแตกต่างจากโครงการวิจัยและให้ทุนโดยทั่วไป แต่เดิม NIA จะให้ทุนผู้ประกอบการเอกชน หรือวิสาหกิจชุมชนเสนอโครงการเข้ามา แต่โครงการนี้เรามีเป้าหลักเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ลดความยากจนในพื้นที่ เพราะฉะนั้น เราจะให้พื้นที่เป็นผู้เลือกเทคโนโลยี รวมถึงบอกปัญหา

ปัญหาของหมู่บ้านที่อยากได้นวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ไขในแต่ละพื้นที่จะมีโจทย์ที่ไม่เหมือนกัน เช่น เรื่องน้ำ การเกษตร หรือการกำจัดขยะ จากนั้นทาง อบต. จะดูว่ามีนวัตกรรมอะไรที่สอดคล้องกับในชุมชนนั้น และให้ทุนสนับสนุน มีนายก อบต. เป็นผู้เข้าร่วมโครงการเองและให้อนุกรรมการช่วยเลือก

“ชุมชนเมืองจังมี 11 หมู่บ้าน 500 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกข้าวโพด หรือผลไม้ ซึ่งการพัฒนาพื้นที่ผ่านทั้ง 6 โครงการ จะครอบคลุม 2 มิติสำคัญ คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชน” ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเสริม

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ในพื้นที่ชุมชนเมืองจังมีการทำระบบสูบน้ำ 2 รูปแบบ คือ ระบบสูบน้ำแบบขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้สำหรับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลกัน แต่ความชันไม่มาก และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ลาดชัน ที่ต้องใช้กำลังส่งและพลังงานสูง วางโซลาร์เซลล์ถึง 60 แผง แผงละ 330 วัตต์ เพื่อสูบน้ำลงในบ่อน้ำที่มีความจุ 800 ลูกบาศก์เมตร รองรับพื้นที่ได้ถึง 620 ไร่

นายธนบูรณ์ ตราชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดน่าแมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กล่าวว่า ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่ลาดชัน มีความยากในการดึงน้ำจากพื้นที่ราบต่ำขึ้นที่ราบสูงที่มีความชันสูงประมาณ 70 เมตร และลาดเอียงขึ้นไปประมาณ 300 เมตร และยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟ ต้องใช้โซลาร์เซลล์แบบยกลอย และสามารถควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ และสังเกตการณ์ได้จากทุกที่ เรามั่นใจว่าเป็นที่แรกของประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการน้ำแบบนี้

ลูกบ้านสามารถขอน้ำผ่านแอปพลิเคชันและแจ้งว่านำไปใช้เพื่อพืชหรือเลี้ยงสัตว์ จากนั้นผู้ดูแล จะเข้ามาตรวจสอบการขอและอนุมัติหรือปฏิเสธก็ได้ โดยระบบจะเก็บข้อมูลการขอน้ำไว้ทั้งหมด และนำข้อมูลมาคำนวณประสิทธิภาพของการใช้น้ำ วัดความสำเร็จของเกษตรกร ทั้งปริมาณน้ำที่ใช้ไป และจำนวนผลผลิตได้ในอนาคต

นอกจากนี้ ยังแก้ปัญหาพื้นที่อับสัญญาณ เช่น ในพื้นที่ราบต่ำที่ถูกเขาบัง โดยใช้เทคโนโลยี LoRa (Long Range) กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่าน Gateway ที่ตั้งไว้ที่อ่างเก็บน้ำบนยอดเขา และเชื่อมต่อข้อมูลกับพื้นที่ทั้งหมดผ่านอุปกรณ์ IoT ที่ใส่ซิมการ์ด

ระบบอบแห้ง Far Infrared Radiation Hybrid

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบโดมร่วมกับการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกลจากแผ่นเซรามิก เป็นการนำเทคโนโลยีรังสีอินฟราเรดระยะไกลมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบโดม เข้ามาช่วยควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมอบแห้ง

คุณกิ่งกานต์ พันธุวาณิชย์ ผู้คิดค้นนวัตกรรมเครื่อง FIR Hybrid มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า อุปกรณ์ FIR Hybrid เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริง การตากแดดธรรมดาจะทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่สะอาด เครื่องจะเข้ามาช่วยเพิ่มความสะอาด ประหยัดเวลา และควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่า นอกจากนี้ ยังแบ่งชุดควบคุมเป็น 2 ชุด เพื่อให้สลับการทำงาน และเมื่อชุดควบคุมชุดหนึ่งเสีย อีกชุดยังสามารถทำงานได้อยู่

FIR Hybrid ใช้พลังงานอยู่ 2 แบบ คือ แสงอาทิตย์ และการแผ่รังสีอินฟราเรดในช่วงที่ไม่มีแสงแดด โดยใช้แก๊ส LPG ให้ความร้อนผ่านแผ่นเซรามิก เมื่อแผ่นเซรามิกสะสมความร้อนได้จุดหนึ่ง จะตัดแก๊สทิ้งเป็นการประหยัดพลังงาน มีพัดลมระบายอากาศเพื่อช่วยระบายความชื้น และอุณหภูมิที่สูงเกินไปให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม

ในอนาคตจะพัฒนาระบบให้สามารถดูแบบเรียลไทม์ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ ติดเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของตู้ เพิ่มฟังก์ชันตั้งค่าการอบผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องกลับมาเซตใหม่ทุกครั้ง เพื่อปรับไปใช้กับการอบผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นที่จะทำธุรกิจรูปแบบเดียวกัน

YAKSA เครื่องอัดขยะในครัวเรือน

เครื่องอัดขยะขนาดเล็กที่สามารถอัดขยะมูลฝอย ทั้งขวดพลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม และถุงพลาสติก ให้เป็นก้อนขนาด 30x30x30 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน และยังทดแทนเครื่องอัดขยะไฮดรอลิกที่มีราคาสูงได้อีกด้วย

นายพงษ์ธร วิจิตรกูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวว่า เรามีพันธกิจเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนที่ดูแล จ.อุตรดิตถ์ และ จ.น่าน มีการตั้งทีมเป็นนักวิชาการเข้ามาศึกษาชุมชน พบว่าที่น่านมีปัญหาเรื่องการจัดการขยะ ทั้งในด้านการจัดเก็บและการขาย ที่ อ.ท่าวังผา ซึ่งไกลจากจุดเก็บขยะและรับซื้อขยะ 40-60 กิโลเมตร ทำให้ผู้เข้ามารับซื้อขยะเข้ามาได้ทุก 3-6 เดือนต่อครั้ง ชุมชนจึงมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บที่ใช้พื้นที่เยอะมาก ซึ่งสามารถนำขยะใน 3-6 เดือน มาปิดผนังบ้านได้เลย

YAKSA เป็นเครื่องอัดขยะในครัวเรือนที่ออกแบบจากชุมชน 100% ทั้งเรื่องการอัดที่ใช้แม่แรงยกรถ รูปทรง และขนาด ผ่านการศึกษาความต้องการของชุมชน และนำแนวคิดมาผ่านนักวิชาการอีก 1 ครั้ง จนได้เป็นเครื่องและนำมาขยายผลในชุมชนที่ต้องการจัดการขยะจำนวนมากในต้นทุนที่ต่ำ โดยตัวเครื่องราคาจะอยู่ที่ 8,000-10,000 บาท ในขณะที่เครื่องอัดขยะไฮดรอลิกแบบตัวเล็กสุดราคาประมาณ 6 หมื่นบาท

บริหารจัดการยะชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากเศษขยะพลาสติกชุมชน เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์และผ่านมาตรฐานช่วยลดปัญหาขยะและและสร้างรายได้ให้ชุมชน ผ่านกระบวนการผลิต 3 ขั้นตอน คือ ใส่พลาสติกเข้าไปในเครื่องบดพลาสติกเพื่อให้ออกมาเป็นเม็ดเล็กๆ จากนั้นนำซีเมนต์ หินฝุ่น พลาสติก และน้ำ ใส่เข้าไปในเครื่องผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนำเข้าเครื่องขึ้นรูปอิฐบล็อก

นายธวัชชัย อริยะสุทธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อริยะสุทธิอินเตอร์เทรด กล่าวว่า เราเป็นสตาร์ทอัพทำเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการนี้เราเลือกขยะทั้งขวดและถุงพลาสติกเป็นส่วนผสมทำอิฐปูพื้น เพราะมูลค่าทางตลาดสูงกว่า ราคาอิฐบล็อกจะอยู่ที่ประมาณ 3.50 บาท ขณะที่อิฐปูพื้นราคาเริ่มต้นที่ 35 บาท และถ้าทำลวดลายด้วยอาจจะขายได้แผ่นละ 70-80 บาท

โดยอิฐปูพื้นที่ผลิตออกมานั้นจะให้ชุมชนเริ่มขายจากในตำบลตัวเอง ก่อนจะขยายไปใช้ปรับปรุงทางเท้าใน จ.น่าน ซึ่งแค่การปรับปรุงทางเท้าในเมืองจังเองก็มีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการผลักดันของผู้นำชุมชน และในอนาคต ถ้าชุมชนสามารถจัดการขยะได้ดีก็ไม่จำเป็นต้องใช้ขวดพลาสติกเข้ามาเป็นส่วนผสม

Organic Circle ปลูกผักเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ครบวงจร

กระบวนการใช้เทคโนโลยีหัวเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการฟื้นฟูดินในพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อการควบคุมโรคพืช การเลี้ยงแกะอินทรีย์ เป็นการบูรณาการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาด้านการเกษตรและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรและยางเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชน

ออกแบบแอปพลิเคชันควบคุมการตรวจวัดอุณหภูมิดิน อากาศ และความชื้น และการเหนี่ยวนำไฟฟ้าในดิน โดยปักเซ็นเซอร์ลงไปที่แปลงและส่งค่าไปที่ตัวให้น้ำ เพื่อใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพที่สุด และยังสามารถให้น้ำเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุผัก รักษาความสดของผักตั้งแต่แปลงผลิตถึงมือผู้บริโภค

“เทรนด์การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม เศรษฐกิจรากฐาน เป็นเรื่องที่สำคัญในระดับโลก ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีโอกาสแสดงออกถึงพลังอันสำคัญที่มีต่อการยกระดับสังคมและเศรษฐกิจ นักพัฒนา หรือผู้ประกอบการ ควรหันมาให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องนี้ให้มาก อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงให้มากที่สุดนอกเหนือจากมูลค่าหรือผลกำไรของธุรกิจ คือ นวัตกรรมเหล่านี้ต้องเกิดคุณค่าทางสังคม มีผู้ได้รับประโยชน์จำนวนมากทั้งจากภายในและภายนอก สามารถต่อยอดและนำไปพัฒนาได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า รวมทั้งต้องพัฒนาให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน เนื่องจากการขับเคลื่อนสังคมต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมทุกมิติ” ดร.พันธุ์อาจ กล่าวสรุป

Advertisement

กรุงไทยแจ้งปิดสาขาสี่แยกราชวงศ์ 14 วัน หลังพนักงานติดเชื้อโควิด-19

ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดสาขาสี่แยกราชวงศ์ 14 วัน หลังมีรายงานยืนยันว่าพนักงานที่สาขาดังกล่าวติดเชื้อโควิด-19 โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 15 เม.ย. 63 ขณะที่พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาดังกล่าวต้องกักตัวเอง 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามที่ธนาคารกรุงไทย ได้รับแจ้งว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สาขาสี่แยกราชวงศ์ มีอาการป่วยเป็นไข้และได้หยุดปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 หลังพบปะกับเพื่อนเมื่อวันที่...

WHO ผวา ยอดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก เตรียมทะลุ 1 ล้านคน

ความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่มีสัญญาณบวกใดๆ โดยล่าสุด องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาคาดการณ์แล้วว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสทั่วโลกจะพุ่งทะลุ 1 ล้านคนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า Tedros Adhanom Ghebreyesus ประธานองค์การอนามัยโลก แสดงความเห็นเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อ หลังยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกในขณะนี้จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 932,605 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 46,800 ราย ทั้งนี้ สหรัฐฯ ขึ้นแท่นกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลก โดยเมื่อวันที่...

กกพ.อนุมัติลดค่าไฟ 3% นาน 3 เดือน เริ่ม เม.ย.นี้

กกพ.มีมติลดค่าไฟฟ้า 3% นาน 3 เดือน ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เริ่ม เม.ย.-มิ.ย.นี้ คาดว่าจะใช้เงินบริหารค่าไฟฟ้า ประมาณ 5,610 ล้านบาท นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วลงอีก 3%...

ติดเชื้อโควิด-19 เริ่มนิ่ง เพิ่ม 104 เสียชีวิตอีก4

รายงานจากศูนย์บริหารงานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยว่าผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 รายใหม่ ในวันที่ 2 เม.ย.นี้ เพิ่มขึ้น 104 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 4 ราย รวมเป็น 16 ราย คิดเป็น 0.85% ของผู้ติดเชื้อ และยอดสะสมรวม...

“กรุงไทย”พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 3 เดือน ลูกค้าโดนผลกระทบโควิด-19

“กรุงไทย”พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่โดนผลกระทบไวรัสโควิด-19 สามารถยื่นความประสงค์พักชำระหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิ.ย.63 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากวิกฤติเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของธนาคาร ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ซึ่งธนาคารได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม โดยออกมาตรการต่างๆ เพื่อเยียวยาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งขณะนี้ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,500 ราย วงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท และมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกกว่า 70,000 ราย วงเงินประมาณ 250,000 ล้านบาท...

อังกฤษหนุนจ่ายเงินแบบ contactless ลดเสี่ยงไวรัส

อังกฤษเพิ่มวงเงินซื้อของด้วยบัตรเครดิต-เดบิต แบบ contactless หวังลดการหยิบจับสัมผัส ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 อังกฤษเพิ่มวงเงินซื้อของตามร้านค้าด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตแบบ contactless หรือไร้การสัมผัส เพียงแค่ชูบัตรเหนือเครื่องอ่านเท่านั้น โดยวงเงินซื้อของได้เพิ่มจาก 30 ปอนด์ (ประมาณ 1,200 บาท) เป็น 45 ปอนด์ (ประมาณ 1,800 บาท) ในช่วงที่ร้านค้าต่างๆ พยายามลดการหยิบจับและการติดต่อสัมผัส ขณะที่ลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องพกเงินสด ในช่วงที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดไปทั่วโลก ทั้งนี้...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -