“ศักดิ์สยาม” นำทีมปรับแผน “ฟื้นฟู ขสมก.”

Cover Story "ศักดิ์สยาม" นำทีมปรับแผน "ฟื้นฟู ขสมก."

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขน ส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เน้นลดค่าครองชีพ และลดภาระภาครัฐ

ในการประชุมเวิร์คช้อปนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งฝ่ายบริหาร ขสมก. สหภาพฯ พนักงาน ผู้ประกอบการรถร่วมบริการ ผู้ใช้บริการ ที่เป็นกลุ่มผู้พิการ รวมถึงผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกที่กำกับดูแล ขสมก. หลังจากที่ก่อนหน้านี้การจัดประชุมถูกพับมาแล้วครั้งหนึ่งจากการ สหภาพฯ ที่ไม่เห็นด้วยกับแผน


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า “แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก.” ที่ได้อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปแล้ว เมื่อ จะเป็นต้นแบบสำคัญของรัฐวิสาหกิจ ในการบริหารงาน บริการประชาชน และสามารถยืนอยู่ได้ ซึ่งในการจัดเวิร์คช้อปแผนปฏิบัติการจะเป็นการลงรายละเอียด และ รับฟังความคิดเห็นในการลงสู่การกำหนดแผนปฏิบัติ หรือ Action plan และในการเวิร์คช้อปนี้ ยังเป็นมิติใหม่ของการระดม ความเห็นจากทุกภาคส่วน และเปิดใจในการรับฟังการแก้ปัญหา ในการร่วมฟื้นฟูกิจการของ ขสมก.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก แจงแผนการแก้ปัญหาการขาดทุนของ ขสมก. อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย “5 ลด”

“ลด” ภาระค่าครองชีพ
“ลด” ภาระรัฐบาล
“ลด” มลภาวะ
“ลด” ปัญหาการจราจร
“ลด” เส้นทางทับซ้อน

1. “ลด” ภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเน้นตั๋วร่วม เดินทาง 30 บาทตลอดทั้งวัน ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว
2. “ลด” ภาระการขาดทุน ของ ขสมก. ที่ขณะนี้มีหนี้อยู่กว่าแสนล้านบาท และภาระการชำระหนี้ของรัฐบาล
3. “ลด” มลภาวะ โดยจะจัดหารถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการเช่าซื้อ
5. “ลด”การทับซ้อนของเส้นทาง เนื่องจากมีการทับซ้อนหลายเส้นทาง โดยเฉพาะในเขตตัวเมือง
4. “ลด” ปัญหาการจราจร โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ

ขณะที่นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. ระบุว่าแผนที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เป็นการอนุมัติในกรอบแนวทาง ซึ่งจะต้องมีการลงในรายละเอียดและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเป็นเรื่องๆ สำหรับการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ที่มีอยู่ด้วยกัน 7 หัวข้อ มีเพียง 2 หัวข้อที่ ขสมก. ได้นำมาปรับปรุงในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยยังคงยึดกรอบเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม

สิ่งที่ปรับปรุงทบทวนเพิ่มเติมคือ การจัดหารถจะพิจารณาเป็นรูปแบบการเช่าเป็นกิโลเมตรแทนการซื้อขาด โดยจะจัดเช่ารถจำนวน 2,511คัน ซึ่งจะเป็นรถที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นพลังงานใน 3 รูปแบบ คือ 1. การใช้เชื้อเพลิง NGV 2. การใช้รถ EV หรือ 3. การใช้รถ Hybrid

ทั้งนี้นโยบายอื่นๆ เช่นการนำเทคโนโลยี GPS และ E-ticker มาใช้ เพื่อสามารถจะจัดเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย 30 บาท ตลอดทั้งวันได้ การปรับปรุงเส้นทาง ปรับโครงสร้าง ขสมก. เกษียณอายุก่อนกำหนด การใช้พื้นที่ธุรกิจ ก็จะยังคงเป็นไปตามกรอบเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

สำหรับการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถที่มีอยู่ 208 เส้นทางในปัจจุบัน อาจจะปรับเพิ่มเป็น 269 เส้นทาง ตามที่ได้ให้ TDRI ศึกษาและนำเสนอ เพื่อให้ครอบคลุมถนนสายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่เกิดการทับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งรถให้เหมาะสม ไม่ให้มีระยะทางที่ยาวเกินไป

ทั้งนี้จะเน้นจัดเส้นทางหลัก (Main Liner) 37 เส้นทาง , เส้นทางต่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ (Feeder) 21 เส้นทาง, เส้นทางต่อเชื่อมจากเส้นทางหลัก (Circle) 24 เส้นทาง, เส้นทางต่อเชื่อมทางด่วน 22 เส้นทาง และเส้นทางรถร่วมอีก 54 เส้นทาง ซึ่งจะทำให้การเดินรถมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมบรรเทาปัญหาการจราจรจะทำให้ประชาชนไม่ต้องรอรถนาน

ภายหลังการประชุมครั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ระบุว่าสิ่งสำคัญสำหรับการปรับปรุงแผนและรับฟังความคิดเห็น คือการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ โดยหลังจากการจัดเวิร์คช้อปรับฟังความคิดเห็นแล้ว คาดว่าจะสามารถแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ และสามารถที่จะนำเสนอกับคณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไป

Surisa Srikunsab BTECONhttps://businesstoday.com
Economic news editor on Public policy, Trade& Investment, Energy, Industry, Agriculture and World Economy; CLMV, Silk road economy, ASEAN+3
Advertisement

 ภาพยนตร์ไม่ได้มีราชวงศ์ แต่หนังนั้นมีหัวนอนปลายเท้า

ต่อให้ไม่สนใจไยดีวงการหนัง ใครหลายคนก็รู้ดีว่า มีศัพท์ใหม่ๆ ที่ทั้งปรุงและแต่งเอาเอง เกิดขึ้นมากมายหลายคำ นิตยสาร Rolling Stone เขียนเหมือนกับหนังสือ Good Life ของฝรั่งเศสว่า หลังจากผ่านพ้นทศวรรษที่90 เป็นต้นมา มีการเรียกศัพท์แนวทางหนังต่างๆ มากกว่า 200 คำ บางคำสุขภาพไม่ดี ไม่ค่อยออกกำลังกาย ก็ตายไปเร็ว เช่น chic movie บางคำกินนอน...

เลขาฯ กสทช. คาด เงินประมูล 5G พุ่งแตะแสนล้าน

หลังจบการประมูลคลื่น 700 MHz ในรอบแรกที่ราคาต่อชุด 17,153 ล้านบาท รวม 3 ชุด เป็นเงิน 51,459 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งยอดเงินห่างจากยอดเงินประมูลที่ กสทช. ประเมินไว้ 7 หมื่นล้านบาทนั้น แค่ 2 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ยังเหลือคลื่นให้ประมูลอีก...

รื้อต๋ง..เจ๋งนะ แต่ทุบดอกเบี้ยกู้ด้วย..ยิ่งเจ๋ง

วิรไท  สันติประภพ แผลงฤทธิ์นับถอยหลังสั่งลาเก้าอี้ผู้ว่าแบงก์ชาติ ด้วยการเดินหน้าจัดระเบียบใหม่ค่าต๋งในระบบสถาบันการเงิน ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้แก่ลูกหนี้-ลูกค้าทั่วประเทศ น่าสงสัยว่าวิรไท ทำไมเพิ่งจะมาขยันขันแข็งรื้อจัดระเบียบค่าต๋งในระบบสถาบันการเงินเอาในห้วงเวลาโค้งสุดท้ายก่อนอำลาตำแหน่ง ทั้งที่ควรจะต้องทำมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2558 ปฏิกิริยาท่าทีขึงขังของวิรไท ในฐานะผู้ว่าแบงก์ชาติปีสุดท้าย ดูๆไปก็มีความคล้ายคลึงกับพล.อ.อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก ปีสุดท้ายอยู่หลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นว่าด้วยการจัดระเบียบผลประโยชน์ เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ยังไงซะการลงมือทำ ถึงแม้จะช้า ก็ดีซะกว่าไม่ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้-ลูกค้าสถาบันการเงิน ไม่ให้ถูกสถาบันการเงินขูดรีดเอาเปรียบเอาซะเลย จังหวะแรกที่แบงก์ชาติเข้าเกียร์เดินหน้า เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้และลูกค้าสถาบันการเงินไปแล้ว ตั้งแต่เปิดศักราชใหม่ 2563 คือการสั่งสถาบันการเงินให้ปรับปรุงการคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากลูกหนี้และลูกค้า เบี้ยปรับกรณีชำระเงินงวดล่าช้า หรือผิดนัดชำระ...

กสทช. เปิดประมูล 5G แล้ว

พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. กล่าวเปิดงาน ประมูล 5G คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Highlight ! Business Today Issue 24 ( 17-23 ก.พ. 2563)

COVER STORY: เศรษฐกิจไทย ‘สาหัส’ 5 มรสุมถล่มแบบตั้งตัวไม่ติด หน้า 2 CEO VISION: ทอม-ดี้ E-Commerce เลยหลัก 100 ล้าน ไปนานแล้ว หน้า 3 BUSINESS  MODEL: Silicon Valley Hub แห่งเทคโนโลยีที่สร้าง ‘มหาอำนาจโลก’ /...

บุคลากรแพทย์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มหนึ่งราย สธ.แจงไม่ใช่สถาบันบำราศฯ

กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยยืนยัน โควิด-19  อีก 1 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ยืนยันไม่ใช่บุคลากรของสถาบันบำราศนราดูร รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาล 20 ราย กลับบ้านแล้ว 14 ราย รวมสะสม 34 ราย วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2563 ) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -
รับข่าวสารจาก Business Today

ไม่พลาดข่าวสารแวดวงธุรกิจ เราอัพเดตข่าว บทความ และเรื่องน่าสนใจ สดใหม่ทุกวัน คุณสามารถรับข่าวสารจากเราได้ง่ายๆ โดยกรอก

ชื่อ นามสกุล และอีเมล

ได้เลยครับ