รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าโครงการพักชำระหนี้-ดันกองทุนหมู่บ้าน

Public Policy รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าโครงการพักชำระหนี้-ดันกองทุนหมู่บ้าน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 .. 2563 เห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องให้กองทุนฯและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกกองทุนที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น โดยปัจจุบันรัฐบาลมีเงินหมุนเวียนที่ปล่อยกู้ราว 1.5 แสนล้านบาท โดยคาดว่าจะมีการขอพักชำระหนี้ราว 7.5 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ระเบียบกำหนดให้พักชำระหนี้ที่เป็นเงินต้นในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ให้ส่งเฉพาะดอกเบี้ย เพื่อให้กองทุนสามารถนำรายได้จากดอกเบี้ยมาใช้บริหารจัดการกองทุนรวมถึงจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน แต่ไม่ใช่ว่าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯทุกรายจะได้รับสิทธินี้เพราะต้องกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่เป็นสมาชิกสมัครใจเข้าร่วมโครงการหรือไม่

นอกจากนี้ สำหรับโครงการควบคู่ในการเสริมความเข้มแข็งของเศรษบกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านจำนวน 71,000 แห่ง ทั่วประเทศ โดยให้หมู่บ้านละ 2 แสนบาท หรือวงเงินรวมราว 1.4 หมื่นล้านบาทนั้น คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ภายในเดือน .. นี้

ขณะที่ ความคืบหน้าล่าสุดได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงประธานกองทุนหมู่บ้าน ในการดำเนินการพิจารณาแผนนำเสนอโครงการของกองทุนหมู่บ้านที่ได้นำเสนอเข้ามาเพื่อรับพิจารณา ซึ่งภายหลังจากที่มีการประกาศรายละเอียดในราชกิจจานุเบกษาก็จะมีการเริ่มอนุมัติงบประมาณเพื่อให้ชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ในโครงการต่างๆซึ่งจะทำให้เงินหมุนเวียนในชุมชนซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้ประชาชนพ้นจากกับดักหนี้ทั้งในและนอกระบบ จะมีการจัดโครงการอบรมวิชาชีพและการเสริมสร้างทักษะตามความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้าน โดยมีแผนที่ร่วมมือกับญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ ในการนำตัวอย่างชุมชนมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนายกอบศักดิ์ กล่าว

พร้อมกันนี้ ยังมีแนวทางในการมองหามาตรการส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกที่มีประวัติชำระหนี้ดี อาทิ การลดอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งกำลังออกแบบว่าควรจะมีมาตรการส่งเสริมได้อย่างไร

รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.)

รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านที่ได้ดำเนินการมาในช่วงระยะเวลา 3 ปี มีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ราว 4 หมื่นล้านบาท รวมถึงมีการจ้างงานจำนวนกว่า 1.6 ล้านคน ซึ่งถือได้ว่าประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการรองรับการพิจารณาโครงการ พร้อมกับการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และ ราชภัฏทั่วประเทศ ในการออกแบบโครงการส่งเสริมตามความเหมาะสมในแต่ละหมู่บ้าน

พลพัต สาเลยยกานนท์
ผู้สื่อข่าวการตลาด, ยานยนต์ pholpat.s@gmail.com
Advertisement

ถอดรหัส 4DNA

https://youtu.be/m22me4yzxoc ศาสตร์ 4DNA ถูกออบแบบมาเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการอย่างมีอัตลักษณ์ สู่ความสำเร็จยั่งยืน การสร้างสรรค์โครงการในอนาคตจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีอัตลักษณ์ ไม่ลอกเลียนแบบ มีที่มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นคว้าวิจัยลงลึกในบริบทรอบทิศของที่ตั้ง วิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งระเบียบกฏหมายต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เพื่อนำมากำหนดแนวทางเฉพาะสู่ “นิยามแห่งความคิด” ในที่นี้คือแนวทางแห่งศาสตร์ 4 DNA

MONO ปลดพนักงาน200 ผลกระทบรายได้พลาดเป้า

MONO ปรับใหญ่ ปลดพนักงาน 200 คน ทั้งฝ่ายข่าว ฝ่ายบันเทิงและบริการลูกค้า หลังรายได้ปีนี้พลาดเป้า บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO เจ้าของช่องทีวีดิจิทัล MONO29 ปรับลดพนักงานครั้งใหญ่...

พาณิชย์ฯ ตั้งคณะทำงานติดตาม “เทสโก้ โลตัส” เตรียมขายทิ้ง

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) สั่งตั้งคณะทำงานพิเศษติดตามการรวมธุรกิจ หลังเทสโก้ โลตัส เตรียมขายห้างในไทย และมีผู้ประกอบการหลายรายสนใจซื้อกิจการ หวั่นกลายเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดและใช้อำนาจเอาเปรียบธุรกิจอื่น นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ได้มอบหมายให้สำนักงานฯ แต่งตั้งคณะทำงานพิเศษติดตามการรวมธุรกิจ กรณีห้างเทสโก้โลตัส ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการดังกล่าว ภายหลังจากมีข่าวว่าห้างค้าปลีกรายใหญ่ของไทยหลายราย มีความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลซื้อกิจการของห้างเทสโก้โลตัสในประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาด หรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดตามพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า...

“บางนา” จากทำเลข้าวนอกนาสู่จุดหมายแห่งการอยู่อาศัยสุดพรีเมี่ยม

          ตามรายงานตลาดอสังหาริมทรัพย์ จาก DDproperty ในปี 2019 ราคาทาวน์เฮ้าส์ในบางนาราคาขัยบสูงขึ้นเกือบ 9% ระหว่างปี 2017-18 เป็นรองแค่พื้นที่ย่านสาทรที่เพิ่มขึ้น 10% เท่านั้น นี่คือบทสรุปชั้นดีของการเปลี่ยนผ่านจากเขตอุตสาหกรรม มาเป็นศูนย์กลางของการสร้างที่พักอาศัยอย่างเห็นได้ชัดของบางนาและพื้นที่ใกล้เคียง จนไม่น่าแปลกใจเลยทำให้จึงกลายเป็นพื้นที่ที่กลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ความสนใจเข้ามาจับจองทำเลทอง เพื่อเปิดตัวโครงการด้านที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ถ.ลาดกระบัง, อ่อนนุช-ลาดกระบัง ที่มุ่งสู่จ.ฉะเชิงเทรา, เปร็ง-สยามโปโล เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ-นิคมอุตสาหกรรมบางปู, บางบ่อ, บางพลี,...

เตรียมรับมือ! เฟดปล่อยกู้เฮดจ์ฟันด์ อัดฉีดเงินเข้าสินทรัพย์เสี่ยง

มูลค่าหุ้น Big Tech สหรัฐพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์แตะ 5 ล้านล้านดอลลาร์ หลังจากที่มูลค่าหุ้น Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ทะยานสู่ระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ แซงหน้าหุ้น Apple, Midrosoft และ Amazon ที่อ่อนตัวลงเล็กน้อยในระดับใกล้เคียงกันที่ 930,000 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายหุ้นในตลาดวอลล์สตรีทที่ขยายตัวเข้าสู่ภาวะฟองสบู่มากขี้น โดยเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นนั้นมาจากการอัดฉีดเม็ดเงิน QE (Quantitative...

กลุ่มบีบีเอสเสนอราคาสนามบินอู่ตะเภาสูงสุด3.05แสนล้าน

กลุ่มบีบีเอส เสนอราคาพัฒนาเมืองสนามบินอู่ตะเภาสูงสุด 3.05 แสนล้าน กลุ่มซีพีืั้ 2 เสนอแสนล้่าน คาดประกาศผลภายในเดือนมี.ค.นี้ คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้เปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัทธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่มซีพี) ผลการเปิดซองข้อเสนอที่...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -

หลักสูตรเดียวในประเทศไทย

Business​ Today​ Academy
หลักสูตรการสร้างระบบคิด “เชิงนวัตกรรม”
หลักสูตรเดียวที่จะเปลี่ยน “ไอเดีย” เป็น “นวัตกรรมทำเงิน”
กรอกรายละเอียดเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม