Home Cover Story โควิด-19 ดันไทยขึ้นฮับ 'ธุรกิจเกมคลาวด์คอมพิวติ้ง'

โควิด-19 ดันไทยขึ้นฮับ ‘ธุรกิจเกมคลาวด์คอมพิวติ้ง’

ช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การเล่น เกมออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิต และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องได้อีกในอนาคต ภายใต้ภาวะการณ์ดังกล่าว ทำให้ธุรกิจเกมคลาวด์คอมพิวติ้ง (Game Cloud Computing: GCC) มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน

- Advertisement -

ธุรกิจดังกล่าวเป็นบริการให้เช่าใช้ระบบให้บริการเกมออนไลน์แทนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวโดยผู้พัฒนาเกมเอง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการ GCC ในปัจจุบันมักเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากตลาดเกมออนไลน์ไทยในช่วงก่อนหน้ายังคงมีขนาดไม่ใหญ่นัก โดยมีอัตราเติบโตต่อเนือง 11.4% ต่อปี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตามการขยายตัวของการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของผู้บริโภค ทำให้ตลาดเกมออนไลน์ไทยในปัจจุบันมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ความต้องการระบบ GCC สำหรับให้บริการเกมออนไลน์ในไทยพุ่งขึ้นแตะ 7,300 ล้านบาทในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.03 หมื่นล้านบาทในปีนี้ จากความนิยมเล่นเกมที่เพิ่มขึ้นหลังจากการระบาดของโควิด-19 สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่มหาศาลสำหรับผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งไทยที่จะขยายธุรกิจสู่บริการ GCC

ทั้งนี้ การจะประสบความสำเร็จในธุรกิจ GCC ได้ โจทย์สำคัญของผู้ประกอบการก็ยังคงต้องเป็นการสร้างความแตกต่างจากผู้ให้บริการ GCC ในต่างประเทศ โดยอาจเน้นถึงจุดแข็งของผู้ประกอบการไทยที่สามารถเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดในการให้บริการ GCC อย่างครบวงจรผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก (Big Data) ตั้งแต่การวางแผนการตลาด การโปรโมทเกมออนไลน์ในหมู่ผู้บริโภค และการพัฒนาต่อยอดเกมในอนาคต นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้พัฒนาเกมว่าระบบ GCC ไทยสามารถรองรับการให้บริการเกมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

เม็ดเงินสะพัดอุตสาหกรรมเกมส์ประเทศไทยรุดหน้าสู่ศูนย์กลางเกมส์คลาวด์คอมพิวติ้ง

ปัจจุบัน ธุรกิจเกมออนไลน์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เกมอุปกรณ์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต), เกมคอมพิวเตอร์ และเกมคอนโซล โดยตลาดเกมออนไลน์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นเพียงสองตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ GCC ไทยสามารถเข้ามาแข่งขันเป็นผู้เล่นหนึ่งในตลาดได้ เนื่องจากตลาดเกมคอนโซลนั้น ถูกปิดกั้นและผูกขาดโดยผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมคอนโซล โดยเกมคอนโซลทุกเกมจำเป็นต้องถูกให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานหรือแพลทฟอร์มเกมออนไลน์ของผู้ผลิตเกมคอนโซลแต่ละรายเท่านั้น ในทางตรงข้าม เกมอุปกรณ์เคลื่อนที่และเกมคอมพิวเตอร์กลับเปิดโอกาสกว้างให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าเกมสามารถเลือกที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกมออนไลน์เอง หรือเลือกใช้บริการ GCC ได้

นอกจากนี้ เกมออนไลน์ทั้งสองประเภทก็เป็นที่นิยมของผู้บริโภคไทยและมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องในอนาคต โดยปัจจุบันเกมทั้งสองประเภทกินสัดส่วนราว 92.5% ของมูลค่าเกมออนไลน์ทั้งหมด นำโดยเกมอุปกรณ์เคลื่อนที่ราว 70.7% และเกมคอมพิวเตอร์ 21.8%

เมื่อพิจารณาสภาพการณ์ของการให้บริการเกมออนไลน์สำหรับตลาดไทยโดยภาพรวม จะพบว่า ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการให้บริการผ่านโครงสร้างพื้นฐานเกมออนไลน์ที่อยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลมาก่อนไทย โดยเฉพาะโครงข่ายสื่อสารอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศที่มีความพร้อมมากกว่าไทย ทำให้ผู้ประกอบการเกมมักเลือกใช้ผู้ให้บริการ GCC ในประเทศสิงคโปร์เพื่อให้บริการเกมออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียน

อย่างไรก็ดี จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดเกมออนไลน์ไทย ทำให้ผู้ประกอบการเกมสนใจทำตลาดเกมไทยเป็นการเฉพาะมากขึ้น โดยจัดทำเกมให้เป็นภาษาไทย และเพิ่มตัวละครหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และเริ่มเข้ามาใช้บริการ GCC ในไทยมากขึ้น สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการใช้บริการ GCC ในไทยที่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในช่วง 3 ปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ราว 10% ในปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นมูลค่าราว 730 ล้านบาท  แสดงให้เห็นว่ายังมีช่องว่างทางตลาด ที่ผู้ประกอบการ GCC ไทยสามารถขยายเพิ่มขึ้นได้

แม้ว่าตลาดบริการ GCC ไทยมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะข้างหน้า แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้ประกอบการ GCC ไทยก็ยังคงต้องแข่งขันกับผู้ให้บริการ GCC ในสิงคโปร์ แม้จะเป็นสมรภูมิตลาด เกมออนไลน์ ไทย ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า กลยุทธ์การชูจุดเด่นและสร้างความแตกต่างให้กับตนเองจึงมีส่วนสำคัญ โดยเฉพาะการต่อยอดจากความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคไทย และการผสมผสานเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่ในไทยสู่การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ที่เรียกว่า โมเดลธุรกิจเกมคลาวด์คอมพิวติ้งแบบผสมผสาน ซึ่งนอกเหนือจากจะนำเสนอบริการโครงสร้างพื้นฐาน GCC แล้ว ยังหนุนกิจกรรมทางการตลาดใน 3 ส่วนคือ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เกมในหมู่ผู้บริโภค กิจกรรมการจัดจำหน่าย และกิจกรรมต่อยอดธุรกิจผ่านพันธมิตร โดยโมเดลธุรกิจนี้เหมาะสมกับเกมออนไลน์ที่มีกิจกรรมทางตรงกับผู้บริโภค เช่นการขายไอเทมในเกม รวมถึงการโปรโมทสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการสินค้าและบริการอื่นๆในประเทศไทย

นอกจากนี้ ตามความนิยมที่เพิ่มขึ้นของวงการเกมประเทศไทย ส่งผลให้การประชาสัมพันธ์และทำโปรโมชั่นสินค้าและบริการทั่วไปผ่านเกมออนไลน์ (In-Game Marketing) กลายเป็นอีกหนึ่งการตลาดที่นิยมใช้ เนื่องจากสามารถสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ทั้งในวัยเรียนและวัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ หากผู้ประกอบการ GCC ไทย เปิดให้บริการเป็นตัวกลางหาพันธมิตรทางการค้าในประเทศไทยให้กับผู้พัฒนาเกม ก็จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ GCC ไทย อีกทั้งยังช่วยต่อยอดการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจอีกด้วย โดยในปี 2564 คาดว่าจำนวนผู้เล่นเกมในประเทศไทย ครองอัตราส่วนกว่า 42% ของประชากรทั้งหมด และโตขึ้นกว่า 18% เทียบกับปีก่อนหน้า

ในอีกทางหนึ่งเพื่อสอดรับกับยุคเศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy) การจัดจำหน่ายเกมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนมาให้บริการซื้อและดาวน์โหลดผ่านช่องทางออนไลน์แทนการซื้อจากร้านค้าที่มีหน้าร้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคและช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตและดำเนินการ

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้บริโภคหันมาเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายในช่วงวิกฤตมากขึ้น ส่งผลหนุนอุตสาหกรรม GCC เติบโตไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมเกม ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเล็งเห็นว่า โมเดลธุรกิจ GCC แบบผสมผสานถือเป็นโมเดลที่เสริมศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการ GCC ต่างชาติในตลาด GCC ไทย ผ่านการเสริมบริการเกี่ยวกับการทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อหนุนผู้ผลิตเกมในการเจาะตลาดไทย โดยอาศัยความรู้และความเข้าใจในภาพรวมของพฤติกรรมผู้บริโภคไทย

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันผู้ประกอบการ GCC ไทย สามารถใช้โมเดลธุรกิจ GCC แบบผสมผสานในการเปิดตลาด GCC ไทย เนื่องจากโครงข่ายบรอดแบนด์ครอบคลุมพื้นโดยมากของประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ดี หากต้องการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดสากล โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน จะต้องอาศัยโครงข่ายสัญญาณเคเบิลใต้น้ำที่เชื่อมการสื่อสารอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ซึ่งมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นและแข่งขันกับประเทศสิงคโปร์ได้ โดยภาวะการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของไทยในการแข่งขันเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการดิจิทัลในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงบริการ GCC ได้ในอนาคต

พลพัต สาเลยยกานนท์
ผู้สื่อข่าวการตลาด, ยานยนต์ pholpat.s@gmail.com

Latest

โควิด-19 ดันไทยขึ้นฮับ ‘ธุรกิจเกมคลาวด์คอมพิวติ้ง’

ช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การเล่น เกมออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิต และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องได้อีกในอนาคต ภายใต้ภาวะการณ์ดังกล่าว ทำให้ธุรกิจเกมคลาวด์คอมพิวติ้ง (Game Cloud Computing: GCC) มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน ธุรกิจดังกล่าวเป็นบริการให้เช่าใช้ระบบให้บริการเกมออนไลน์แทนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวโดยผู้พัฒนาเกมเอง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการ GCC ในปัจจุบันมักเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากตลาดเกมออนไลน์ไทยในช่วงก่อนหน้ายังคงมีขนาดไม่ใหญ่นัก โดยมีอัตราเติบโตต่อเนือง 11.4% ต่อปี...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

ยกเลิกคำสั่งย้าย ‘อธิบดีกรมการค้าภายใน’ หลังทราบผลสืบสวนกักตุนหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563 มีประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 136/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการกรมการค้าภายใน ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง ที่ 80/2563 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2563 ให้นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม...

ฟอร์ด จัดโปรฯ ‘ซื้อรถวันนี้ เริ่มผ่อนปีหน้า’ สำหรับหมอ-ข้าราชการ

ฟอร์ด ประเทศไทย มอบข้อ ‘ซื้อรถวันนี้ เริ่มผ่อนปีหน้า’ สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อจองและซื้อรถยนต์ ฟอร์ด เรนเจอร์ และ ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ทุกรุ่น และจัดไฟแนนซ์ผ่านธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สำหรับลูกค้าทั่วไป เริ่มผ่อนชำระค่างวดงวดแรกหลังจากส่งมอบรถ 90 วัน พร้อมส่วนลดและดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าที่จองและซื้อรถยนต์ ฟอร์ด เรนเจอร์ และ ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ทุกรุ่น และจัดไฟแนนซ์ผ่าน...

อนุมัติค้ำประกันเงินกู้ Soft Loan โรงรับจำนำ 2,000 ล้าน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องอนุมัติการกู้เงิน Soft loan ของสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) จำนวน 2,000 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน เป็นการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรองรับธุรกรรมการให้บริการรับจำนำแก่ประชาชน ในโครงการ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด...

Related News

โควิด-19 ดันไทยขึ้นฮับ ‘ธุรกิจเกมคลาวด์คอมพิวติ้ง’

ช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การเล่น เกมออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิต และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องได้อีกในอนาคต ภายใต้ภาวะการณ์ดังกล่าว ทำให้ธุรกิจเกมคลาวด์คอมพิวติ้ง (Game Cloud Computing: GCC) มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน ธุรกิจดังกล่าวเป็นบริการให้เช่าใช้ระบบให้บริการเกมออนไลน์แทนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวโดยผู้พัฒนาเกมเอง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการ GCC ในปัจจุบันมักเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากตลาดเกมออนไลน์ไทยในช่วงก่อนหน้ายังคงมีขนาดไม่ใหญ่นัก โดยมีอัตราเติบโตต่อเนือง 11.4% ต่อปี...

ยกเลิกคำสั่งย้าย ‘อธิบดีกรมการค้าภายใน’ หลังทราบผลสืบสวนกักตุนหน้ากากอนามัย

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563 มีประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 136/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการกรมการค้าภายใน ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่ง ที่ 80/2563 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2563 ให้นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม...

ฟอร์ด จัดโปรฯ ‘ซื้อรถวันนี้ เริ่มผ่อนปีหน้า’ สำหรับหมอ-ข้าราชการ

ฟอร์ด ประเทศไทย มอบข้อ ‘ซื้อรถวันนี้ เริ่มผ่อนปีหน้า’ สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อจองและซื้อรถยนต์ ฟอร์ด เรนเจอร์ และ ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ทุกรุ่น และจัดไฟแนนซ์ผ่านธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สำหรับลูกค้าทั่วไป เริ่มผ่อนชำระค่างวดงวดแรกหลังจากส่งมอบรถ 90 วัน พร้อมส่วนลดและดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าที่จองและซื้อรถยนต์ ฟอร์ด เรนเจอร์ และ ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ทุกรุ่น และจัดไฟแนนซ์ผ่าน...

อนุมัติค้ำประกันเงินกู้ Soft Loan โรงรับจำนำ 2,000 ล้าน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องอนุมัติการกู้เงิน Soft loan ของสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) จำนวน 2,000 ล้านบาท จากธนาคารออมสิน เป็นการเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรองรับธุรกรรมการให้บริการรับจำนำแก่ประชาชน ในโครงการ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด...

BCH ไตรมาสแรกกำไรโต 7% ปรับกลยุทธ์รับโควิด-19

ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์หลักในปีนี้ ได้แก่ การขยายสาขาโรงพยาบาล พร้อมเพิ่มจำนวนผู้ประกันตน และเพิ่มบริการใหม่ๆ โดยตั้งเป้าเติบโตโดยเฉลี่ยไว้ที่ 12-15% ทุกปี ล่าสุด บริษัทได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล สาขาอรัญประเทศ...