Home Opinions 10 อาเซียน เชื่อมโยง eForm D สมบูรณ์

10 อาเซียน เชื่อมโยง eForm D สมบูรณ์

คอลัมน์ ASEAN and Beyond

อาเซียนล้ำหน้าเชื่อมโยง eForm D 

ผ่านระบบ ASEAN Single Window ครบทุกประเทศแล้ว

————————————————–

         การพัฒนาระบบ ASEAN Single Window (ASW) เป็นนโยบายสำคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการบูรณาการร่วมกันเพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

โดยได้จัดทำความตกลง ASEAN Single Window Pilot Project ครบ 10 ประเทศ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ซึ่งที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนได้พยายามเร่งผลักดันการใช้งานระบบ  ASW เชื่อมโยงให้ครบ 10 ประเทศโดยเร็วเพื่อส่งเสริมการค้าของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารการค้าผ่านระบบ ASW ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ เช่น ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (eForm D) ใบขนสินค้าอาเซียน ใบรับรองสุขอนามัยพืช ฯลฯ เพื่อทดแทนเอกสารที่เป็นกระดาษ

สำหรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin: C/O) หมายถึงเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ระบุอยู่ในเอกสารนั้นผ่านกระบวนการผลิตถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin: RoOs)

- Advertisement -

ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Form D ซึ่งจะใช้ประกอบในการลดและยกเว้นภาษีระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน

ในปัจจุบันมีการยกเว้นภาษี (0%) ระหว่างกันแล้วเกือบทุกรายการ ยกเว้นเพียงสินค้ากลุ่มอ่อนไหว (Sensitive List: SL) และกลุ่มอ่อนไหวสูง (High Sensitive List: HSL) เท่านั้นที่ยังไม่ยกเว้นภาษีระหว่างกัน

ในอดีตที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์จะขอ Form D จะต้องเดินทางไปติดต่อที่กรมการค้าต่างประเทศด้วยตนเองและเสียเวลารอรับ Form D ในรูปแบบกระดาษเพื่อนำ Form D ฉบับนั้นแนบไปพร้อมกับการส่งออกสินค้าเพื่อให้ผู้นำเข้านำไปแสดงกับศุลกากรประเทศปลายทางเพื่อขอลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้า

แต่ภายใต้ระบบ ASW การออกและรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าซึ่งเรียกว่า eForm D จะสะดวกและสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

เมื่อผู้ประกอบการยื่นขอออก eForm D กับกรมการค้าต่างประเทศ กรมฯ จะดำเนินการจัดส่งข้อมูล eForm D ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านไปยัง National Single Window (NSW) ของไทย และทำการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ ASEAN Single Window (ASW) โดยข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังศุลกากรประเทศปลายทางตามลำดับ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ข้างต้นจะถูกส่งแบบทันที (Real Time) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดกระดาษแล้ว ยังเป็นการส่งข้อมูลแบบทันทีทันใดและศุลกากรปลายทางสามารถมั่นใจได้ว่า eForm D ฉบับดังกล่าวเป็นของจริงที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ และหากมีการสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ศุลกากรปลายทางก็สามารถส่งข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบ ASW ได้ทันที ซึ่งมีความรวดเร็วและสะดวกเป็นอย่างยื่งเมื่อเทียบกับการออกและรับ Form D ในอดีต

ที่ผ่านมาการเชื่อมโยงข้อมูล eForm D ภายใต้ระบบ ASW เพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้กระดาษมีเพียง 6 ประเทศเท่านั้นที่พร้อมเชื่อมโยง ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนามและบรูไน โดยเมียนมา กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และ สปป.ลาว มีกำหนดเข้าร่วมระบบ ASW ภายในสิ้นปี 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ล่าสุดกรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า สามารถเชื่อมโยงข้อมูล eForm D ภายใต้ระบบ ASW กับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือได้ครบทุกประเทศแล้ว โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศสุดท้ายที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบนระบบ ASW ได้สำเร็จอย่างเป็นทางการ

ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะช่วยทำให้การค้าขายในอาเซียนคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและจะส่งผลดีต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็นอย่างมาก

สำหรับตลาดอาเซียนถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในปัจจุบัน โดยการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในปี 2562 มีมูลค่ารวม 107,927.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 5.15 โดยไทยส่งออกไปอาเซียน 62,903.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และไทยนำเข้าจากอาเซียน 45,024.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดังนั้น การเชื่อมโยง eForm D ผ่านระบบ ASW ได้ครบทั้ง 10 ประเทศและสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบจะ สร้างโอกาสดีให้กับผู้ประกอบการไทยที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้าในการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้มากยิ่งขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่ไม่เฉพาะแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวได้

และนี่ก็คืออีกหนึ่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของการมารวมตัวกันเป็น “อาเซียน” ซึ่งต้องยกเครดิตทั้งหมดให้กับกรมศุลกากรและกรมการค้าต่างประเทศที่ร่วมมือกันฝ่าฟันและผลักดันจนมีวันนี้

 

อดุลย์ โชตินิสากรณ์
อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญตลาดการค้าในภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างดี และมีบทบาทผลักดันนักธุรกิจไทยสามารถเปิดตลาดในอาเซียน

Latest

อินเดียป่วยไวรัสใหม่ 24,850 ราย ทุบสถิติสูงสุด

กระทรวงสาธารณสุขของอินเดียรายงานพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ใหม่ 24,850 ราย และผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว 613 ราย ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่งผลให้สถิติผู้ป่วยสะสมและผู้เสียชีวิตสะสมทะยานแตะ 673,165 ราย และ 19,268 ราย ตามลำดับ ตัวเลขดังกล่าวกลายมาเป็นสถิติผู้ติดโควิด-19 ใหม่สูงสุดในรอบ 1 วัน นับตั้งแต่โรคระบาดคุมคามประเทศแห่งนี้ ข้อมูลของกระทรวงระบุว่า ในวันดังกล่าวมีผู้ป่วยที่แสดงอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว 409,083...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

เตรียมตัวให้พร้อม ! เช็คลิสต์ เป๋าตังเที่ยวปันสุขยิงยาว 3 เดือน

ในเดือนกรกฎาคม นี้ มีเทศกาลวันหยุดยาวหลายวัน "เป๋าตังเที่ยวปันสุข" ที่กำลังจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน 15 ก.ค.63 และสามารถใช้สิทธิได้ถึง 31 ต.ค. 63 มาเช็คลิสต์และเตรียมความพร้อมกัน เพื่อลดสิทธิพิเศษมากมาย  สำหรับเที่ยวปันสุข วิธีเข้าร่วมโครงการและการใช้สิทธิ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ สัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน และมีอายุ 18 ปี ณ วันที่ลงทะเบียน โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และรอรับ...

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทั่วโลกพุ่ง ทุบสถิติผู้ป่วยรายวันมากที่สุด

องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกยังพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยวันเสาร์ที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 212,326 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมง ทำสถิติยอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยังอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 129,772 ราย โดยพบมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและบราซิล

ผู้เชี่ยวชาญระบุ สหรัฐเขี่ยจีนจากตลาดหุ้นเปล่าประโยชน์

รายงานการวิเคราะห์ของ Peterson Institute of International Economics (PIIE) ระบุว่าการถอดถอนบริษัทจีนออกจากตลาดหลักทรัพย์สหรัฐไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพราะนอกจากจะไม่ได้เป็นการขัดขวางบริษัทเหล่านั้นจากการเข้าถึงตลาดทุนของสหรัฐแล้วยังไม่ได้ขัดขวางการเจริญเติบโตของจีนอีกด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนมาถึงจุดที่แย่ที่สุดในช่วงทศวรรษ และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐได้กลายเป็นปราการด่านสุดท้ายที่สร้างประเด็นความตึงเครียดให้กับทั้งสองประเทศ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาวุฒิสภาสหรัฐได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติซึ่งระบุว่าอาจมีการถอดถอนบริษัทสัญชาติจีนออกจากตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ และเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาย้ำให้ผู้ดูแลหาวิธีการพิจารณาที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นสำหรับบริษัทของจีน

Related News

ธุรกิจ Food Delivery ในกัมพูชา พุ่งแรงยุคโควิด-19

คอลัมน์ ASEAN and Beyond ธุรกิจ Food Delivery ในกัมพูชา --------------------------------------- การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ไม่เพียงแต่จะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างรุนแรงเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตของประชาชนอีกด้วยเนื่องจากรัฐบาลประเทศต่างๆมีมาตรการ Lock Down ประเทศและพื้นที่ต่างๆ เพื่อระงับการแพร่ระบาด ประชาชนต้องอยู่แต่ในบ้านไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงหันมาใช้บริการต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และ Food Delivery กันมากขึ้น ซึ่งไม่เว้นแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศกัมพูชาซึ่งตอนนี้ธุรกิจ Food Delivery กำลังเจริญเติบโตอย่างมาก คนส่วนใหญ่อาจจะสงสัยว่า...

COVID-19 ดันธุรกิจบริการส่งอาหารออนไลน์ในอาเซียนรุ่ง  

คอลัมน์ ASEAN and Beyond COVID-19 ดันธุรกิจบริการส่งอาหารออนไลน์ในอาเซียนรุ่ง ---------------------------------------------------------------------------- COVID-19 ทำให้รัฐบาลประเทศต่างๆใช้มาตรการเพื่อสกัดหรือระงับการแพร่ระบาดของไวรัสกันหลากหลาย โดยเฉพาะมาตรการ Lock Down ประเทศ มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายของประชาชน มาตรการเคอร์ฟิว มาตรการกักตัวเองอยู่ที่บ้าน (Self-Isolation) ฯลฯ มาตรการต่างๆเหล่านี้ทำให้ประชาชนต้องอยู่แต่ในบ้านเป็นหลักโดยเน้นทำงานอยู่ที่บ้านและพยายามไม่ออกไปนอกบ้านเลยถ้าไม่จำเป็น ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเลือกใช้บริการส่งอาหารออนไลน์เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในบ้าน ส่งผลให้ธุรกิจบริการส่งอาหารออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ ที่ประเทศมาเลเซียหลังจากรัฐบาลมีประกาศห้ามประชาชนเคลื่อนย้ายทั้งประเทศ (MCO: Movement Control Order) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม...

ธุรกิจ “POGOs” คาสิโนออนไลน์ ในฟิลิปปินส์

คอลัมน์ ASEAN and Beyond ธุรกิจ “POGOs” คาสิโนออนไลน์ ในฟิลิปปินส์ ------------------------------------------------------         ธุรกิจคาสิโนออนไลน์ในฟิลิปปินส์ ธุรกิจคาสิโนเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตอย่างมากและสร้างรายได้มหาศาลให้กับฟิลิปปินส์ปีละกว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปัจจุบันมีคาสิโนที่เปิดให้บริการอย่างถูกกฎหมายกว่า 20 แห่ง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปใช้บริการได้จำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปฟิลิปปินส์กว่า 1.7 ล้านคนในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ คาสิโนออนไลน์ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากอาศัยเพียงการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้บริการคาสิโนออนไลน์ได้ อีกทั้งฟิลิปปินส์มีกฎหมายที่อนุญาตให้สามารถดำเนินธุรกิจคาสิโนออนไลน์ได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมาย Rules and Regulations...

“นม” เวียดนาม บุก อาเซียน

คอลัมน์ ASEAN and Beyond “นม” เวียดนาม บุก อาเซียน  ---------------------------         ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในภาวะถดถอยและชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากการกีดกันทางการค้าที่เพิ่มขึ้น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน รวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้เกิดโรค COVID-19 ซึ่งนักวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะซึมยาวไปอีกพักใหญ่ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ ปรากฏว่าเวียดนามกลับมีทิศทางที่สวนกับกระแสโลก โดย GDP ของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยในปี 2562 มีอัตราการขยายตัวสูงถึง 7% การส่งออกสินค้ามีมูลค่ามากกว่า 263 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ...

โอกาสทอง…ร้านอาหารไทยในฟิลิปปินส์

คอลัมน์ ASEAN and Beyond โอกาสทองร้านอาหารไทยในฟิลิปปินส์         หลังจากเป็นคนป่วยแห่งเอเชียมานานหลายปีอันสืบเนื่องมาจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัจจุบันฟิลิปปินส์พัฒนาไปอย่างมากภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโก้ ดูเตอร์เต้ อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับ 5-6% อย่างต่อเนื่องและประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2563 นี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณ 3,600 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี นอกจากนั้น ฟิลิปปินส์ยังมีประชากร ประมาณ 110 ล้านคน ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคอาเซียน และ...