Home Money2know ฟื้นฟูเสถียรภาพตลาดเงิน ตลาดทุนไทย กองทุนออมดอลลาร์ ช่วยชาติ

ฟื้นฟูเสถียรภาพตลาดเงิน ตลาดทุนไทย กองทุนออมดอลลาร์ ช่วยชาติ

กองทุนออมดอลลาร์ ช่วยชาติ อาวุธใหม่ ง่าย แต่ทรงพลังจากมวลชนไทย กองทุนสายพันธุ์ใหม่ ที่มุ่งสร้างเพื่อใช้ดูแลค่าเงินบาทให้สอดคล้องกับดัชนีค่าเงินที่เหมาะสม เพื่อสินค้า และบริการไทยจะแข่งขันกับตลาดโลกโดยไม่เสียเปรียบใคร

เพื่อใช้ปกบ้านป้องเมืองเมื่อเกิดวิกฤติการเงิน เพื่อเป็นจักรกลพัฒนาศักยภาพตลาดเงิน ตลาดทุนไทยให้แข็งแกร่ง และเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ออมไทยกระจายความเสี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แถมแปรผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่นๆ ที่มีในประเทศไทย

กองทุนออมดอลลาร์

- Advertisement -

ประเทศตะวันตกนำทฤษฎีการบริหารการลงทุนสมัยใหม่ (Modern Portfolio Theory) ซึ่ง Harry Markowitz เสนอไว้กว่า   60 ปี มีการนำมาใช้ต่อยอดจนเกิดเป็นตราสารการลงทุนหลากหลายชนิด เพื่อให้ผู้ออมชาวตะวันตกกระจายความเสี่ยง และได้ประสิทธิภาพลงทุนสูงสุด (Efficient Frontier) คือ เข้าถึงจุดผลตอบแทนที่สูงสุดโดยที่มีความเสี่ยงที่เท่ากัน หรือต่ำกว่าได้

       เป็นเวลากว่า 45 ปี ที่ประเทศไทยกลับให้ความสำคัญ และมีมาตรการส่งเสริมตลาดหุ้นมากมายจนเป็นตลาดที่ทันสมัยในภูมิภาค แต่กลับละเลยพัฒนาตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ โดยเฉพาะตลาดรอง ( Secondary Market ) จึงไม่มีช่องทางให้ผู้ออมไทยบริหารความเสี่ยงที่กระจุกตัวสูงกับเศรษฐกิจไทย จึงต้องขวนขวายไปซื้อธนบัตรต่างประเทศ หรือทองคำมาเก็บไว้เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุนแบบบ้าน  

ทั้งที่ธนบัตร และทองคำ เป็นการลงทุนที่ไม่มีดอกเบี้ย อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนต่ำ ประสิทธิภาพการลงทุนต่ำ และยังเป็นการสูญเสียเงินออม ทรัพยากรมีค่าเพื่อการพัฒนาประเทศไปอย่างน่าเสียดาย จึงต้องเร่งรีบแก้ไขตามแนวทาง “ ออมดอลลาร์ช่วยชาติ กองทุนรวมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ”

          ถึงเวลาแล้ว ที่ทุกภาคส่วนจะช่วยกันสนับสนุน กองทุนออมดอลลาร์ เพื่อให้ผู้ออมไทยสามารถบริหารเงินออมให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น จุดเริ่มของการต่อยอดเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เงินออมในประเทศ และสร้างเสาหลักความแข็งแกร่งของตลาดเงินไทย 

ผู้ออมในประเทศมีอนาคตผูกกับเศรษฐกิจของประเทศ หากเศรษฐกิจไทยแย่ลง ผลตอบแทนของเงินออมจะต่ำลง  ดอกเบี้ยต่ำลง หุ้นตก ตราสารหนี้ผิดนัดชำระ ธุรกิจขาดทุน รายได้ฝืดเคือง หรืออาจตกงานขาดรายได้ ล้วนเป็นการซ้ำเติมความเสียหายของผู้ออมชาวไทยที่มีจำนวนมากกว่านักเล่นหุ้น

          ในกรณีเศรษฐกิจไทยตกต่ำเงินบาทอ่อนตามสภาพเศรษฐกิจ หากแต่เพียงผู้ออมจัดสัดส่วน และออมเป็นเงินดอลลาร์บางส่วนก็จะได้ผลตอบแทนดีขึ้น ( เพราะดอลลาร์ที่ถือแลกกลับมาเป็นเงินบาทได้มากขึ้น ) 

          โดยทฤษฏี ค่าเงินจะทำหน้าที่เป็นกันชน ลดแรงกระแทกในระบบเศรษฐกิจ เช่น หากเศรษฐกิจอ่อนแอ ค่าเงินก็อ่อนตามเพื่อช่วยชดเชย (FEER) หากเศรษฐกิจแข็งแกร่ง ค่าเงินก็สมควรแข็งขึ้น เพิ่มอำนาจซื้อให้กับประชาชน สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ

หากแต่สถานการณ์ในปัจจุบันมิได้เป็นดังทฤษฎี สาเหตุเพราะต่างชาติปั่นค่าเงินจนทำให้ค่าเงินบาทแข็งเกินปัจจัย พื้นฐาน โจมตีค่าเงินบาทจนกลไกลดแรงกระแทก ของค่าเงินตามทฤษฏีไม่ทำงาน ซ้ำเติม เพิ่มความบอบช้ำแก่คนในชาติและเศรษฐกิจไทย     

         การที่ผู้ออมไทย ครอบครัว และอนาคตผูกติดกับเศรษฐกิจไทย จึงควรเข้าร่วมสนับสนุนให้มีการทวงคืนอธิปไตย กำหนดค่าเงินบาท ที่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานของประเทศ และร่วมสร้างศักยภาพการป้องกันมิให้ต่างชาติมาเก็งกำไรค่าเงินจนแข็งเกินปัจจัยพื้นฐานอีก จนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และอนาคตของผู้ออมชาวไทย  

จำต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการค่าเงินแบบใหม่ ปรับยุทธวิธีใหม่ ไม่ปล่อยให้แบงก์ชาติรบกับต่างชาติอย่างโดดเดี่ยว ผู้ออมไทยต้องร่วมมือกับภาครัฐ ทางการต้องช่วยกำหนดนโยบายเชิงรุก และสนับสนุนเครื่องมือเชิงรุกชนิดต่าง ตามความเหมาะสม แล้วชี้แนะ ตั้งเป้าค่าเงินที่สะท้อนปัจจัยพื้นฐาน (ดัชนีค่าเงิน NEER / REER)

กองทุนออมดอลลาร์

แล้วรบพร้อมกัน ด้วยจำนวนเม็ดเงินของผู้ออมที่มีมาก ผสมกับความรักชาติ รักอนาคตของผู้ถือกองทุนออมดอลลาร์ช่วยชาติ ย่อมมีศักยภาพต่อสู้กับนักเก็งกำไรต่างชาติได้ดีกว่าปัจจุบัน

          ต้องปรับแนวคิดใหม่ ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราบริหารค่าเงินโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งพิสูจน์มากว่าสิบปีแล้วว่ามีนัยยะสำคัญน้อยมากต่อระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม เราควรเลิกบริหารค่าเงินบาทแบบเดิม ต้องรีบเปลี่ยน เราควรต้องตั้งเป้าที่อัตราแลกเปลี่ยนก่อน แล้วการเคลื่อนย้ายเงินเชิงปริมาณจะตามมา (รวมกับเม็ดเงินกองทุนออมดอลลาร์ช่วยชาติเพื่อเร่งให้เข้าสู่ค่าเงินเป้าหมายตามดัชนี

เปรียบเปรยดังเช่น นโยบายการเงินที่ไม่ตั้งนโยบายเชิงปริมาณโดยกำหนดปริมาณเงินในระบบก่อน แล้วหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะเป็นตามเป้าหมายที่ต้องการ ทำไมเรากลับตั้งเป้าที่อัตราดอกเบี้ยก่อนและให้ปริมาณเงินเป็นตัวปรับตาม เราสมควรจะดำเนินนโยบายค่าเงินในลักษณะเดียวกันกับนโยบายดอกเบี้ย เพราะได้ผลกว่า โดยประกาศดัชนีค่าเงินให้ผู้ออมทั่วไปรับทราบว่า ค่าเงินที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่เท่าไรนั่นเอง แล้วปล่อยให้พลังเม็ดเงินออมดอลลาร์ทำงาน

ด้วยโครงสร้างและแนวคิดการบริหารค่าเงินแบบใหม่นี้ เรารบตามกติกาสงครามค่าเงิน ผู้ออมไทยที่รักชาติเป็นผู้เข้าทำธุรกรรมการเงินให้เป็นไปตามดัชนีค่าเงิน ก็ไม่จำต้องหวาดกลัว และไม่ควรมีข่าวไม่สร้างสรรค์เรื่องอเมริกาจะขึ้นบัญชีดำว่าทางการไทยบิดเบือนแทรกแซงค่าเงินมากเกินไป

เพราะเอกชน ตลาดเสรีเป็นผู้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนตามดัชนีค่าเงินที่เหมาะสม ทุกภาคส่วนจะได้ประโยชน์ ผู้ออมได้ผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และภูมิใจที่ได้มีส่วนในการปกป้อง ดูแลค่าเงินเพื่อชาติ ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ไม่ต้องเติบโตต่ำสุดในภูมิภาคอีกต่อไป ฟื้นกลับเป็นเสือตัวที่ห้าดังที่หวังมานาน การจ้างงาน การลงทุนก็จะเพิ่มขึ้น สามารถเก็บรักษาเงินออมไว้ในประเทศเพื่อสร้างชาติไทย

เม็ดเงินนี้ยังจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการเงินของไทย เม็ดเงินออมในประเทศจะเป็นหัวเชื้อในการต่อยอดพัฒนาตราสารการลงทุนให้หลากหลายตามทฤษฏีการบริหารการลงทุนสมัยใหม่

เพิ่มสมรรถภาพของนักการเงินไทยให้รู้ทั้งตลาดเงินใน และระหว่างประเทศ รวมถึงตลาดทุน แต่งตัวเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางการเงิน และเป็นผู้นำในภูมิภาค CLMVT อย่างภาคภูมิ

         นี่ยังเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ออมไทยเพิ่มทักษะการบริหารเงินออม ตรงตามนโยบายทางการที่เน้นส่งเสริม Financial literacy เพื่อเป็นพื้นฐานตลาดเงินที่แข็งแกร่ง ผู้ออมจะไม่เป็นเหยื่อของนักการเงินต่างชาติที่มาหาโอกาส มาเอาเปรียบทำกำไรจากการแนะนำลงทุนที่เสี่ยงเกินตัวแก่ผู้ออมไทย 

ด้วยศักยภาพที่สูงขึ้นของผู้ออมไทย ด้วยเม็ดเงินที่มากกว่า จะสามารถลดบทบาทของเม็ดเงินต่างชาติซึ่งเข้ามาก่อกวนเพื่อเก็งกำไร การแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนของทางการก็จะเปลี่ยนจากการแทรกแซงเชิงปริมาณซึ่งประจักษ์แล้วว่าไม่ได้ผล ) เป็นการแทรกแซงเชิงอัตราเพื่อทำโทษนักเก็งกำไร

การแทรกแซงจะมีประสิทธิผลสูงขึ้นเป็นที่หวั่นเกรงของนักเก็งกำไรต่างชาติ เราจะเป็นผู้ชนะทุกองคาพยพจึงควรต้องร่วมมือร่วมใจกันรักษาอธิปไตยค่าเงินของเรา

          วันที่เราพัฒนาตลาดเงินดอลลาร์ในประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อรองรับธุรกรรมการค้า และการลงทุนที่แท้จริง ไม่เอื้อต่อการเก็งกำไร เมื่อนั้น หากธุรกิจไทยมีธุรกรรมที่ต้องแปลงเงินบาทจำนวนมาก ธุรกิจไทย และธปท. ก็จะไม่ต้องปวดหัว ตกใจว่าจะทำธุรกรรมการเงินให้สำเร็จทั้งหมด และได้ราคาที่ดีอย่างไร  ทำอย่างไรจะไม่กระทบ และสร้างความผันผวนของราคาอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดจนเป็นผลเสียกับตนเอง

 หากอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ และตลาดในประเทศมีเงินดอลลาร์มากพอ ธุรกิจก็ไม่จำเป็นต้องรีบทำธุรกรรมอย่างเร่งรีบ นักค้าเงินเก็งกำไรก็ไม่สามารถใช้ข้อมูลธุรกรรมใหญ่เพื่อแสวงหากำไร ( front run ) และสร้างความปั่นป่วนทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ให้เราต้องปวดใจ

การร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุนในประเทศ จะสร้างงาน และสร้างบุคคลากรคุณภาพให้ตลาดเงิน ตลาดทุนไทย สร้างผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุนที่หลากหลายจะเกิดตลาดรองที่มีสภาพคล่องที่ดี รองรับปริมาณที่ซื้อขาย และรับแรงกระแทกจากความผันผวนได้ เราจะไม่ต้องเห็นเงินไหลออกจากกองทุนตราสารหนี้จนเกิดวิกฤติความเชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการกองทุน จนทางการต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ 

ทั้งที่เมื่อไม่นานมานี้มีแต่เสียงบ่นว่าหาซื้อพันธบัตร และจองหุ้นกู้ไม่ได้ เรามีเงินออมพร้อมลงทุนมหาศาล น้ำลด ตอผุด  เมื่อวิกฤกติโควิด-19 ระบาดถึงตลาดทุน กองทุนตราสารหนี้คุณภาพดีกลับมีแต่แรงขาย ทั้งที่ดอกเบี้ยอยู่ช่วงขาลง ราคาหน่วยลงทุนควรจะซื้อเพิ่ม

อาจเพราะนักลงทุนขาดความเข้าใจ ขาดข้อมูลที่ชัดเจน หรือการบริหารจิตวิทยามวลชนไม่ดีพอ จึงทำให้นักลงทุนตื่นตระหนกไถ่ถอนเงินลงทุนพร้อมกัน กองทุนจึงจำเป็นต้องขายหุ้นกู้ในตลาดรองที่เปราะบาง ส่งผลให้ราคาขายของหุ้นกู้ต่ำกว่าราคายุติธรรม จนบางบลจ. ต้องปิดกองทุน หรืออาจต้องเข้ารับความช่วยเหลือจากแบงก์ชาติ

เหตุเพราะเราละเลยพัฒนาตลาดรองตราสารหนี้อย่างจริงจัง  ทั้งที่ควรเป็นวาระแห่งชาติ เพราะสำคัญกว่าตลาดหุ้น  เงินออมเราไม่ขาดแต่เราขาดสภาพคล่องของตลาดรอง ตราสารหนี้ และหากตลาดแรก (IPO) ยิ่งโตจะยิ่งอันตรายต่อระบบการเงินของประเทศหากไม่มีตลาดรองตราสารหนี้ที่ดีพอ

นอกจากนี้ นโยบายสนับสนุนให้กองทุนไปลงทุนต่างประเทศ ทำให้มีการลงทุนในตราสารต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูง (search for yield) ซึ่งขัดกับนโยบายภาครัฐที่ไม่ต้องการให้นักลงทุน search for yield ในประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน

 แต่หุ้นกู้ต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูง ถึงแม้จะมีการจัดอยู่ในชั้นเครดิตที่ดี โอกาสได้รับชำระเงินต้นสูง แต่ย่อมต้องมีความผวนผันของราคาที่สูงด้วย  ยิ่งในสถานการณ์โควิด – 19 ด้วยแล้ว ย่อมกดดันราคาของหุ้นกู้ที่มีผลตอบแทนสูง  มิหนำซ้ำยังกดดันราคาหน่วยลงทุนให้ต่ำลงเกินควร 

นโยบายสนับสนุนการลงทุนต่างประเทศในที่สุดก็กลับมาแว้งกัดเราเอง สร้างปัญหาเสถียรภาพระบบการเงิน ทั้ง ที่การกำกับดูแลธุรกรรมการลงทุนต่างประเทศย่อมยากกว่าการกำกับดูแลธุรกรรมในประเทศ  

ดังนั้น เราสมควรยกเลิกนโยบายส่งเสริมให้นำเงินออมส่วนเกินของประเทศไปลงทุนต่างประเทศ เลิกเอาเงินออมที่มีค่าของประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย  ไปพัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้ว จนเป็นการซ้ำเติมให้ระบบการเงินไทยอ่อนแอลง เป็นเหยื่ออันโอชะของนักการเงิน และนักเก็งกำไรต่างชาติ

 จึงควรตั้งกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำสกุลเงินต่างประเทศ กองทุนรวมที่บริหารจัดการโดย บลจ. ภายใต้การกำกับของหน่วยราชการไทย    

   กองทุนดอลลาร์ ช่วยชาติอาวุธใหม่ง่ายๆแต่ทรงพลังของมวลชนคนรักชาติไทย

บทความโดย wealthmagik.com

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : ได้เวลา ออมดอลลาร์ช่วยชาติ เมื่อแบงก์ชาติรบอย่างโดดเดี่ยว ต่างชาติจึงลำพอง..!

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย กลับจากอินเดีย-อินโดนีเซีย ทั่วโลกติดเชื้อใกล้ 12 ล้าน

ศบค. รายงานว่า วันนี้ (8 ก.ค.) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เดินทางกลับจากต่างประเทศ  โดยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,197 ราย หายป่วยแล้ว 3,074 ราย และเสียชีวิตสะสม ไม่เปลี่ยนแปลง เท่าเดิม 58 ราย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ณ วันพุธที่...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

บล.หยวนต้า มอง 12 หุ้นอ้างอิงใหม่เป็นขาขึ้น ก่อน Stock Futures เข้าเทรด

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ให้มุมมองต่อ 12 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures ว่า วันที่ 13 ก.ค. นี้ จะมี BPP, EASTW, JMT, M, MBK, OSP, THG, TOA, TPIPP,...

‘สมคิด’ ชี้ครึ่งปีหลังเจอพายุเศรษฐกิจทั่วโลก หวังอานิสงส์ 2 ไตรมาสแรกพาไทยรอด

  "สมคิด" รับ เศรษฐกิจทั่วโลกอ่วมจากโควิด-19 หวังครึ่งปีหลังฟื้นตัว เผย “เจโทร” ยังมั่นใจลงทุนไทย ไม่เคลื่อนย้าย เมื่อวันที่ 8 ก.ค. เวลา 08.00 น. ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายทาเคทานิ อัทสึชิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ (เจโทร กรุงเทพฯ) เข้าพบนายสมคิด...

ปตท.ออกหุ้นกู้กรีนบอนด์ 2 รุ่น ดอกเบี้ย 2.25-2.85%

ปตท.เตรียมเสนอขายหุ้นกู้  2 รุ่น ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เป็นหุ้นกู้กรีนบอนด์ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2559-2562 ในวันที่ 20 ก.ค....

Related News

ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่า ยอดติดเชื้อโควิด-19 กดดันตลาดหุ้น

คาดค่าเงินบาทในสัปดาห์หน้าเคลื่อนไหวอ่อนค่าเล็กน้อยตามทิศทางค่าเงินภูมิภาค ขณะที่ตลาดหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบ 1,360-1,400 จุด ยังเผชิญแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารกสิกรไทยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์ถัดไป (6-10 ก.ค.) ที่ 30.80-31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ตลอดจนปมขัดแย้งในประเด็นฮ่องกงระหว่างจีน และนานาประเทศ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญระหว่างสัปดาห์ ได้แก่ ดัชนี PMI/ISM ภาคบริการ ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนมิ.ย. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดอาจรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมิ.ย....

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 30.75-31.10 มองบาทมีแนวโน้มแข็งค่า แม้สินทรัพย์เสี่ยงผันผวนสูง

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.75-31.10 บาทต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 30.90 บาทต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 5 เดือน หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.5% ตามคาด ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย 1.1 หมื่นล้านบาท และ 4.8 พันล้านบาท ตามลำดับ กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์...

แนวโน้ม ‘บาทแข็ง-หุ้นแกว่ง’ จากข้อมูลเศรษฐกิจแย่-ติดโควิด-19 ทั่วโลกพุ่ง

แนวโน้ม ค่าเงินบาท แข็งค่า หลังขยับแข็งค่ามากที่สุดในรอบ 5 เดือน ขณะหุ้นสวนทาง ได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ และแนวโน้มการติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกเพิ่ม เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้น สอดคล้องกับสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาค โดยมีอานิสงส์จากสัญญาณทยอยคลายล็อกดาวน์เศรษฐกิจ และการออกมายืนยันว่า ข้อตกลงทางการค้าสหรัฐฯ และจีนในเฟสแรกยังเป็นไปตามเดิม

กรุงศรีเผยเงินบาทแข็งค่าหลังกนง. คงดอกเบี้ยตามคาด มองดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 0.5% ถึงสิ้นปี

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.5% ตามที่ตลาดคาดไว้ ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ 30.82 ต่อดอลลาร์ ภายหลังการลงมติ นับตั้งแต่ต้นปี เงินบาทอ่อนค่าลงราว 3% เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 และภาวะเงินทุนไหลออก อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 2 เงินบาทปรับตัวดีกว่าสกุลเงินในภูมิภาคจาก Sentiment ที่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะมีการตอบสนองด้านนโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ในแบบที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ทั้งนี้ กนง....

หั่น GDP หดแรง 8% ต่ำสุดประวัติการณ์ ธปท.ชี้ครึ่งปีหลังฟื้นช้า บาทแข็ง เงินร้อนทะลัก

ธปท.หั่น GDP ปีนี้ หดตัวแรง 8% ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ยอมรับเศรษฐกิจไตรมาส 2 ลงลึกถึง 2 หลัก ครึ่งปีหลังจุดเสี่ยงใหญ่“โควิดยังอยู่” กดดันฟื้นตัวช้า เผยคลายล็อกดาวน์ กิจกรรมเศรษฐกิจกลับมาไม่เท่าเดิม แพคเกจท่องเที่ยว พยุง GDP ติดลบน้อยลง ค่าเงินบาทแข็ง เงินต่างชาติไหลเข้า นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน...