คอนเทนท์รูปแบบ ​Visual​ Content​ แบบ​ Motion​ Infographic​

เรื่องจากนสพ.Business Today ​#หนังสือพิมพ์ที่มีชีวิต​ #หนังสือพิมพ์ธุรกิจที่มีดีไซน์​ปี2563จะเป็นอีกก้าวของแพลตฟอร์ม​ Business​ Today​ ที่พัฒนารูปแบบคอนเทนท์ใหม่’ตาดู-หูฟัง’​ เช่น​ VDO ​Clip, Podcast เพื่อให้สอดคล้องกับการเสพคอนเทนท์บนมือถือมากขึ้น
 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) และผู้บริหารสูงสุดกลุธุรกิจเบียร์ประกาศขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ 2020 ที่มุ่งพัฒนา
ไอทีและกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ยกระดับ‘ไอที-คน’ ทิศทางไทยเบฟปี 2025
ปีนี้ถือเป็นปีที่เข้าสู่ปีสุดท้ายของวิสัยทัศน์ 2020 ที่เราได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งเป็นแผนธุรกิจ ระยะ 3 ปี 2 แผนติดต่อกันซึ่งเราได้บรรลุเป้าของแผนที่หนึ่งไปแล้วตั้งแต่ปี 2017 ขณะนี้เรากำลังขับเคลื่อนและผลักดันเข้าสู่เป้หมายที่เราตั้งความฝันไว้ที่เราจะเข้าสู่การเข้าไปยืนอยูในฐานะ Stable and Sustainable Asean Leader เป็นบริษัทไทยที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนอยู่ในภูมิภาคอาเซียนหน้าที่ของผมซึ่งเป็น CEO ก็คือการสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตให้กับพนักงาน ผู้บริหารของเรา จนถึงคู่ค้าและพันธมิตรทุกภาคส่วน“แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าคนของเราต้องมีความพร้อม จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องวางแผนด้านไอทีของเราไปถึงปี 2030 และกำหนดแผนพัฒนาคนไปถึงปี 2050” เพราะคนที่จะเป็นผู้บริหารในปี 2050 นับไปจากปีนี้ 30 ปี ก็คือคนที่เข้ามาทำงานในไทยเบฟ อายุ 20 ปี ที่ในปี 2050 เขาก็จะอายุ 50 ปี เราจึงจำเป็นต้องเฟ้นหาคนที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะทำ ฉะนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมองให้ไกลไปถึงปี 2030, 2040 และ 2050 คือการเตรียมคนให้พร้อม การมองทั้งโอกาสในด้านการตลาด และการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้สอดคล้องกับโลกที่จะเปลี่ยนไปการมองแบบนี้ เรามองไปในตลาดที่อยู่ในปัจจุบันไม่น่าจะเพียงพอ เมื่อเรามีโอกาส
ภาพรวมในวิสัยทัศน์ 2020 ถือว่าสามารถขับเคลื่อนและประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งทำให้เรามีพื้นฐานที่แข็งแกร่งส่งต่อให้เราสามารถพัฒนาแผนธุรกิจของเรา ให้เป็น Business Plan ที่มองไปไกลถึงปี 2025
แผนของเราเริ่มนับที่ปี 2020-2022 เป็นแผน 3 ปีแรก และปี 2022-2025 เป็น แผน 3 ปี ที่สอง จะเห็นความเชื่อมโยงก้าวข้ามระหว่างปี 2020 ไปยังปี 2025 แต่การที่เราจะไปถึงปี 2025 ได้นั้น มีเรื่องสำคัญอยู่ 2 เรื่อง คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของเราในเรื่องที่จะเข้าสู่โลกของ Digital Age จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำและหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะโลกเปลี่ยนไป
การมองแบบนี้ เรามองไปในตลาดที่อยู่ในปัจจุบันไม่น่าจะเพียงพอ เมื่อเรามีโอกาสและประสิทธิภาพ เราจึงไม่ได้มองเพียงอาเซียน ซึ่งจะมีประชากร 700 ล้านคนภายในปี 2025 รวมถึงนักท่องเที่ยวอีกกว่า 120 ล้านคน เหมือนใน Vision 2020 แต่ในปี 2025 ผมมองไปถึงอาเซียน+6 ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่าครึ่งโลก มีประเทศที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูง เช่น เมียนมา 7.4% กัมพูชา 7.2% ลาว 7.1% และเวียดนาม 6.2% กลุ่มประเทศที่เป็น
ที่จับตามองในปัจจุบันคือ MTV (เมียนมาไทย และเวียดนาม) “เรามองไปข้างหน้าเห็นโอกาสที่น่าตื่นเต้น ผมเห็นว่าเรายังมีโอกาสจากการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจของโลกผ่านโครงการสำคัญ เช่น Belt Road Initiative ของประเทศจีน” o