บล.ไทยพาณิชย์ จับมือ SCB10X เปิดตัว ROBO ADVISOR ใช้ AI ช่วยจัดพอร์ตลงทุน

Money2know บล.ไทยพาณิชย์ จับมือ SCB10X เปิดตัว ROBO ADVISOR ใช้ AI ช่วยจัดพอร์ตลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จับมือ SCB 10X เปิดตัวบริการ ROBO ADVISOR ออกแบบและบริหารพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติด้วยสมองกลอัจฉริยะ หรือ AI ผ่านแอป EASY INVEST ปรับพอร์ตลงทุนอัตโนมัติเพื่อจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมอยู่เสมอ พร้อมระบบวิเคราะห์ประมวลผล 7 วัน 24 ชั่วโมง ปรับพอร์ตให้ทันท่วงที เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกเพียง 3,000 บาท ตั้งเป้ามีผู้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มใหม่นี้ 100,000 บัญชี ภายในปี 2563

นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามามีบทบาทช่วยให้ธุรกรรมทางการเงินสะดวกและง่ายขึ้น SCBS ยังคงยืนหยัดที่จะพัฒนาการให้บริการเรื่องการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนออมเงินและลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ต้องการที่แตกต่างกันของผู้ลงทุน

ดังนั้น การพัฒนาแอปพลิเคชันจึงเป็นสิ่งที่ SCBS ดำเนินการมาโดยตลอด และในครั้งนี้ได้ฉีกวงการดิจิทัลแพลตฟอร์มลงทุนพัฒนาร่วมกับ SCB 10X นำเสนอ บริการ ROBO ADVISOR ออกแบบและบริหารพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติด้วย AI โดยถือเป็นรายแรกในประเทศที่นำเอาเทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะ (AI) มาช่วยในการจัดพอร์ตกองทุนรวม สามารถติดตามพอร์ตลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน EASY INVEST แอปเดียวครบตอบโจทย์ทุกการลงทุน

ในยุคดิจิทัลแพลตฟอร์มทุกวันนี้ เราเชื่อว่าลูกค้าทุกคนควรได้รับการบริการดูแลบริหารความมั่งคั่งพอร์ตลงทุนระดับมืออาชีพ ทั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ และด้วย AI ซึ่งบริการ ROBO ADVISOR จะมาทลายข้อจำกัดการบริการพอร์ตลงทุน อาทิ การให้คำปรึกษาและดูแลพอร์ตลงทุนที่ต้องมีเงินลงทุนเริ่มต้นสูง ทำให้นักลงทุนมีโอกาสเข้าถึงบริการการลงทุนน้อย หรือการที่พอร์ตลงทุนไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ลงทุน และสถานการณ์การลงทุนได้ ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าบริการ ROBO ADVISOR จะเข้ามาเติมเต็มทุกการลงทุนให้กับผู้ที่ต้องการลงทุนแบบมีเป้าหมาย โดยเราตั้งเป้าว่าจะมีผู้ใช้บริการ ROBO ADVISOR ประมาณ 100,000 บัญชีภายในปี 2563

นายเฉลิมวุฒิ ชมะนันทน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Product and Platform บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่า บริการ ROBO ADVISOR ที่ใช้ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนร่วมในการบริหาร ”การบริหารความมั่งคั่งโดยผู้เชี่ยวชาญ” เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2561 และมีพอร์ตให้เลือกลงทุน 10 โมเดล โดยแบ่งเป็นการลงทุนแบบกระจายการลงทุนในไทยตามระดับความเสี่ยง 5 โมเดล และ กระจายการลงทุนในต่างประเทศตามระดับความเสี่ยงอีก 5 โมเดล ซึ่งแต่ละพอร์ตจะถูกออกแบบโดยคัดสรรกองทุนที่เหมาะสมจาก 16 บลจ.ชั้นนำ ที่ผ่านการพิจารณาจากทีมคณะกรรมการการลงทุนโดยดูจากสถิติผลตอบแทน/ความเสี่ยงย้อนหลัง นอกจากนั้นยังพิจารณาความสามารถในการสร้างผลตอบแทนในอนาคตอีกด้วย โดยตลอดระยะเวลาการลงทุน ทีมคณะกรรมการการลงทุนจะมีการติดตามการลงทุนให้อย่างใกล้ชิด ซึ่งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผ่านมามีผลที่น่าพอใจมาก

อย่างไรก็ตามจากการที่มีเพียง 10 พอร์ตการลงทุนให้เลือกอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะพอร์ตให้เป็นไปตามความต้องการของตัวเองมากขึ้น ดังนั้นในปี 2562 SCB 10X เข้ามามีบทบาทโดยร่วมมือกับ SCBS จัดทำบริการ ROBO ADVISOR ในส่วนของเป้าหมาย “บริหารความมั่งคั่งด้วย AI” ซึ่งกลยุทธ์การลงทุนของเป้าหมายนี้จะอาศัยเทคโนโลยี AI เข้ามาวิเคราะห์ช่วยออกแบบและบริหารพอร์ตกองทุนแบบไร้ขีดจำกัด ในเบื้องต้นสำหรับเฟสแรกนี้ AI จะสามารถจัดพอร์ตได้มากกว่า 100 โมเดล และจะพัฒนาขึ้นมาเป็นมากกว่า 300 โมเดลเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า

ดร.ฉัตริน ลักษณบุญส่ง Head of SCB 10X#3 ธนาคารไทยพาณิชย์ มองว่าการที่ SCB 10X ได้ร่วมมือกับ SCBS พัฒนาและเพิ่มฟีเจอร์ให้กับบริการ ROBO ADVISOR จะทำให้ผู้ลงทุนในแต่ละระดับความเสี่ยงสามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้เป็นรูปแบบที่ตัวเองต้องการมากขึ้น นอกจากนี้การบริหารการลงทุนยังใช้ฐานข้อมูลระบบ Algorithm อัจฉริยะ หรือ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมง

เพื่อปรับพอร์ตให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า โดย AI จะเข้ามาช่วยแนะนำการลงทุนอย่างเป็นกลาง คัดเลือกกองทุนรวมมากกว่า 1,000 กองทุนจาก 16 บลจ.ชั้นนำ ถือเป็นตัวช่วยในการลงทุนที่จะออกแบบและบริหารพอร์ตลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล ด้วยบริการที่ครบวงจร ได้แก่ ออกแบบแผนการลงทุนตามเป้าหมายและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ บริการส่งคำสั่งซื้อ-ขายกองทุนรวมอัตโนมัติ บริการหักบัญชีอัตโนมัติ พร้อมด้วยบริการตั้งลงทุนรายเดือน (DCA) และ บริการปรับพอร์ตลงทุนให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะตลาดอยู่เสมอ สามารถตั้งเป้าหมายและระบุรายละเอียดการลงทุนต่าง ๆ ซึ่ง บริการ ROBO ADVISOR นี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการออกแบบแผนการลงทุนให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ผู้สนใจใช้บริการ ROBO ADVISOR จะเริ่มต้นด้วยเงินลงทุนครั้งแรก 3,000 บาท โดยผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีลงทุนกับ SCBS ผ่านแอป SCB EASY เลือกเมนู “การลงทุน” เลือก “ลงทุนกับ SCBS” จากนั้นกด “เปิดบัญชี” ตรวจสอบและกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ทำแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน เลือก “บัญชีเงินฝาก” เพื่อผูกกับบัญชีลงทุน ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนด้วย OTP จากนั้นระบบจะแสดงการทำรายการเปิดบัญชีลงทุนสำเร็จ รอรับอีเมลแจ้งผลอนุมัติการเปิดบัญชีลงทุน จากนั้นดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานบริการ ROBO ADVISOR ผ่านแอปพลิเคชัน EASY INVEST

Advertisement

แนวคิดการออกแบบเพื่อการเพิ่มมูลค่าเชิงทวีคูณ มิติใหม่แห่งการพัฒนาประเทศ โดย ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

https://www.youtube.com/watch?v=E7yQ1FW3Res&feature=youtu.be รายการ Biz Design ดำเนินรายการโดย : ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง (อดีตคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร และผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ 4DNA และ การออกแบบสถาปัตยกรรม) แนวคิดการออกแบบเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าเชิงทวีคูณ เป็นวิธีการสำคัญในการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดจากช่องว่างระหว่างมูลค่าต่ำและสูงที่เกิดขึ้นในทุกธุรกิจ ซึ่งบางธุรกิจช่องว่างห่างมาก ในขณะที่บางผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจที่ต้นทางต้นน้ำมีมูลค่าต่ำมาก อันมีผลต่อรากหญ้าที่ยังคงยากจนซ้ำซาก เป็นเหตุให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างกระบวนทัศน์ ผ่านการวิจัยต่างๆ ส่วนผลงานที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์ มีอะไรบ้างนั้น ติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

จุฬาฯ ชูบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อธิการบดีจุฬาฯ ย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยในการบุกเบิกองค์ความรู้ สร้างงานวิชาการและวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศและสังคมไทย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับ 17 เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน “จุฬาฯ พบสื่อมวลชน”...

ผลสำรวจชี้ องค์กรไทยใช้คลาวด์ทำงานไม่ถึงครึ่ง แต่มีแนวโน้มที่จะใช้เพิ่ม

นูทานิคซ์(Nutanix) บริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ใช้งานบนระบบคลาวด์ เผยแพร่ความนิยมการทำงานบนระบบคลาวด์ของประเทศไทยในปี 2562 พบองค์กรไทยใช้คลาวด์ไม่ถึงร้อยละ 50 และอีก ร้อยละ 59 ยังใช้เซิร์ฟเวอร์แบบเดิมที่ตั้งไว้ในออฟฟิศและใช้เก็บข้อมูล นายทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการนูทานิคซ์(Nutanix) ประจำประเทศไทย ระบุว่า ในอดีตการทำเรื่องของเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีความซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องอาศัยความเข้าใจของบุคลากรด้วย ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละบริษัทก็จะมีศูนย์จัดเก็บข้อมูล หรือที่ผู้ใช้มักเรียกกันว่าเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเมื่อเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาไม่สามารถที่จะรีบูสระบบใหใ่ได้ง่ายเหมือนคอพิวเตอร์ปกติ และการขยายขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแต่ละครับก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นบริษัทที่ให้บริการด้านระบบคลาวด์จึงเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขจุดบอดตรงนี้ ซึ่งมีความรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายกว่า ซึ่งการใช้งานบนระบบคลาวด์...

ศูนย์วิจัย “กสิกรไทย” ประเมินโคโรนาไวรัส กระทบนักท่องเที่ยวจีนมาไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินผลกระทบจากการที่ทางการจีนประกาศปิดระบบการคมนาคมทางอากาศเมืองอู่ฮั่นก่อนเทศกาลวันหยุดยาวเนื่องในวันตรุษจีน ใน 2 กรณี กรณีที่ 1 : ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระยะสั้น ในกรอบระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน เบื้องต้นอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะจากเมืองอู่ฮั่น แต่ไม่น่าจะกระทบถึงภาพรวมของตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยและการเดินทางท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เป็นตลาดเป้าหมายของไทย ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงยังคงกรอบเป้าหมายเดิม โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยจะมีประมาณ 11.10-11.30 ล้านคน กรณีที่ 2: ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ในกรอบระยะ 1-3 เดือน จะเริ่มส่งผลกระทบต่อตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย แม้กรณีนี้จะยังไม่พบการแพร่ระบาดในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ...

หุ้น ACE ร่วงหนัก 29.63% หลัง พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา โดนสั่งย้ายเข้าสำนักนายกฯ

หลังมีคำสั่งย้าย พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ACE 22.43% ไปประจำสำนักนายกฯ ทำราคาหุ้น ACE ร่วงแรงกว่า 29.63% ในช่วง 4 ชั่วโมงด้าน ACE ออกแถลงคำสั่งย้ายดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท หุ้น...

AMATA ร่วมทุน DUHD พัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะย่างกุ้ง

AMATA แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้ร่วมมือกับ DUHD ช่วยกันพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะอมตะย่างกุ้ง ที่เมียนมาร์ โดย AMATA ถือหุ้น 80% และ DUHD ถือหุ้น 20% บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -
รับข่าวสารจาก Business Today

ไม่พลาดข่าวสารแวดวงธุรกิจ เราอัพเดตข่าว บทความ และเรื่องน่าสนใจ สดใหม่ทุกวัน คุณสามารถรับข่าวสารจากเราได้ง่ายๆ โดยกรอก

ชื่อ นามสกุล และอีเมล

ได้เลยครับ