Home Economy แบงค์ชาติหนุนฟินเทค เป็นนโยบายหลักขับเคลื่อนประเทศ

แบงค์ชาติหนุนฟินเทค เป็นนโยบายหลักขับเคลื่อนประเทศ

“ผู้ว่าแบงค์ชาติ” มอง เทคโนโลยีทางการเงิน(Fintech) จะเป็นนโยบายหลักของแบงค์ชาติ เตรียมสร้างโครงสร้างและมาตรฐานทางการเงินให้โอนเงินได้อย่างอิสระ พร้อมทำให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาในตลาดการเงิน-การธนาคารง่ายขึ้น เพื่อให้เกิดนโยบายใหม่ๆ และสร้างความร่วมมือระหว่างธนาคารและบริษัทด้านเทคโนโลยี

- Advertisement -

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน Bangkok FinTech Fair 2019 ที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย  พร้อมนายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เพื่อสร้างความร่วมมือและนวัตกรรมใหม่ๆในการรับชำระเงิน จะได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคธนาคาร

ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า เป็นเวลากว่า 1 ปี ที่ได้มีการจัดงาน Bangkok Fintech Fair โดยงานครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2018 ปัจจุบันเราได้มีการดำเนินการเพื่อให้การชำระเงินผ่านระบบดิจิทัล ง่ายขึ้น โดยที่ผ่านมาเทคโนโลยีทางการเงิน(Fintech) จะทำให้เกิด 3 สิ่งหลัก คือการสร้างประสิทธิภาพทางการเงิน การเข้าถึงระบบการเงิน และเสถียรภาพในระบบการเงิน

ปัจจุบันมีบัญชีกว่า 50 ล้านบัญชีที่เชื่อมโยงกับบัญชีพร้อมเพย์ และมีการโอนเงินผ่านระบบดิจิทัลต่อวันเฉลี่ยถึง 6 ล้านครั้ง/วัน  ซึ่งที่ผ่านมามีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยในการพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลสำหรับธนาคาร ในชื่อโครงการ “อินทนนท์” และมีการสร้างกฎหมายต่างๆเพื่อรองรับการชำระเงินผ่านระบบดิจิตอล เพลงสร้างวัฏจักรการชำระเงินผ่านโลกดิจิทัลการสร้างโครงสร้างต่างๆให้รองรับการชำระเงินผ่านดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น

ความสำคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบการเงิน เพราะ เทคโนโลยีทำให้เงินสามารถที่จะโอนเงินได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นทั้งในและนอกประเทศ แล้วจะทำให้ระบบการเงินการธนาคารของเราพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง Fintech จึงเป็นนโยบายสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ประเทศไทยก็จำเป็นที่จะต้องสร้าง มูลค่าให้กับระบบทางการเงินด้วยเทคโนโลยีเพราะเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในโลกระบบเศรษฐกิจไทยถือว่ามีขนาดเล็กและถ้าหากระบบเศรษฐกิจไทยมีมูลค่าที่ต่ำก็จะไม่สามารถทำให้เกิดเสถียรภาพได้ หนึ่งสิ่งที่จะทำให้ระบบทางการเงินของไทยมีมูลค่าคือการทำให้ระบบการเงินการธนาคารของสถาบันทางการเงินต่างๆเชื่อมต่อกันได้อย่างอิสระและไร้พรมแดน โดยการที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ก็จำเป็นที่จะต้องมี การสร้างโครงสร้างพื้นฐานกลางที่จะเปิดให้ผู้เล่นใหม่ๆเข้ามายังตลาดการเงินได้ง่ายมากขึ้น และจะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

สิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งใจจะให้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆเพื่อสร้างมูลค่าให้กับระบบการเงินการธนาคารของไทยประกอบด้วย 4 ประการ คือ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบการเงิน , เชื่อมโยงระบบต่างๆเข้าด้วยกัน , การสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมในการใช้และให้บริการ และ การทำให้กฏระเบียบต่างๆมีความเหมาะสม

สำหรับ “การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน” ประเทศไทยมีการสร้างระบบการเงินโดยธนาคารเพียงไม่กี่ธนาคารและมีมาตรฐานแตกต่างกันซึ่งหากมองในภาพรวมระดับโลกสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่ากังวล และธนาคารแห่งชาติ ตระหนักว่าถึงเวลาแล้วที่ จะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาสู่ตลาดการเงินและเมื่อมีผู้เล่นใหม่ก็จะทำให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มให้กับผู้ใช้บริการ

ขณะที่ “การเชื่อมโยงระบบต่างๆเข้าด้วยกัน” ที่ผ่านมา ธนาคารต่างๆก็มีระบบเป็นของตนเองและมีมาตรฐานเป็นของตนเองซึ่งสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการ คือ การสร้างมาตรฐานเพื่อให้ระบบต่างๆของธนาคารนั้นสามารถที่จะสื่อสารกันได้และทำให้ระบบการเงิน-การธนาคารเป็นไปอย่างราบรื่น และจะถูกขยายไปสู่การชำระเงินและระดับอาเซียนด้วย QR Code

หนึ่งในสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องสร้าง คือ “แรงจูงใจที่เหมาะสมในการใช้และให้บริการ” ทั้งในฝั่งของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นการทำให้ระบบจ่ายเงินผ่านระบบดิจิตอลมีเสถียรภาพใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายเลยหาก ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการใช้บริการได้ ขณะเดียวกันในด้านของผู้ให้บริการเอง ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จำเป็นที่จะต้องสร้างแรงจูงใจในการให้บริการเช่นการลดกฎเกณฑ์บางอย่างลง

ซึ่งเมื่อลดกฏเกณฑ์ต่างๆลง “กฏระเบียบก็จำเป็นต้องมีความเหมาะสม” ต้องไม่หย่อนเกินไปจนเกินความเสี่ยงต่อระบบ แต่ก็ต้องไม่รัดกุมเกินไป ต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเท่าทันต่อโลก เช่น เปลี่ยนการสร้างกฏให้แต่ละองค์กรในอดีต ก็เปลี่ยนเป็นกฏที่ดูการกระทำของธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน

ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จำเป็นที่จะต้องทำให้ธนาคารสถาบันทางการเงินเป็นตัวและขยับให้ทันต่อสถานการณ์ด้วย เพราะเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วจะทำให้ธนาคารต้องก้าวไปเร็วกว่าเทคโนโลยี การสร้างความมั่นคงให้กับระบบการเงิน

ดร.วิรไท สันติประภพ กล่าวทิ้งท้ายว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะให้ธนาคารสร้างพันธมิตรที่ดีกับบริษัทด้านเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางระบบการเงินการธนาคารใหม่ๆ ที่จะทำให้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่มาของหัวข้อในปีนี้นั่นคือ “การร่วมมือกันเพื่ออนาคตของระบบการเงิน-การธนาคาร” ซึ่งภายในงานมีการจัดบูธและการร่วมเสวนาในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Fintech

Latest

Netflix ตั้ง “กองทุนเยียวยาโควิด-19 ลูกจ้างอิสระอุตฯภาพยนตร์” แจก 1.5 หมื่น/คน

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ กล่าวว่า สมาพันธ์ฯ ร่วมกับ เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) จัดตั้ง “กองทุนเยียวยาโควิด-19 สำหรับลูกจ้างอิสระในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์” มอบ เงินเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมฯ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 นางไมลีตา อากา ผู้อำนวยการฝ่าย Content Acquisition เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ออสเตรเลีย เน็ตฟลิกซ์ กล่าวว่า...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

สศช.คาดทั้งปีว่างงาน 2 ล้านคน ใกล้เคียงวิกฤติต้มยำกุ้ง ปี’40

สศช.เผยในไตรมาสแรก ตลาดแรงงานยังไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่จะกระทบหนักในไตรมาส 2 ตามภาวะเศรษฐกิจ คาดปีนี้ว่างงาน 2 ล้านคน ใกล้เคียงช่วงวิกฤติต้มยำกุ้ง นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เปิดเผยว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานอย่างเต็มที่ โดยพบว่าจำนวนผู้มีงานทำยังอยู่ที่ 37.4...

ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 11 ราย ในศูนย์กักกันที่รัฐจัดให้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ (28 พ.ค. 2563) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 11 ราย รวมสะสม 3,065 ราย จากพื้นที่กักกันของรัฐ ขณะที่ไม่มีผู้เสียชีวิต และรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 63 รายและมีผู้รักษาหายแล้วรวมสะสม 2,945 ราย

‘ยามาฮ่า’ เปิดบริการที่จอดรถจยย. รายเดือนใจกลางกรุงฯ

นายชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ยามาฮ่า เปิดบริการพิเศษระดับพรีเมี่ยมให้กับลูกค้าด้วยบริการ YAMAHA PREMIUM PARKING จุดบริการที่จอดรถแบบรายเดือน เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับลูกค้ายามาฮ่าในการหาจุดจอดรถจักรยานยนต์ในย่านใจกลาง กรุงเทพมหานคร ด้วยช่องจอดรถที่กว้างขวางและเป็นส่วนตัว พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ บริการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ กับ บริษัท นิปปอน พาร์คกิ้ง ดีเวลลอปเมนท์...

Related News

Bitkub ชูธง ‘ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์ 2.0’ ตั้งเป้ายูนิคอร์นตัวแรกของไทย

Bitkub สตาร์ตอัพสายฟินเทค เป็นแพลตฟอร์มเทรดเงินคริปโต ที่มีความฝันเป็นยูนิคอร์นของประเทศไทย ผ่านการเข้าร่วมโครงการ ดีแทค แอคเซอเลอเรท ในรอบ Global Expansion Track และเป็นสตาร์ตอัพที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง 525 ล้านบาท ในรอบ Seed Round ปัจจุบัน Bitkub มีทุนจดทะเบียนบริษัท 80 ล้านบาท

จับผิดกลโกงการเงิน โดย นเรศ เหล่าพรรณราย

รายการ Future of Money ดำเนินรายการโดย : นเรศ เหล่าพรรณราย (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงินฟินเทค และ การลงทุนยุคใหม่) แชร์ลูกโซ่ ถือเป็นภัยอันตรายที่มาพร้อมกับกระแสของเทคโนโลยีฟินเทค โดยผู้ไม่หวังดีมักจะแอบอ้างเทคโนโลยีมาหลอกลวงนักลงทุน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ เอพิโสดนี้จะมาพูดถึงวิธีการหลีกเลี่ยงการหลอกลวงนี้กันค่ะ

ผู้ว่าแบงค์ชาติ เสนอ 5 แนวทาง เพิ่ม Productivity แก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ “Productivity หัวใจสำคัญขับเคลื่อนศรษฐกิจประเทศไทย” ในงานสัมมนา ครบรอบ 25 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ระบุ เศรษฐกิจไทยมีปัญหาด้านผลิตภาพในหลายมิติ โดยไทยกำลังเผชิญอยู่ 5 เรื่อง พร้อมนำเสนอแนวทางสำคัญ 5 ด้านที่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย ปัญหาด้านผลิตภาพ 5 เรื่อง ของไทย 1)...

แกร็บ รุกฟินเทค ตั้งเป้ายอดสินเชื่อใหม่ 3,000 ล้าน พร้อมปล่อยสินเชื่อดิจิทัลพาร์ทเนอร์-SMEs

แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ประกาศกลยุทธ์ปี 2563 ให้บริการฟินเทคเต็มรูปแบบ ผ่านการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินของคนในประเทศ โดยหลังจากแกร็บเพย์ วอลเล็ต ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี เดินหน้าให้บริการสินเชื่อผ่านแอปแก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ และสินเชื่อ SMEs แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ตั้งเป้ายอดสินเชื่อใหม่ 3,000 ล้านบาท ตั้งเป้าเติบโต 6...

บล็อกเชน โดย นเรศ เหล่าพรรณราย

https://www.youtube.com/watch?v=zGlVNmFYT_Y&feature=youtu.be   รายการ Future of Money ดำเนินรายการโดย : นเรศ เหล่าพรรณราย (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงินฟินเทค และ การลงทุนยุคใหม่) เทคโนโลยีใหม่ที่ใครๆต่างก็พูดถึงว่าจะมาเปลี่ยนแปลงโลก เอพิโสดนี้จะพาไปทำความรู้จักกันให้ละเอียดกันมากขึ้นว่าบล็อกเชนที่ว่านี้ จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราได้อย่างไร