จับทาง ยูนิตลิงค์ รู้ก่อนซื้อประกัน …ลดความเสี่ยง

Money2know จับทาง ยูนิตลิงค์ รู้ก่อนซื้อประกัน ...ลดความเสี่ยง

เทรนด์การเติบโตของ ยูนิตลิงค์ หรือ “แบบประกันชีวิตควบการลงทุน” มาแรงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  

ด้านการเติบโตของเบี้ยประกันของ ยูนิตลิงค์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจภัย (คปภ.) ในช่วงปี 2559 – 2561 เบี้ยปีแรกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์ เพิ่มขึ้นปีละกว่า 40%

แต่ขณะเดียวกันคนที่ซื้อยูนิต ลิงค์ ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของ”ประกันชีวิตควบการลงทุน” บางรายถึงขั้นยอมรับความเสียหายไม่ได้ และมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับ “คปภ.” ซึ่งปีนี้ก็มีผู้ร้องเรียนเข้ามาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยล่าสุดมีผู้ร้องเรียนจำนวน 25 เคส เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 

คำบอกเล่าจากนายชัยยุทธ มังศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ คปภ. ว่า ส่วนใหญ่ร้องเรียนเข้ามา เพราะรับไม่ได้กับปัญหาขาดทุนจากการลงทุนของยูนิต ลิงค์  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ตัวผู้ซื้อยูนิตลิงค์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของการลงทุน 

แต่ที่สำคัญกว่า อยู่ที่ตัวคนขาย “ตัวแทนประกัน”ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุน (IC) ได้ความสามารถในการแนะนำและสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงการให้ข้อมูลให้แก่ลูกค้า มากเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งมีการให้ทำแบบประเมินวัดความเสี่ยงจากการลงทุนหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ “ยูนิตลิงค์”

“แต่ในช่วงปีนี้  ตลาดหุ้นไทยก็มีความผันผวนสูงและเป็นขาลงด้วย คนถือยูนิตลิงค์ เวลาขายหน่วยลงทุนของกองทุน ก็จะขาดทุนกัน ซึ่งคนที่รับไม่ได้กับผลขาดทุน เพราะคิดว่าเข้ามาลงทุนจะมีแต่กำไร บางคนลงทุนยูนิตลิงค์ แล้วไม่ได้ตามดูผลด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีผู้ร้องเรียนเข้ามา ทางคปภ. ก็ให้ฝั่งบริษัททำการชี้แจงแก่ลูกค้า และควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น เพราะยูนิตลิงค์จะความซับซ้อนกว่าแบบประกันทั่วไป “

ข้อสำคัญประกันควบลงทุน

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อ “ยูนิต ลิงค์” เพราะอยากได้ผลตอบแทนสูงๆ คุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตัวกรมธรรม์  7 ข้อสำคัญ

1. เป็นประกันชีวิตซึ่งไม่ใช่การซื้อประกันแถมกองทุนหรือซื้อกองทุนแถมประกันแต่อย่างใด

2. ยูนิตลิงค์ มี 2 แบบ คือ แบบชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว (Single Premium) และแบบชำระเบี้ยประกันต่อเนื่องเป็นรายงวด  และสามารถหยุดพักชำระเบี้ยฯได้ชั่วคราว

3.เมื่อชำระเบี้ย“UNIT-LINKED” เงินก้อนนี้ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

-ส่วนแรกเป็นกรมธรรม์คุ้มครองชีวิต ซึ่งจะถูกหักมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของกรมธรรม์ก่อนเลย ประกอบด้วย  ประกอบด้วย ค่าดำเนินการประกันภัย จะจ่ายปีละครั้ง ส่วนที่จ่ายเป็นรายเดือน ได้แก่  ค่าการประกันภัย (COI)  ที่จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ค่าบริหารกรมธรรม์ และค่าธรรมเนียมรักษากรมธรรม์  ซึ่งเงินจะสะสมตามระยะเวลาของกรมธรรม์นั้นๆ  ถือเป็นส่วนที่ให้ความคุ้มครองตามสัญญากรมธรรม์นั้นๆจนถึงอายุ 99 ปี 

-ส่วนที่สอง เป็นส่วนของเงินลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่า ทั้งนี้ เงินในส่วนของเงินลงทุนจะถูกหักไปชำระค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ทุกเดือน  ดังนั้น เท่ากับว่า จะต้องมีการขายหน่วยลงทุน ทุกเดือน เพื่อนำเงินไปชำระส่วนกรมธรรม์ข้างต้น ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นขาขึ้น โอกาสในการขายได้กำไรจะมีมากขึ้น แต่ในจังหวะที่ตลาดหุ้นขาลง และต้องขายก็มีโอกาสขาดทุนได้เช่นกัน  

   4.ค่าการประกันภัย (COI) เพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ถือยูนิต ลิงค์ ซึ่งอัตราค่า COI ขึ้นกับเพศ อายุและจำนวนเงินเอาประกัน (จำนวนเท่าของเบี้ย) โดยจะเป็นไปตามแต่ละบริษัทประกันชีวิตกำหนด

   5  ผู้ถือยูนิต ลิงค์ สามารถปรับเปลี่ยน “เพิ่ม-ลด” จำนวนเงินเอาประกันได้ แต่จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายในส่วนของกรมธรรม์

   6 สามารถปรับเปลี่ยน”กองทุน”ที่ลงทุนอยู่ได้ ซึ่งจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

   7 กองทุนที่ลงทุน ขึ้นกับแต่ละบริษัทประกันชีวิต จะคัดเลือกมาให้ลงทุน โดยกองทุนรวมต่างๆจะมีผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้หลักการ การลงทุนมีความเสี่ยง

   สำหรับ”หลักการเลือกกองทุนรวม”ในเบื้องต้น ผู้ที่จะซื้อยูนิตลิงค์ จะต้องดูว่าบริษัทประกันชีวิตมีรายชื่อกองทุนรวมและบลจ. ใดบ้าง ให้เลือกลงทุนได้ และนำข้อมูลของกองทุนที่สนใจมาตรวจสอบกับทางเว็บไซด์มอร์นิ่งสตาร์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้จัดอันดับผลประกอบการของกองทุนรวม 

หากกองทุนรวมที่เลือกมีผลประกอบการดี ในอดีต นอกจากนี้ ควรให้ตัวแทนช่วยหาข้อมูลรายละเอียดของหุ้นที่ลงทุนในกองทุนรวมนั้นๆ รวมถึงสถานะของบลจ.ที่บริหารกองทุนรวมด้วย เพื่อจะได้ประเมินแนวโน้มผลประกอบการของกองทุนรวมในระยะข้างหน้าด้วย รวมถึงปัจจัแวดล้อมที่จะกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

จุดต่างยูนิตลิงค์กับประกันทั่วไป

   สำหรับความแตกต่างของยูนิตลิงค์และแบบประกันชีวิตทั่วไป 

   ข้อแรก “ผลตอบแทน”  ยูนิตลิงค์ เป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น ซึ่งจะทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงขาดทุนได้เช่นกัน  ดังนั้นจึง “ไม่มีการรับประกัน” ผลตอบแทน (ย้ำ) ไม่เหมือนแบบประกันทั่วไปที่รับประกันผลตอบแทน (เทียบเท่าดอกเบี้ย)

ข้อสอง “เบี้ยประกัน” ผู้ซื้อยูนิตลิงค์สามารถเลือกจำนวนเบี้ยประกัน และสามารถขอ “เพิ่ม-ลด-พักการชำระ” เบี้ยประกันได้ ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละกรมธรรม์ของบริษัทนั้นๆ แต่แบบประกันทั่วไปไม่สามารถ “เพิ่มหรือลด”ได้

ข้อสาม “การถอนเงิน” ผู้ถือยูนิต ลิงค์ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนได้ แต่ต้องมียอด “คงเหลือ” ของมูลค่าเงินลงทุนไว้จำนวนหนึ่ง โดยจะต้องเพียงพอสำหรับการหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์นี้ เพื่อรักษาสถานภาพกรมธรรม์นี้ เรียกว่าป้องกันไม่ให้กรมธรรม์นี้ถูกวเนคืนก่อนครบอายุสัญญาประกัน

ทั้งนี้ การดำเนินการ ปรับเปลี่ยนการลงทุน การเพิ่ม (Top up) c-ถอนเงิน  จะมีผลต่อด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วย 

ข้อสี่ “การสับเปลี่ยนกองทุนรวม” กรณีผู้ถือยูนิตลิงค์ต้องการเปลี่ยนหรือโยกกองทุนรวม จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้า และการสับเปลี่ยนจะมีการกำหนดจำนวนครั้งของค่าธรรมเนียมฟรี หากเกินจะคิดค่าธรรมเนียมต่อครั้ง

ข้อห้า “การลดหย่อนภาษี”  ผู้ซื้อยูนิต ลิงค์ จะสามารถหักลดหย่อนได้ฉพาะ “เบี้ยส่วนคุ้มครอง” เท่านั้น ส่วนของเงินลงทุนกองทุนรวมไม่สามารถลดหย่อนได้ ขณะที่แบบประกันชีวิตทั่วไป หักลดหย่อนได้ทั้งก้อน ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

   ปิดท้ายด้วยเรื่อง ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการถือยูนิตลิงค์ ซึ่งหัวใจหลัก คือ  การเอาประกันความคุ้มครองชีวิต ซึ่งมี 3 กรณี ได้แก่ 

กรณีเสียชีวิต คุณจะได้รับผลประโยชน์ทั้งส่วนคุ้มครองตามจำนวนที่เอาประกันในกรมธรรม์และมูลค่าของเงินลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน ในช่วงเวลานั้นๆ โดยต้องหักลบค่าใช้จ่ายต่างๆด้วย

กรณีไม่เสียชีวิต ผู้ถือยูนิตลิงค์มีอายุ 99 ปี และกรมธรรม์มีผลคุ้มครองครบถ้วนตามสัญญา และมูลค่าขายคืนของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุน

   กรณีถอนเงินหรือเวนคืนยูนิต ลิงค์ ก่อนครบสัญญากรมธรรม์ ก็จะได้รับตามมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุน หักลบค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้บริษัท

และเมื่อคุณตัดสินใจจะซื้อ “ยูนิต ลิงค์” ก็ต้องรู้ว่า คุณมีสิทธิที่ได้รับจากผู้ขายหรือตัวแทนฯ อาทิ ตารางคำนวณผลประโยชน์ ผลการประเมินเกี่ยวกับการลงทุนและระดับความเสี่ยง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวมที่เลือก  สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อกรมธรรม์

ขณะเดียวกัน เมื่อได้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ มาจะต้องเปิดอ่านให้ครบ และจะต้องใส่ใจทั้งวิธีการลงทุนและการเลือกกองทุนกำหนดสัดส่วนการลงทุน การปรับสัดส่วนการลงทุนอัติโนมัติ วิธีการคิดคำนวณตามมูลค่าเงินลงทุนรวม  ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลการลงทุน และที่สำคัญ การแจ้งเตือนเมื่อเงินลงทุนอาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช่จ่ายเบี้ยส่วนความคุ้มครองที่ซื้อเอาประกันไว้แล้ว จะต้องรีบทำการปรึกษากับผู้ขายด้วย เพื่อดูแลผลตอบแทนให้เป็นบวก หรือมีความเสียหายน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : ส่อง “กอง REIT ลงทุนอสังหาฯ” ผลตอบแทนสม่ำเสมอ หนีพิษดอกเบี้ยขาลง-โลกผันผวน

Advertisement

WHO ยังไม่ประกาศโคโรนาไวรัส “ภัยฉุกเฉิน” ระดับโลก

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุ โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ยังไม่ใช่ข้อวิตกฉุกเฉินทางสุขภาพระหว่างประเทศต่อสาธารณชน เจ้าหน้าที่ WHO มีการประกาศดังกล่าว หลังจากการประชุมฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสเป็นเวลา 2 วัน นับถึงวันที่ 23 ม.ค. มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่กว่า 600 คนทั่วโลก แต่ส่วนใหญ่อยู่ในจีน ขณะทางการจีนรายงานผู้เสียชีวิต 17 ราย และพยายามควบคุมการระบาด รวมถึงมาตรการของทางการกรุงปักกิ่งที่ออกคำสั่งยกเลิกกิจกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงกิจกรรมงานวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 23...

โคโรนา ไวรัส จาก “อู่หั่น” ระบาดสู่ตลาดหุ้น

 "ไวรัสโคโรนา" ชื่อนี้กำลังทำให้คนทั่วโลกตื่นตระหนก หลังพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสนี้  โดยเฉพาะที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน  จนต้องออกมาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตามรายงานข่าวระบุว่ามีการพบผู้ติดเชื้อไวรัส โคโรนา ในหลายประเทศ ทั้งเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเก๊า สิงคโปร์  สหรัฐ  และรวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งทางการจีนระบุว่า...

“ช้อปปี้” จับมือ “อังกอร์” แบรนด์หูฟัง “ตูน บอดี้สแลม” พร้อมเปิดพรีออเดอร์ใน “Shopee 2.2 Cashback Sale”

“ช้อปปี้” ประกาศความร่วมมือกับ “อังกอร์” (Encore) แบรนด์หูฟังจากแรงบันดาลใจของ ตูน บอดี้สแลม “ตูน อาทิวราห์” ในแคมเปญ “Shopee 2.2 Cashback Sale” โดยตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 10...

กางแผน “โตโยต้า” ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจปี 2563

ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยปี 2563 ดูเหมือนว่าจะถูกสะท้อนตัวเลขที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อเนื่องมาถึงเศรษฐกิจในประเทศไทยตามลำดับ โดยงานนี้ โตโยต้า ได้สะท้อนมุมมองด้านสถานการณ์ในประเทศ, การส่งออก และปัจจัยผลกระทบในทุกแง่มุมไว้อย่างน่าสนใจ นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดรถยนต์ในประเทศไทยปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ 940,000 คัน ลดลงราว 7% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่อยู่ที่...

AdAsia มั่นใจโฆษณาออนไลน์ยังโตแม้เศรษฐกิจโลกมีปัญหา พร้อมเผยกลยุทธ์สร้างรายได้บนเว็บไซต์

AdAsia Holdings ในเครือ AnyMind Group ผู้ดำเนินธุรกิจโซลูชั่นโฆษณาและการตลาดให้กับเว็บไซต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จัดงานแชร์ประสบการณ์และความรู้ พร้อมคำแนะนำสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณารวมถึง สื่อออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้บนเว็บไซต์ นายฮิโตชิ มารุยามะ Chief Strategy Officer ของ AnyMind...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -

หลักสูตรเดียวในประเทศไทย

Business​ Today​ Academy
หลักสูตรการสร้างระบบคิด “เชิงนวัตกรรม”
หลักสูตรเดียวที่จะเปลี่ยน “ไอเดีย” เป็น “นวัตกรรมทำเงิน”
กรอกรายละเอียดเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม