สงครามการค้าฉุดส่งออกเดือนส.ค.ร่วง4%

Cover Story สงครามการค้าฉุดส่งออกเดือนส.ค.ร่วง4%

กระทรวงพาณิชย์รายงานการส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม 2562 มีมูลค่า 21.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาหดตัวอีกครั้งที่ ร้อยละ 4.0 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเร่งส่งออกในเดือนก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามทางการค้าที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น

ผลของสงครามการค้าได้นำไปสู่การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญซึ่งส่งผลให้การส่งออกในหลายตลาดหดตัว โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาด อาเซียน-5 CLMV และเอเชียใต้มีการหดตัวในระดับสูง ในขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับต่ำได้ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันยังคงหดตัวในระดับสูง อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอุปทานส่วนเกินของสินค้าเกษตรในตลาดโลกและการแข็งค่าของเงินบาทยังเป็นปัจจัยกดดันต่อ การส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนนี้

- Advertisement -

อย่างไรก็ตาม การส่งออกไทยยังได้รับผลกระทบน้อยกว่าหลายประเทศในภูมิภาค โดยการส่งออกไปยังตลาด สหรัฐอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย และตะวันออกกลางยังคงขยายตัวได้ดี และการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังคง ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากการส่งออกทองคำ อัญมณีและเครื่องประดับ ที่ขยายตัวในระดับสูง

สำหรับการ ส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญที่ยังขยายตัวได้ดีทั้งในด้านปริมาณและราคา ได้แก่ ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปร รูป ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ขณะที่สินค้าส่งออกสำคัญที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ รถจักรยานยนต์และ ส่วนประกอบ เครื่องส่งวิทยุ โทรเลขและโทรศัพท์ ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูปไก่สดแช่แข็งและแปรรูป รวม 8 เดือนแรกของปี 2562 การส่งออกหดตัวร้อยละ 2.2

มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนสิงหาคม 2562 การส่งออก มีมูลค่า 21,915 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หดตัวร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่ การนำเข้า มีมูลค่า 19,862 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 14.6

ส่งผลให้การค้าเกินดุล 2,053 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รวม 8 เดือนแรก ปี 2562 การ ส่งออกมีมูลค่า 166,091 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.2 การนำเข้ามีมูลค่า 159,984 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.6 และการค้าเกินดุล 6,106 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Advertisement

Advertisement

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -
รับข่าวสารจาก Business Today

ไม่พลาดข่าวสารแวดวงธุรกิจ เราอัพเดตข่าว บทความ และเรื่องน่าสนใจ สดใหม่ทุกวัน คุณสามารถรับข่าวสารจากเราได้ง่ายๆ โดยกรอก

ชื่อ นามสกุล และอีเมล

ได้เลยครับ