สรุป 8 ข้อควรรู้อะไรทำได้-ไม่ได้หลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สู้โควิด-19 ปิดต่างชาติเข้าประเทศทุกช่องทาง ไม่มีเคอร์ฟิว

BT News สรุป 8 ข้อควรรู้อะไรทำได้-ไม่ได้หลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สู้โควิด-19 ปิดต่างชาติเข้าประเทศทุกช่องทาง ไม่มีเคอร์ฟิว

ตามที่ได้มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 มีนาคา 2563 นายกรัฐมนตรีออก 16 ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ โดย Business Today สรุป 8 ข้อที่ประชาชนควรทราบ และประกาศฉบับเต็ม 16 ข้อมาไว้ดังนี้


1. ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ตามมติ ครม. วันที่ 17 มีนาคม 2563 หมายถึง สนามมวย สนามกีฬา สนามม้า ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ และ โรงมหรสพ

2. ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค โดยให้ผู้ว่าฯแต่ละจังหวัดกำหนดตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยให้ปิด สนามมวย สนามกีฬา สนามม้า ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ และ โรงมหรสพ

สำหรับสถานที่อื่น เช่น แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์สถาน ห้องสมุด ศาสนาสถานให้พิจารณาปิดบางส่วนหรือปิดทั้งหมดตามความเหมาะสม

3. การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ทุกช่องทางทั้ง ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางข้ามแดน ยกเว้น ขนส่งสินค้าข้ามประเทศ คนขับรถขนส่งข้อมประเทศ ทูต กงสุล ผู้แทนรัฐบาลประเทศอื่น ๆ ผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานในไทย และผู้ที่มีสัญชาติไทยในต่างแดน ที่มีใบรับรองแพทย์

4. ห้ามกักตุนสินค้า ทั้ง ยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หรือสินค้าอื่นที่จำเป็นต่อการอุปโภค-บริโภคประชำวัน

5. ห้ามชุมนุม โดยห้ามมิให้มีการรวมตัว ทำกิจกรรม ในสถานทีแออัด

6. การเสนอข่าว ห้ามเสนอข่าวเท็จที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข่าว

7. มาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร ให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานตํารวจแห่งชาติเข้มงวดในการตรวจลงตราหรือออกวีซ่าหรืออนุญาต ให้ชาวต่างประเทศซึ่งมิได้มีกิจการงานปกติหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรยังคงอยู่ในราชอาณาจักร บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรซึ่งประสงค์จะเดินทางออก นอกราชอาณาจักรจะได้รับการอํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โรคตามที่ทางราชการกําหนด มาตรการป้องกันโรค

8. มาตรการป้องกันโรค ให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดเพื่อใช้ ปฏิบัติเป็นการทั่วไป หรือใช้ในกรณีผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ ดังนี้

  • 1. ให้ทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการจัดกิจกรรม และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
  • 2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวม หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
  • 3. ให้บุคคลตาม ข้อ 2 ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค
  • 4. ให้บุคคลตาม ข้อ 2 เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกันการ ติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ําลาย
  • 5. ให้ควบคุมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทํากิจกรรมให้สั้นลง เท่าที่จําเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

เจ้าหน้าที่อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ นํามาตรการคุมไว้สังเกตหรือมาตรการกักกันตัวอย่างน้อย ๑๔ วันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อมาใช้แก่ บุคคลบางประเภทหรือบางคนได้ตามความจําเป็น

โดยประกาศดังกล่าวมีส่วนของการเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น มาตรการพึ่งปฏิบัติ ทั้งหมด 16 ข้อ

นพฤทธิ์ กมลสุวรรณ BTIT3https://businesstoday.co/author/noparit/
ผู้ประกาศข่าว / ผู้สื่อข่าว Money2Know , Business Today Thai
Advertisement

ทำความรู้จัก ZOOM หุ้นที่เติบโตมากับ Social Distancing และ Work From Home

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดกระแส Social Distancing และ Work From Home หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลายตัวได้รับอานิสงโดยเฉพาะ ZOOM ผู้ให้บริการประชุมออนไลน์

วายแอลจี แนะนักลงทุนปรับกลยุทธ์รับมือส่วนต่างซื้อ-ขายทองแท่งเพิ่มเป็น300บ.

วายแอลจี วิเคราะห์ประเด็นส่วนต่างการซื้อ-ขายทองคำแท่งเพิ่มเป็น 300 บาท จากเดิมอยู่ที่ 100 บาทเป็นไปตามส่วนต่างราคาทองคำแท่งในตลาดโลกที่กว้างขึ้น

4 ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับ Cryptocurrency และ Blockchain

การที่ Cryptocurrency พยายามเปลี่ยนแปลงระบบการเงินรูปแบบเก่าที่ยังยึดติดกับสถาบันทางการเงิน ไม่ได้หมายความว่าคริปโทเคอร์เรนซีจะเข้ามาแทนที่เงินตราโดยสิ้นเชิง

ทำไม COVID-19 จะฉุดเศรษฐกิจไทยลบหนักกว่าวิกฤตครั้งก่อนๆ

เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอตัวมาตั้งแต่ก่อน COVID19 แล้ว จากปัจจัยเชิงโครงสร้างและความอ่อนแอของเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้วิกฤตรอบนี้หนักกว่าที่ผ่านมา

โคเซ่ เฟอร์นิเจอร์ รับกระแส Social Distancing แจกแพกเกจดู Netflix ฟรีถึงสิ้นปี

โคเซ่  แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับพรีเมียมสัญชาติไทย พร้อมสนับสนุนแนวทาง Social Distancing และ Work From Home แจกแพกเกจดู Netflix HD ฟรี

สร้าง “คนพันธุ์ดิจิทัล” คุณภาพคับแก้ว กับโครงการ “The Digital Work” โดย TeC

จะดีกว่าไหม? ถ้ามีคนหากำลังพล"คนสายดิจิทัล"ให้คุณแบบ"คุณภาพคัดสรรจัดเต็ม" กับโครงการ The Digital Work โดย TeC มาทันใจกับการสู้วิกฤติไวรัสโคโรนา COVID-19 จะเห็นได้เลยว่าการโฆษณาและโปรโมทสินค้าหรือบริการต้องทำผ่าน "Digital หรือ Online Channels" เท่านั้น ดังนั้นธุรกิจเราต้องรอดในทุกโอกาส บทบาทของพนักงาน ทีมงาน กำลังพลด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งจึงมีความสำคัญมากอย่างเห็นได้ชัด หากคุณคือบริษัทที่ต้องการกำลังพลด้านดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นสาย Digital marketing, Online...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -