Kick off! โอนจ่ายประกันรายได้ข้าวโพด ตั้งงบกว่า 900 ล้านบาท

Public Policy Agriculture Kick off! โอนจ่ายประกันรายได้ข้าวโพด ตั้งงบกว่า 900 ล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน kick off จ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นพืช 1ใน 5 ชนิดของโครงการประกันรายได้เกษตรกรโดยรัฐบาลปัจจุบัน และเป็นตัวสุดท้ายที่สามารถทำให้โครงการ ของรัฐบาลโครงการนี้จ่ายเงินให้เกษตรกรครบก่อนสิ้นปี 2562 ทันเป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกร

นายจุรินทร์ กล่าวว่า สรุปความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ซึ่งประกอบด้วยข้าว มัน ยาง ปาล์ม ที่และได้เริ่มโอนเงินส่วนต่างไปแล้วและจะทยอยโอนให้ครบกับเกษตรกรทั้งหมดที่ได้สิทธิ โดยที่ต้องทยอยเพราะต้องมีการตรวจสอบ และพืชเกษตรบางตัวมีการเก็บเกี่ยวไม่พร้อมกัน

ล่าสุดคือการโอนจ่ายประกันรายได้ข้าวโพด ครม. ผ่านความเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 เริ่มโอนเงินวันแรก 20 ธ.ค. 62 และจะทยอยโอนให้ครบโดยจะประกันราคาที่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ที่ความชื้น 14.5% โดยมีวงเงินงบประมาณกว่า 900 ล้านบาท

นอกจากนั้นยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ เช่นมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้าย ซึ่งจะอนุญาตให้ทำได้เฉพาะบางจังหวัด เช่น จันทบุรี เชียงราย ตาก นอกจากนั้น ผู้นำเข้าข้าวสาลีจะต้องซื้อข้าวโพดไทยในอัตรา 1:3 รวมทั้งได้กำชับฝ่ายความมั่นคงเข้มงวดกับการป้องกันการลักลอบการนำเข้า

โครงการประกันรายได้ ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด 2.05 ล้านครัวเรือน มีวงเงินรวม 67,778.53 ล้านบาท โอนแล้ว 24,045.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.48 ของงบประมาณรวมของโครงการประกันรายได้ และยังมีโครงการสินเชื่อสนับสนุนต้นทุนการผลิตและค่าเก็บเกี่ยวให้กับเกษตรกรด้วย วงเงินรวม กว่า 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งหากรวมโครงการสินเชื่อด้วย ทั้งโครงการจะมีวงเงินรวม 120,961.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 ของ GDP

ความคืบหน้าของการโอนเงิน ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ข้าว จำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมด 4.31 ล้านราย วงเงิน 20,940.84 ล้านบาท โอนแล้ว 785,408 ราย จำนวนเงิน 16,023.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.52 ของงบประมาณทั้งหมด

ยางพารา จำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมด 1.7 ล้านราย วงเงิน 23,472.02 ล้านบาท โอนแล้ว 841,390 ราย จำนวนเงิน 5,004.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.32 ของงบประมาณทั้งหมด

ปาล์ม มีจำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมดกว่า 3 แสนราย วงเงิน 13,000 ล้านบาท โอนแล้ว 324,286 ราย จำนวนเงิน 2,627.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.21 ของงบประมาณทั้งหมด

มันสำปะหลัง จำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมด 520,000 แสนราย วงเงิน 9,442.34 ล้านบาท โอนแล้ว 2,781ราย จำนวนเงิน 63.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของงบประมาณทั้งหมด

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิทั้งหมด 450,000 แสนราย จะเริ่มโอนงวดแรกวันที่ 20 ธ.ค. นี้ ให้กับเกษตรกรจำนวน 96,740 ราย จำนวนเงิน 326.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.5 ของงบประมาณทั้งหมด

Surisa Srikunsabhttp://businesstoday.com
Economic news editor on Public policy, Trade& Investment, Energy, Industry, Agriculture and World Economy; CLMV, Silk road economy, ASEAN+3
Advertisement

Airbnb เผย “ไทย” ประเทศยอดนิยมช่วงเทศกาลตรุษจีน

Airbnb เผยข้อมูลระบุช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563 นักเดินทางในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีแผนเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวราว 85% ขณะที่นักเดินทางไทย 79% เดินทางเป็นกลุ่มและมีระยะเวลาของทริปเฉลี่ยประมาณ 4 วัน ข้อมูลล่าสุดสำหรับเทศกาลตรุษจีนว่า การท่องเที่ยวแบบครอบครัวในช่วงวันหยุดตามเทศกาลต่าง ๆ สามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคได้ -“โตเกียว โอซาก้า...

ถอดรหัส 4DNA

https://youtu.be/m22me4yzxoc ศาสตร์ 4DNA ถูกออบแบบมาเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการอย่างมีอัตลักษณ์ สู่ความสำเร็จยั่งยืน การสร้างสรรค์โครงการในอนาคตจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีอัตลักษณ์ ไม่ลอกเลียนแบบ มีที่มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นคว้าวิจัยลงลึกในบริบทรอบทิศของที่ตั้ง วิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งระเบียบกฏหมายต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เพื่อนำมากำหนดแนวทางเฉพาะสู่ “นิยามแห่งความคิด” ในที่นี้คือแนวทางแห่งศาสตร์ 4 DNA

MONO ปลดพนักงาน200 ผลกระทบรายได้พลาดเป้า

MONO ปรับใหญ่ ปลดพนักงาน 200 คน ทั้งฝ่ายข่าว ฝ่ายบันเทิงและบริการลูกค้า หลังรายได้ปีนี้พลาดเป้า บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO เจ้าของช่องทีวีดิจิทัล MONO29 ปรับลดพนักงานครั้งใหญ่...

พาณิชย์ฯ ตั้งคณะทำงานติดตาม “เทสโก้ โลตัส” เตรียมขายทิ้ง

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) สั่งตั้งคณะทำงานพิเศษติดตามการรวมธุรกิจ หลังเทสโก้ โลตัส เตรียมขายห้างในไทย และมีผู้ประกอบการหลายรายสนใจซื้อกิจการ หวั่นกลายเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดและใช้อำนาจเอาเปรียบธุรกิจอื่น นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ได้มอบหมายให้สำนักงานฯ แต่งตั้งคณะทำงานพิเศษติดตามการรวมธุรกิจ กรณีห้างเทสโก้โลตัส ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการดังกล่าว ภายหลังจากมีข่าวว่าห้างค้าปลีกรายใหญ่ของไทยหลายราย มีความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลซื้อกิจการของห้างเทสโก้โลตัสในประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาด หรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดตามพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า...

“บางนา” จากทำเลข้าวนอกนาสู่จุดหมายแห่งการอยู่อาศัยสุดพรีเมี่ยม

          ตามรายงานตลาดอสังหาริมทรัพย์ จาก DDproperty ในปี 2019 ราคาทาวน์เฮ้าส์ในบางนาราคาขัยบสูงขึ้นเกือบ 9% ระหว่างปี 2017-18 เป็นรองแค่พื้นที่ย่านสาทรที่เพิ่มขึ้น 10% เท่านั้น นี่คือบทสรุปชั้นดีของการเปลี่ยนผ่านจากเขตอุตสาหกรรม มาเป็นศูนย์กลางของการสร้างที่พักอาศัยอย่างเห็นได้ชัดของบางนาและพื้นที่ใกล้เคียง จนไม่น่าแปลกใจเลยทำให้จึงกลายเป็นพื้นที่ที่กลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ความสนใจเข้ามาจับจองทำเลทอง เพื่อเปิดตัวโครงการด้านที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ถ.ลาดกระบัง, อ่อนนุช-ลาดกระบัง ที่มุ่งสู่จ.ฉะเชิงเทรา, เปร็ง-สยามโปโล เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ-นิคมอุตสาหกรรมบางปู, บางบ่อ, บางพลี,...

เตรียมรับมือ! เฟดปล่อยกู้เฮดจ์ฟันด์ อัดฉีดเงินเข้าสินทรัพย์เสี่ยง

มูลค่าหุ้น Big Tech สหรัฐพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์แตะ 5 ล้านล้านดอลลาร์ หลังจากที่มูลค่าหุ้น Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ทะยานสู่ระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ แซงหน้าหุ้น Apple, Midrosoft และ Amazon ที่อ่อนตัวลงเล็กน้อยในระดับใกล้เคียงกันที่ 930,000 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายหุ้นในตลาดวอลล์สตรีทที่ขยายตัวเข้าสู่ภาวะฟองสบู่มากขี้น โดยเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นนั้นมาจากการอัดฉีดเม็ดเงิน QE (Quantitative...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -

หลักสูตรเดียวในประเทศไทย

Business​ Today​ Academy
หลักสูตรการสร้างระบบคิด “เชิงนวัตกรรม”
หลักสูตรเดียวที่จะเปลี่ยน “ไอเดีย” เป็น “นวัตกรรมทำเงิน”
กรอกรายละเอียดเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม