เปิดสูตรสำเร็จ “6Cs” ขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืน

Corporate เปิดสูตรสำเร็จ “6Cs” ขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืน

“ธุรกิจครอบครัวในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จะทำอย่างไรให้ธุรกิจครอบครัวสามารถดำเนินธุรกิจเกิน 3 รุ่น สามารถอยู่ได้เกิน 100 ปี”

ปัญหาหลักสำหรับธุรกิจครอบครัว ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ คือการไม่สื่อสารกันของคนในครอบครัวและขาดการวางแผนในการดำเนินธุรกิจในรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งหลักการที่จะบริหารธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนนั้นจะต้องมีกลยุทธ์ 6Cs


ศาสตราจารย์กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด กล่าวในงานเสวนา Future Construction 2019 : BUILT TO LAST ในหัวข้อ “การสานต่อธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน” ว่า จากการสำรวจเจ้าของธุรกิจครอบครัว 3,250 ราย ของ The Williams Group พบว่าอัตราการสืบทอดธุรกิจครอบครัวในปัจจุบันล้มเหลวมากกว่า 70% ซึ่งสาเหตุของการล้มเหลวนั้น 25% มาจากไม่ได้มีการวางแผนในการสืบทอดธุรกิจสู่รุ่นลูก-หลาน 60% ขาดการสื่อสารและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสมาชิกในครอบครัว 12% ไม่มีจุดมุ่งหมายหรือพันธกิจ และ 3% เกิดจากความบกพร่องของผู้เชี่ยวชาญ

ศาสตราจารย์กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

ส่วนด้านปัญหาของธุรกิจครอบครัวพบว่ามี 10 ประการ คือ

1.ขาดการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการเงิน

2.ขาดการจัดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ และการถือหุ้นที่ดี

3.เอกสารทางกฎหมายไม่ครบถ้วน

4.ขาดกลไกการจัดสรรผลประโยชน์ หรือความเป็นเข้าของธุรกิจ

5.ขาดการสื่อสารของคนในครอบครัว

6.ขาดแนวคิดในการแยกประเด็นทางธุรกิจ และประเด็นทางครอบครัว

7.ขาดการวางแผนสืบทอดธุรกิจและการเลือกผู้นำรุ่นต่อไป

8.ขาดนโยบายการจ้างงานของสมาชิกในครอบครัว

9.ขาดมืออาชีพ กรรมการอิสระ

10.ไม่มีมาตรการลดความเสี่ยง ทั้งการหย่าร้าง การตาย ความไม่ไว้วางใจ และความตกต่ำของธุรกิจ

ศาสตราจารย์กิติพงศ์ ยังกล่าวอีกว่า การบริหารธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนจะต้องมีกลยุทธ์ 6Cs คือ

1.Corporate Structure มีการจัดโครงสร้างของบริษัท ธุรกิจครอบครัว เช่น การจัดตั้งบริษัทโฮลติ้ง การจัดตั้งบริษัทประกอบการแบ่งตามประเภทธุรกิจ และการจัดตั้งกงสี

2.Compensation มีการจัดสรรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงมีนโยบายในการจัดสรรอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความขัดแย้ง

3.Communication มีการสื่อสาร พบปะพูดคุย ช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดจากปัญหาความแตกต่างของสมาชิกครอบครัวแต่ละรุ่น

4.Conflict Resolution มีกระบวนการเจรจา การไกล่เกลี่ย ประนีประนอมระหว่างสมาชิกในครอบครัว

5.Care&Compassion มีความเอื้ออาทรและความกรุณา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เห็นใจระหว่างทายาทในครอบครัว  รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.Change ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองทางด้านความคิด และเปลี่ยนจากพูดเป็นการลงมือทำ

หากพูดถึง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบัน ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องปรับตัว เพราะนอกจากปัจจัยลบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้ว ยังประสบกับความท้าทายหลายประการ คือ ความต้องการจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้น อัตราค่าจ้างสูงและทักษะของแรงงาน ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด, ผู้รับเหมาต่างชาติเข้าแข่งขันร่วมประมูลโครงการภาครัฐ และเดินหน้าตัดราคา, การขาดแรงเงินทุนหมุนเวียน, Macro prudential สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย และการปรับปรุง บังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Advertisement

“หยุดยาว”กระตุ้นเศรษฐกิจมุกแป็ก…ได้ไม่คุ้มเสีย

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์เศรษฐกิจในไตรมาสแรกปี 2563 จะขยายตัวไม่ถึง 1% ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปีต่ำกว่าที่รัฐบาลคาดไว้ราวๆ2.8 ค่อนข้างมากปัจจัยลบใหม่คือ”ไวรัสโคโรนา”กระทบการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนที่เป็นลูกค้ารายใหญ่คาดว่าจะหายไปไม่ต่ำกว่า 80 % หรือเกือบๆ10ล้านคน ”นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์”รองนายกรัฐมนตรีจึงหยิบไอเดียเพิ่มวันหยุดยาวช่วงหยุดสงกรานต์มาปัดฝุ่นแว่วว่าจะหยุดถึง9วันเลยทีเดียว คาดหวังว่าจะทำให้คนเดินทางกลับภูมิลำเนาและจะช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น แต่เพื่อไม่ให้กระทบวันหยุดภาพรวมทั้งปีจึงจะไปพิจารณานำวันหยุดชดเชยของช่วงครึ่งปีหลังหรือปลายปีเอามาไว้ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 แทน แล้วปลายปีก็ไม่ต้องมีวันหยุดชดเชยอีก เป็นการกระตุ้นให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงครึ่งปีแรกแทน อันที่จริงมาตรการเพิ่มวันหยุดยาวกระตุ้นการท่องเที่ยวนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เพิ่งจะปิ๊งไอเดียครั้งนี้ครั้งแรก หากยังจำกันได้ในยุครัฐบาล”คสช.”ที่มีดร.สมคิดเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็เคยทำมาแล้ว ซึ่งเป็นแนวความคิด”กอปปี้”รัฐบาลจีนที่เคยใช้ได้ผลโดยให้ประชาชนหยุดยาวได้เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่อย่าลืมว่าบริบทของสังคมไทยกับของจีนนั้นต่างกัน ของเขานั้นได้ผลเพราะรัฐบาลสั่งประชาชนได้ แต่ของเราไม่รู้ว่ารัฐบาลเคยประเมินผลกระทบหรือไม่...

Buzzebees มอง ค้าปลีก-ร้านอาหาร ต้องดิสรัปตัวเองใช้เทคฯ เอาใจลูกค้า

เมื่อคนไทยใช้งานบนโลกออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นการเชื่อมโยงโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์จึงเป็นเรื่องสำคัญ Buzzebees มอง ธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร จะไม่มีวันที่ Digital Disruption จะหยุดลง ต้องเริ่มปรับตัวโดยการใช้เทคโนโลยีเอาใจลูกค้า ในช่วง 23 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าวงการค้าปลีกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เมื่อเทคโนโลยีและดิจิทัลได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในวงกว้าง ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มบน ดิจิทัลต่าง ๆ ได้กลายมามีอิทธิพลต่อการซื้อขายในปัจจุบัน เนื่องด้วยปี 2562 สถิติคนไทยใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตในทุกอุปกรณ์ สูงถึง 9 ชั่วโมงต่อวัน...

หญิงแกร่ง แห่งโลกกองทุน ชวินดา หาญรัตนกูล โดย ดร. ศุภชัย  สุขะนินทร์

รายการ  Future Wealth ดำเนินรายการโดย : ดร. ศุภชัย  สุขะนินทร์ (ผู้ร่วมก่อตั้ง FiveWhale นักสื่อสารทางธุรกิจ ที่เชื่อว่าความมั่งคั่งสร้างได้) Future Wealth เอพิโสดนี้ เป็นเรื่องราวของหญิงแกร่ง แห่งโลกกองทุน คุณดาว หรือ ชวินดา หาญรัตนกูล เป็นอีกคนที่มีแง่มุมการใช้ชีวิตที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการจัดการความเครียด วิธีการเรียนรู้ รวมถึงวิธีการค้นพบตัวเอง ว่างานไหนเป็นงานที่ชอบ...

‘หุ้นสื่อสาร’ หลังจบ ประมูล 5G นับจากนี้ ใครดูดี ใครมีภาระ

จบการประมูล 5G ไปเรียบร้อยร้อย โดย กสทช. กวาดเงินเข้ารัฐไปกว่า แสนล้านบาท แต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน คือหลังจากนี้ หุ้นสื่อสาร ใครฟอร์มดี ใครมีภาระ การประมูล 5G เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา กสทช. มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายจุดในแง่นักลงทุน กับกลุ่ม  หุ้นสื่อสาร  โดยเฉพาะการแข่งขันเรื่องราคาในคลื่น 700...

เปิดปูม!! จีเอ็ม-เชฟโรเลต ก่อนยกธงขาวเลิกขายในไทย-ภูมิภาคอาเซียน

ย้อนกลับไปในช่วงปี 2539 ที่ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีบทบาทเป็นเสมือนหัวหอกสำคัญอันหนึ่งในการขยายธุรกิจของ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ก่อนจะยุติการจำหน่ายรถยนต์ เชฟโรเลต ในประเทศไทย ในปี 2539 ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกจากจีเอ็มให้เป็นฐานการผลิตประจำภูมิภาค หลังจากนั้นการก่อสร้างศูนย์การผลิตรถยนต์...

Westerdam ลั่นติดตาม เกาะติดผู้โดยสาร-ลูกเรือ สกัดไวรัสโคโรนาระบาด

Westerdam ประกาศให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนานาประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในการติดตามเฝ้าระวังผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางกับเรือสำราญลำดังกล่าว หลังมีรายงานว่าตรวจพบหญิงอเมริกันรายหนึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก่อนขึ้นเครื่องกลับบ้านที่มาเลเซีย Holland America Line เจ้าของเรือสำราญ Westerdam ออกแถลงการณ์เปิดเผยว่า แผนกสาธารณสุขของทางบริษัทในพื้นที่ต่างๆ จะยังคงติดตามและติดต่อผู้โดยสารในเรือลำดังกล่าว เกี่ยวกับอาการและสุขภาพโดยรวม และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศบ้านเกิดของผู้โดยสารต่อไป ก่อนหน้านี้ บริษัทยืนยันหนักแน่นว่า ผู้โดยสารทั้งหมด 1,454 คน และลูกเรืออีก 802 คน ไม่มีรายงานอาการของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด ทำให้เรือสามารถเทียบท่าได้ที่ชายฝั่งเมืองสีหนุวิลล์ ของกัมพูชา...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -
รับข่าวสารจาก Business Today

ไม่พลาดข่าวสารแวดวงธุรกิจ เราอัพเดตข่าว บทความ และเรื่องน่าสนใจ สดใหม่ทุกวัน คุณสามารถรับข่าวสารจากเราได้ง่ายๆ โดยกรอก

ชื่อ นามสกุล และอีเมล

ได้เลยครับ