ติง “บอร์ดอีวี” หลงทาง!! ชงมาตรการอีวีประชารัฐรับแลกรถเก่า 10 ปี

Corporate ติง "บอร์ดอีวี" หลงทาง!! ชงมาตรการอีวีประชารัฐรับแลกรถเก่า 10 ปี

ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) พิจารณาสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายใน 5 ปี และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคม ร่วมกันพิจารณาดำเนินการให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบด้วย รถยนต์ จักรยานยนต์ และรถบัสสาธารณะ เพื่อเชื่อมโยงระบบคมนาคม และลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้อย่างยั่งยืน


ล่าสุดในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการดังกล่าวได้มีการประชุมนัดแรกขึ้นโดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบแผน Roadmap การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อเร่งให้เกิดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยเร็ว มีเป้าหมายในปี 2030 ประเทศไทยมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) 30% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด (ROADMAP : THAILAND SMART MOBILITY 30@30)

ที่ประชุมเห็นชอบ Road Map 3 ระยะ

  • แผนระยะสั้น (ปี 2020-2022) จะมีการขับเคลื่อนรถราชการ รถบัสสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณะ และรถส่วนบุคคลอื่น กำหนดเป้าหมายจำนวน 60,000 – 110,000 คัน
  • แผนระยะกลาง (ปี 2021-2025) จะเร่งให้มี ECO EV และ Smart City Bus ประมาณ 250,000 คัน
  • แผนระยะยาวในปี 2030 จะมียานยนต์ไฟฟ้า 750,000 คัน

สกท. อนุมัติส่งเสริมให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว 28 โครงการ

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ได้เปิดให้มีการส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน รวมทั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยมีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว 28 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนกว่า 110,000 ล้านบาท และมีการจำหน่ายรถยนต์แล้วกว่า 5 ราย ประกอบด้วย Toyota, Honda, Fomm, Benz และ BMW 

ตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้วกว่า 800 แห่ง

สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า ภาครัฐและเอกชนได้มีการติดตั้งสถานี AC 736 จุด และ DC 69 จุด สำหรับการส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่ มีผู้ขอส่งเสริมการลงทุนกว่า 11 ราย และได้รับการส่งเสริมการลงทุน 9 ราย แต่ยังพบว่ามีปัญหาอุปสรรค อาทิ รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาสูงประชาชนไม่สามารถเข้าถึง และจำนวนสถานีประจุไฟฟ้าไม่เพียงพอที่จะรองรับการเดินทางในระยะไกล 

เปิดรายละเอียดมาตรการนำร่องการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า 4 ข้อ

1. กำหนดให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซื้อเช่า รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) มาใช้ในหน่วยงาน แบ่งเป็น รถประจำตำแหน่งสะสม 8,500 คัน และ รถใช้งานของราชการ 7,500 คัน/ปี โดยรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้าข่ายมาตรการนี้คือ รถที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นรถที่ผลิตในประเทศหรือรถที่ทดลองนำเข้าตามเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตามมาตรการดังล่าวจะยกเว้นภาษีสรรพสามิต และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

2. อีวีประชารัฐ โดยรับซื้อรถเก่า (10ปี) สูงสุด 100,000 บาท/คัน เพื่อนำไปแลกรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ ตั้งเป้ามีรถยนต์เก่าเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ประเภท ปลั๊กอิน ไฮบริด (พีเอชอีวี) จำนวน 25,000 คัน และ ประเภทแบตเตอรี่ไฟฟ้า (อีวี) จำนวน 25,000 คัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกำจัดรถเก่าที่เสื่อมสภาพออกไปช่วยลดการปล่อยมลพิษ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องซื้อขายรถยนต์ที่อยู่ในแคตตาล็อคและบริษัทผู้ขายรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการกำจัดซากรถเก่า

3. Smart City Bus นำร่องพัฒนารถประจำทางสาธารณะไฟฟ้าร่วมกับภาคเอกชนไทย โดยเริ่มจาก ขสมก. จำนวน 50 คัน และ รถบัสในสนามบิน 50 คัน และทยอยเปลี่ยนจนครบ 5,000 คัน ใน 5 ปี ซึ่งรองรับการพัฒนาไปสู่การพัฒนารถประจำทางขับขี่อัตโนมัติ (Autonomus Bus)

4. วินสะอาด สนับสนุนรถจักรยานยนต์รับจ้างเปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีเป้าหมาย 53,000 คัน ภายใน 3 ปี โดยรับซื้อรถจักรยานยนต์เก่า (10ปี) 15,000 คัน/คัน, ชดเชยดอกเบี้ยส่วนต่าง 10,000 บาท/คัน และ ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ 30,000 บาท/คัน

ทั้งนี้ 4 มาตรการนำร่อง คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบมาตรการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาการดำเนินงานและนำเสนอคณะอนุกรรมการฯภายใน 45 วัน

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เสนอความเห็นต่อการออกมาตรการ

Business Today ได้สอบถามความคิดเห็นต่อมาตรการดังกล่าวไปยังแหล่งข่าวจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งได้นำเสนอความคิดเห็นดังนี้ มาตรการที่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจนำร่องเป็นผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ในมุมผู้ประกอบการเห็นด้วยอย่างยิ่งเนื่องจากปริมาณรถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีจำนวนมาก แต่ในส่วนนี้มีความเห็นว่าอยากให้เพิ่มการสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ให้หน่วยงานภาคเอกชนหันมาเปลี่ยนรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร หรือ เปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงาน เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

นอกจากนี้ ด้านมาตรการอีวีประชารัฐที่จะมีการรับซื้อรถเก่า 10 ปี สูงสุด 100,000 บาท เพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้านั้น มองว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นเนื่องจากหากรัฐบาลมองว่าเป็นการกระตุ้นด้วยการมอบส่วนลดมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท นั้นน้อยเกินไปไม่จูงใจพอที่จะทำให้เกิดการนำมาแลกเปลี่ยนเมื่อเปรียบเทียบกับราคารถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ผู้ที่ครอบครองรถเก่าอายุ 10 ปี นั้นเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อน้อย จึงมองว่าเป็นการเป็นการสนับสนุนที่ไม่ตรงกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม มาตรการอีวีประชารัฐที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนรถยนต์เก่าให้เป็น รถยนต์ไฟฟ้า 2 ประเภทคือ 1.รถปลั๊กอิน ไฮบริด และ 2.รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ จึงมองว่าระดับความจูงใจอาจจะต้องมีความแตกต่างกัน อาทิ นำรถเก่ามาแลก รถปลั๊กอิน ไฮบริด ได้มูลค่ารถเก่าสูงสุด 100,000 บาท และ นำรถเก่ามาแลก รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ได้มูลค่ารถเก่าสูงสุดมากกว่า 200,000 บาท ขึ้นไป เป็นต้น หรือไม่เช่นนั้นก็เปลี่ยนเป็นการมอบส่วนลดให้กับผู้ที่สนใจซื้อแทน

ขณะที่ สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปอีกคือ การบริหารจัดการกำจัดรถเก่า ซึ่งต้องจำกัดนิยามให้มีความชัดเจนว่าจะมีการนำไปทุบทำลายหรือจัดการอย่างไร เนื่องจากหากรถเก่าที่รับซื้อมากลับเข้าไปหมุนเวียนในระบบรถยนต์มือสองอีก ก็อาจจะทำให้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวที่จะทำให้ลดมลพิษ

สำหรับรถยนต์สาธารณะเป็นมาตรการที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เนื่องจากรถสาธารณะมีการวิ่งอยู่ในเส้นทางที่สามารถคำนวนระยะทางและควบคุมการชาร์จไฟฟ้าในเส้นทางได้ แต่อยากเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือจาก รถเมล์, รถบัส และ รถจักรยานยนต์รับจ้าง คือ รถแท็กซี่ เนื่องจากรถแท็กซี่มีปริมาณมากโดยเฉพาะในเขากรุงเทพฯ ซึ่งมีการปล่อยมลพิษในอากาศมาก แต่อาจต้องมีมาตรการที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่าย

รัฐบาลควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะส่งเสริมให้เกิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยใช่หรือไม่ ซึ่งอาจต้องมีมาตรการส่งเสริมแบบขั้นบันไดที่แตกต่างกันระหว่าง รถยนต์ไฟฟ้านำเข้า กับ รถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ โดยในช่วงแรกอาจจะสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้านำเข้ามากและทยอยลดลงตามลำดับเพื่อทยอยสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศเป็นต้น

พลพัต สาเลยยกานนท์ BTMKT2
ผู้สื่อข่าวการตลาด, ยานยนต์ pholpat.s@gmail.com
Advertisement

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดช่องพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ-ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศไทย มีปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และสตรีมีครรภ์ ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย มีอาการรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าคนปกติ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ โฮม เฟรช มาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ตในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป มีความห่วงใยและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ได้เข้าถึงบริการได้รวดเร็วและใช้เวลานอกบ้านให้น้อยที่สุด เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงได้เปิดให้บริการ ช่องแคชเชียร์พิเศษ...

อิมแพ็คฯ ขยายวันปิดชั่วคราวเพิ่มถึง 30 เม.ย. สนองรัฐคุมเข้มโควิด-19

สืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) และแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อจำกัดการชุมนุมของประชาชน อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนด 37 สถานที่ ซึ่งรวมถึง ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง และอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นระยะเวลา...

ยกเว้น VAT นำเข้า ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ต้าน COVID-19 เพื่อบริจาค

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้าน COVID-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล โดยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการนำเข้าสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรค COVID-19 ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ต้าน COVID-19 เพื่อการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์การหรือสถานสาธารณกุศลเพื่อดูแลรักษาวินิจฉัยหรือป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับ COVID-19 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ...

ดีอีเอส จับมือ หัวเว่ย มอบ AI ช่วยแพทย์รามาวินิจฉัยโควิด-19 รู้ผลใน 25 วินาที

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ หัวเว่ย ประเทศไทย ส่งมอบโซลูชัน AI จาก HUAWEI CLOUD ที่ใช้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศจีน ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถวิเคราะห์รูปภาพทางการแพทย์เชิงปริมาณ สามารถรายงานผลตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ในผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ผลที่จะเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยเวลาเพียง 25...

โตโยต้า สนับสนุนรถ-สิ่งของจำเป็น ช่วยหน่วยงานรัฐสู้โควิด-19

นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย  บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทุ่มเทเสียสละของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อส่วนรวม และมองเห็นถึงความต้องการการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในอีกหลายภาคส่วน รวมถึงพิจารณาความจำเป็นในอีกหลายด้านที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ บริษัทจึงได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ และกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน โตโยต้าในฐานะเครือข่ายครอบครัวโตโยต้าทั่วประเทศ สนับสนุนรถยนต์โตโยต้า สิ่งของที่จำเป็น และข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคล มอบให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข หน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย และผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้ใช้ในการปฎิบัติงาน...

กสทช. แจกเน็ตฟรี 10GB เพิ่มความเร็วเน็ตบ้าน 100 Mbps เริ่ม 10-30 เม.ย. 63

กสทช. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 ระบาด ให้ประชาชนสามารถใช้งานเน็ตมือถือเพิ่มเป็น 10 GB เน็ตบ้านอัพสปีดให้เป็น 100 Mbps -กสทช. เตรียมชง ครม. แจกเน็ตมือถือ 10 Gbps และอัปเน็ตบ้านเป็น 100 Mbps เป็นเวลา...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -