เกี่ยวกับเรา

Businesstoday.co ให้บริการข่าวสารและความรู้การเงินส่วนบคุคล (personal finance) ให้ข้อมูลการวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินของทุกคนในทุกด้านของชีวิต ที่ความสำคัญมากขึ้นในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่เรื่องการวางแผนใช้จ่ายในครัวเรือน วางแผนภาษี วางแผนเพื่อวัยเกษียณ วางแผนในเรื่องระบบประกันและการลงทุน ครบถ้วนและทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กองบรรณาธิการ

ทศพร โชคชัยผล บรรณาธิการบริหาร toss63@gmail.com
นเรศ เหล่าพรรณราย บรรณาธิการ การเงิน gaptu68@gmail.com
อศินา พรวศิน บรรณาธิการ เทคโนโลยี lekasina.pornwasin@gmail.com
สุภาวดี จรุงธรรมโชติ บรรณาธิการ คอร์ปอเรต j.supawadee@gmail.com
สุริสา ศรีกุลทรัพย์ บรรณาธิการ นโยบายเศรษฐกิจ surisa.srikunsab@gmail.com
ทรงกลด แซ่โง้ว ผู้สื่อข่าวอาวุโส เทคโนโลยี songklod18@hotmail.com
ฉัตรมงคล ขุนนางจ่า ผู้สื่อข่าว boom9992016@gamil.com
นพฤทธิ์ กมลสุวรรณ ผู้สื่อข่าว noparit_ta@hotmail.com
กองกลาง info@businesstoday.co

Contact Details

บริษัท เนคทาร์ จำกัด
เลขที่ 194 ซอยปรีดีพนมยงค์ 46 (ซอยจิตวารี) ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร.02-391-9595

ติดต่อ คุณอำนาจ ตรีนารัตน์ โทร 092-428-2695

Email: contact@adapcreation.com