รื้อต๋ง..เจ๋งนะ แต่ทุบดอกเบี้ยกู้ด้วย..ยิ่งเจ๋ง

Columnist รื้อต๋ง..เจ๋งนะ แต่ทุบดอกเบี้ยกู้ด้วย..ยิ่งเจ๋ง

วิรไท  สันติประภพ แผลงฤทธิ์นับถอยหลังสั่งลาเก้าอี้ผู้ว่าแบงก์ชาติ ด้วยการเดินหน้าจัดระเบียบใหม่ค่าต๋งในระบบสถาบันการเงิน ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้แก่ลูกหนี้-ลูกค้าทั่วประเทศ


น่าสงสัยว่าวิรไท ทำไมเพิ่งจะมาขยันขันแข็งรื้อจัดระเบียบค่าต๋งในระบบสถาบันการเงินเอาในห้วงเวลาโค้งสุดท้ายก่อนอำลาตำแหน่ง ทั้งที่ควรจะต้องทำมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2558

ปฏิกิริยาท่าทีขึงขังของวิรไท ในฐานะผู้ว่าแบงก์ชาติปีสุดท้าย ดูๆไปก็มีความคล้ายคลึงกับพล.อ.อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก ปีสุดท้ายอยู่หลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นว่าด้วยการจัดระเบียบผลประโยชน์ เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ

ยังไงซะการลงมือทำ ถึงแม้จะช้า ก็ดีซะกว่าไม่ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้-ลูกค้าสถาบันการเงิน ไม่ให้ถูกสถาบันการเงินขูดรีดเอาเปรียบเอาซะเลย

จังหวะแรกที่แบงก์ชาติเข้าเกียร์เดินหน้า เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้และลูกค้าสถาบันการเงินไปแล้ว ตั้งแต่เปิดศักราชใหม่ 2563 คือการสั่งสถาบันการเงินให้ปรับปรุงการคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากลูกหนี้และลูกค้า

เบี้ยปรับกรณีชำระเงินงวดล่าช้า หรือผิดนัดชำระ ซึ่งเคยโมเมเหมายอดเงินต้นทั้งก้อนเป็นฐานคิดคำนวณเบี้ยปรับ ขูดรีดลูกหนี้ ต้องแก้ไขซะใหม่ โดยให้คิดจากยอดเงินต้นเฉพาะงวดที่มีการผิดนัดชำระเท่านั้น

ล่าสุดในห้วงเวลาที่ วิรไท เหลือเวลาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าแบงก์ชาติอยู่อีก 7 เดือน  ได้มีการส่งสัญญาณจัดระเบียบค่าต๋งระลอกใหม่ในระบบสถาบันการเงินออกมาจากแบงก์ชาติ โดยปักหมุดหวังให้บังเกิดผลในไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นจังหวะที่ วิรไท หมดวาระการทำหน้าที่ผู้ว่าแบงก์ชาติพอดิบพอดี

ว่าไปแล้วการสังคายนายกเครื่องจัดระเบียบค่าธรรมเนียมของระบบสถาบันการเงิน เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ลูกค้าและลูกหนี้ เป็นสิ่งที่แบงก์ชาติควรต้องผลักดันให้บังเกิดผลโดยเร็วที่สุด ไม่จำเป็นต้องยืดยื้อยาวไปถึงไตรมาสที่ 3

ลูกค้าและลูกหนี้สถาบันการเงิน ยิ่งถูกปลดปล่อยจากการถูกขูดรีดเอารัดเอาเปรียบเร็วเท่าไหร่…ยิ่งช่วยเติมกำลังซื้อภายในประเทศให้พอกพูนมากขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้น

ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ก่อนที่จะอำลาตำแหน่งผู้ว่าแบงก์ชาติ คุณวิรไท น่าจะต้องจัดการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้ กับดอกเบี้ยเงินฝาก ให้แคบลง เพื่อเป็นของขวัญแก่ลูกหนี้และลูกค้าสถาบันการเงิน โดยการกดดันสถาบันการเงินให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่ลูกค้าให้ต่ำลงอย่างน้อย 2% จากค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย MLR ที่ 6.8987% และค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย MRR ที่ 7.7932% ในตอนนี้

ทำนองเดียวกันอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระของสถาบันการเงินทั้งหลายแหล่ที่ไล่ระดับตั้งแต่ 15% ไปจนกระทั่งถึง 45% ก็ควรจะใช้อำนาจที่มีอยู่จัดระเบียบซะใหม่ โดยกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระต้องไม่เกินกว่า 2 เท่าของอัตราดอกเบี้ย MLR 

แน่นอนว่าการอำนวยความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้และลูกค้า ต้องส่งผลกระทบทางลบเป็นโดมิโนแก่สถาบันการเงิน ทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมลดลง ทำให้รายได้ดอกเบี้ยต่ำลง ทำให้ผลกำไรสถาบันการเงินลดลง ทำให้เงินปันผลผู้ถือหุ้นน้อยลง ทำให้ราคาหุ้นตกต่ำลง ทำให้โบนัสพนักงานถดถอยลง หรือแม้กระทั่งทำให้เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินไม่ได้รับการขยับขยายเพิ่มขึ้น แต่น่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อเทียบกับผลลัพธ์เชิงบวกที่จะเกิดกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่จะเกิดขึ้นกับกำลังซื้อในประเทศ

ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง…เบี้ยปรับที่ถูกลง…ค่าธรรมเนียมสารพัดที่ต่ำลง ในที่สุดจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังอำนาจในการซื้อมหาศาลที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วนอย่างสำคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจประเทศ จากที่ต้องยืมจมูกชาวบ้านหายใจ มาหายใจด้วยรูจมูกของเราเอง

ศักดิ์ชัย พฤฒิภัค
สื่อมวลชนอิสระ อดีตบรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์ TNN
Advertisement

กลุ่มบริษัท ช.การช่าง ร่วมมอบเงินจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด19

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท       ในเครือ ร่วมมอบเงินให้แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ พรชัย สิมะโรจน์...

มูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ มอบเงิน 2 ล้านบาทเพื่อผู้ป่วยโควิด-19

นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ และประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ ในนามผู้จัดโครงการ “วิ่งติดปีก แชริตี้รัน” บริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล ได้มอบเงินรายได้เฉพาะค่าสมัครจากผู้ร่วมแข่งขันในโครงการ “วิ่งติดปีก แชริตี้รัน” จำนวน 2 ล้านบาท โดยยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นให้กับกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการพยาบาลอื่นๆ ร่วมในโครงการ “ โรงพยาบาลของพ่อ...

สำรวจตลาดหุ้นทั่วโลกเสียหายไปเท่าไรในไตรมาสแรกกับไวรัสโควิด-19

ไตรมาสแรกของปีนี้ถือเป็นช่วงเวลาสามเดือนที่เลวร้ายที่สุดของโลกการเงิน จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้สินทรัพย์การลงทุนทั่วโลกถูกเทขายอย่างหนักจนสร้างสถิติใหม่ (ที่ไม่น่าจดจำซักเท่าไหร่) ตลาดหุ้น ทั่วโลกเข้าสู่สภาวะหมีอย่างเต็มตัว อ้างอิงจาก CNBC ตลาดหุ้น สหรัฐฯได้สิ้นสุดการเป็นตลาดขาขึ้น (Bullish) ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า 11 ปี ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ราคาน้ำมันร่วงแรงจนทำจุดต่ำสุดในรอบ 17 ปี และอื่น ๆ อีกมากมาย ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯอย่าง Dow Jones...

แอดไวซ์ รับนโยบาย Work from Home เปิดบริการซ่อม-เคลม ถึงบ้าน

แอดไวซ์ ส่งบริการ รับเคลม ซ่อมด่วน ถึงบ้านลูกค้า เพิ่มความสะดวก-สบาย-ไม่ต้องเดินทาง พร้อมผลักดันช่องทางออนไลน์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช้อป รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 -Cisco เอาใจคน Work From Home เปิดให้ใช้ Webex ฟรี...

“ออมสิน”พักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 3 เดือน ลูกหนี้โดนผลกระทบไวรัสโควิด-19

 “ออมสิน”พักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 3 เดือน ลูกหนี้โดนผลกระทบไวรัสโควิด-19 เริ่ม 1 เม.ย.-30 มิ.ย.63 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวม โดยที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกมิตินั้น ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ในการช่วยเหลือลูกหนี้ ซึ่งธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเป็นการเพิ่มเติม ด้วยโครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส...

สมโภชน์ อดีต dtac Accelerate พาทีมลุย KT Ventures

หลังปิดฉาก dtac Accelerate ในวันที่ 27 ธ.ค. 2562 คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ อดีต MD ของ dtac Accelerate ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวว่าจะไปลงหลักปักฐานที่ไหน จนกระทั่ง วันนี้ (1 เมษายน 2563) ได้อัปเดตสถานะในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เริ่มงานใหม่ที่...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -