Future of Money

เทคโนโลยีการเงินที่ต้องจับตาในปี 2020

https://www.youtube.com/watch?v=aTccRv0I_kQ&feature=youtu.be เทคโนโลยีการเงิน หรือ ฟินเทค กำลังเข้ามามีบทบาทและใกล้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไปดูกันว่าปีนี้จะมีเทคโนโลยีการเงินอะไรบ้างที่คนไทยจะได้ใช้กัน

ลงทุนอะไรดีในปี 2020

https://www.youtube.com/watch?v=F0iM8H-7fV4&feature=youtu.be ปี 2020 ยังมีปัจจัยเสี่ยงมากมายที่รออยู่ ขณะเดียวกันก็ยังเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนด้วย เพียงแต่จะต้องเลือกสินทรัพย์การลงทุนให้ถูกต้องและถูกเวลา จะเป็นอย่างไรนั้น ตามมาฟังกันเลย

หลักสูตรเดียวในประเทศไทย

Business​ Today​ Academy
หลักสูตรการสร้างระบบคิด “เชิงนวัตกรรม”
หลักสูตรเดียวที่จะเปลี่ยน “ไอเดีย” เป็น “นวัตกรรมทำเงิน”
กรอกรายละเอียดเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม