Home Business Startup Arincare ชูธงปฏิรูปวงการเภสัชกรรม ยกระดับ Healthcare

Arincare ชูธงปฏิรูปวงการเภสัชกรรม ยกระดับ Healthcare

Arincare แพลตฟอร์มการบริการงานเภสัชกรรม มีเป้าหมายครอบคลุมระบบนิเวศทั้ง ร้านยา โรงพยาบาล บริษัทยา ระบบชำระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ และให้ประชาชนสามารถรับยาใกล้บ้านได้ผ่านระบบ

เอ็ม-ธีระ กนกกาญจนรัตน์ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท อรินแคร์ จำกัด กล่าวว่า Healthcare หรือระบบดูแลสุขภาพเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย คนส่วนใหญ่เมื่อป่วยจะคิดถึงโรงพยาบาลเป็นอันดับแรก จึงเริ่มพัฒนาระบบ Arincare แพลตฟอร์มการบริการงานเภสัชกรรมในกลางปี 2016 ใช้ความรู้ที่เคยทำงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เข้ามาอุดช่องว่างร้านยา โดยตั้งโจทย์ว่า “ถ้าตัวเองเป็นคนไข้ จะทำอย่างไร”

Arincare เริ่มต้นด้วยความคิดที่ต้องการปฏิรูปวงการเภสัชกรรม ยกระดับวงการ Healthcare โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาร้านขายยาที่ทำธุรกิจเหมือนร้านโชห่วย และใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเก่ามานานหลายสิบปีให้ทันสมัยขึ้น ต่อสู้กับทุกภาคส่วนจากการถูกมองเป็นคนนอกวงการ เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมร้านขายยาโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

- Advertisement -

“เอ็ม” นิยาม Arincare ว่าเป็นแพลตฟอร์มการบริการงานเภสัชกรรม คือการบริหารคลังยา จ่ายยา เก็บประวัติ เชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ระหว่างคนไข้ โรงพยาบาล ผ่านระบบคลาวด์

จุดเด่นของ Arincare คือ การออกแบบระบบให้เชื่อมต่อผ่านคลาวด์ ปรับรูปให้ตรงกับประสบการณ์ของผู้ใช้งานและเข้าถึงง่าย สามารถเชื่อมต่อระบบการเงินกับธนาคารได้ผ่าน QR Code เชื่อมต่อข้อมูลคนไข้ระหว่างร้านยากับโรงพยาบาล และยังเปิดช่องทางให้เภสัชกรทำการตลาดได้

“โปรแกรมร้านยาสมัยก่อนพัฒนามาเพื่อขาย แต่เราปิดช่องว่างสาธารณสุขร้านยาโดยการเชื่อมต่อร้านยา ให้สามารถแลกเปลี่ยนยาระหว่างร้านยาได้ สร้างชุมชนร้านยา และมีการจัดอบรมให้ทุกเดือน”

เป้าหมายหลัก Arincare “เข้าถึงยาง่ายและราคาถูก”

“เอ็ม” ตั้งเป้าให้คนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ในราคาที่เหมาะสม Arincare จึงเปิด Market Place ทำให้ลดต้นทุนการสั่งซื้อยาได้ทันทีถึง 65% ที่เกิดจากการจัดส่งและพนักงานขาย

มีโครงการรับยาใกล้บ้านผ่านแอปพลิเคชันของ Arincare นำร่องกับ 13 โรงพยาบาล ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2019 โดยโรงพยาบาลจะแจ้งคนไข้ว่าสามารถไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านร้านไหนได้

“เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา โรงพยาบาลใน จ.ฉะเชิงเทรา ให้คนไข้รับยาใกล้บ้านมากกว่า 100 เคส จากเดือน พ.ย. 2019 มีแค่ 5 เคส โรงพยาบาลเริ่มเห็นว่าทำแบบนี้ลูกค้าพอใจกว่าและโรงพยาบาลไม่ต้องมียาทุกตัว”

Arincare ยังมีเป้าจะเข้าไปเชื่อมต่อระบบกับคลินิก องค์การเภสัชกรรมที่เป็นของภาครัฐ นำยาสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนเข้ามาอยู่ใน Market Place รวมถึงอุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่คนไข้ต้องใช้

“Healthcare เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆ ปฏิรูป เราพยายามเชื่อมต่อทีละจุด แต่สุดท้ายคือทำให้เข้าถึงยาง่ายและราคายาถูกลง ร้านยาทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล”

นำข้อมูลทำวิจัย คาดการณ์โรคระบาดล่วงหน้า

“เอ็ม” มองว่าข้อมูลเป็นสินทรัพย์สำคัญของ Arincare เพราะมีการจ่ายยาผ่านระบบมากถึง 5 แสนครั้ง ใน 1,500 ร้านยา คิดเป็นเงิน 900 ล้านบาท เทียบเท่ากับการจ่ายยาของ 14 โรงพยาบาลขนาดกลาง ที่มี 200-300 เตียง และคาดว่าปีนี้จะมียอดไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

Arincare สามารถใช้ข้อมูลทำโครงการวิจัย เช่น ร้านยาเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ ภูมิภาคไหนใช้ยาอะไรมาก เป็นข้อมูลเชิงลึกให้กับเภสัชกร นอกจากนี้ ยังสามารถคาดการณ์โรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยดูจากยาที่ถูกจ่ายออกไปในแต่ละพื้นที่

“อนาคตน่าจะสร้างประโยชน์ได้มากกว่านี้ ถ้าเรามีร้านยาในระบบมากกว่านี้ เหตุการณ์อย่าง Covid-19 เราจะรู้ได้ทันทีว่าพื้นที่ไหนเป็นจุดเสี่ยง โดยดูจากจำนวนยาที่ถูกจ่ายออกไป เราอยากให้เห็นว่าการใช้ Arincare ได้มากกว่าโปรแกรม”

Arincare ชูธงปฏิรูปวงการเภสัชกรรม ยกระดับ Healthcare

ตั้งเป้าปี 2020 รายได้โต 2 เท่า ครอบคลุมร้านยา 40% ใน 3 ปี

รูปแบบธุรกิจของ Arincare คือให้ร้านยาใช้ระบบได้ฟรี โดยหารายได้จากการจัดอบรมให้เภสัชกรร้านยา และการจัดหาอุปกรณ์ให้ร้านยาเพื่อใช้เชื่อมต่อระบบกับ Arincare อีกส่วนคือรายได้จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน Market Place ระหว่างร้านยากับบริษัทขายยา

ปัจจุบัน Arincare มีร้านยาในระบบ 1,500 ร้าน มีรายการยาหมุนเวียนในระบบ 3,800 รายการ มี 13 บริษัทยาในระบบที่เป็นผู้ผลิตยาโดยตรง

ตั้งเป้าครอบคลุม 3,500 ร้านยา มีรายการยาหมุนเวียนในระบบ 6,000 รายการ ภายในสิ้นปีนี้ และตั้งเป้าครอบคลุมร้านยา 40% จาก 1.8 หมื่นร้านยา ภายในปี 2022

ปี 2019 Arincare มีรายได้ประมาณ 4 ล้านบาท เป็นรายได้ส่วนใหญ่จากการจัดอบรม ซึ่ง “เอ็ม” คาดว่าในปี 2020 จะมีรายได้เพิ่มมากกว่า 2 เท่า โดยรายได้มาจาก Market Place นอกจากนี้ ยังมองธุรกิจระบบการจัดส่งยาในอนาคตอีกด้วย

มีแผนระดมทุน แต่ยังไม่พร้อมบุกต่างประเทศ

Arincare มีแผนระดมทุนในรอบ Serie A ในปีนี้ เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ตั้งเป้าไว้ที่ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเปิดรับทั้งกลุ่มทุน (VC) และ บริษัทร่วมทุน (CVC) ไทย ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรม Healthcare

“สิ่งที่ผมบอก VC บ่อยๆ คือร้านยามีศักยภาพที่สามารถขายยาได้ และยังขายสินค้าอย่างอื่นที่ร้านสะดวกซื้อขายได้”

“เอ็ม” กล่าวต่อว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาตลาดต่างประเทศ ถ้าจะไปต้องเพิ่มทุนอีกรอบ และอาจจะเป็น VC ต่างประเทศด้วย ตลาดต่างประเทศที่สเกลได้จะต้องมีโครงสร้างสาธารณสุขเหมือนไทย คือโรงพยาบาลจ่ายยาเอง คนไข้ซื้อยาได้เอง แต่ถ้าเป็นแบบสหรัฐจะไม่มีประโยชน์ ซึ่งกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) โมเดลคล้ายกับประเทศไทย เราสามารถเข้าไปได้หมด

ด้านอินโดนีเซียที่มีร้านยา 8 หมื่นร้าน อินเดียมี 8 แสนร้าน การไปเจาะตลาดประเทศเหล่านี้ตัวชี้วัดความสำเร็จจะต่างกัน สเกลธุรกิจต่างกัน อย่างอินเดียในแต่ละรัฐใช้ภาษาต่างกัน ประชากรต่างกัน Arincare อาจจะไม่ได้เข้าตลาดเหมือนประเทศไทย เพราะต้องตอบโจทย์นักลงทุนให้ได้ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการศึกษา คาดว่าจะขยายตลาดภายในปี 2022 หรือเมื่อพร้อม

Exit เข้าตลาดเป็นไปได้ สิ่งสำคัญคือธุรกิจต้องอยู่ได้

Arincare ยังไม่ปิดโอกาสเข้าตลาดหลักทรัพย์ ถึงแม้ว่าส่วนตัวยังไม่มีแผน “เอ็ม” เปิดเผยว่า จากการศึกษาธุรกิจ Healthcare ในต่างประเทศส่วนใหญ่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด เพื่อป้องกันธุรกิจให้อยู่ในประเทศ และป้องกันข้อมูลสุขภาพของคนไทยไม่ให้หลุดไปอยู่ในมือบริษัทต่างชาติ

“หลักการของเรา คือ ธุรกิจต้องยั่งยืน เราไม่ละอายหรือรอช้าที่จะคุยเรื่องธุรกิจ ถ้าทำเอากล่องอย่างเดียวบริษัทก็จะหายไป พรุ่งนี้คงจะไม่เห็น Arincare”

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

Bar B Q Plaza แตกไลน์ธุรกิจเปิดตัว ‘GON Pot’ ลุยตลาดชาบูเดลิเวอรี่

Bar B Q Plaza มองเห็นโอกาสทางธุรกิจช่วงโควิด-19 เปิด Segment ใหม่ประเภท GON Pot ประกาศตัวเดินหน้าลุยตลาดต้มประเภทชาบู ประเดิมเมนูแรกด้วย “ก้อนจุ่มแซ่บ” ในรูปแบบเดลิเวอรี่ ราคาเริ่มต้นที่ 599 บาท เริ่มจำหน่าย 4 ก.ค. นี้ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ 20% ให้เดลิเวอรี่ของบาร์บีคิวพลาซ่า  บุณย์ญานุช...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

ส.ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย ร้องรัฐบาลยกเลิกการห้ามขายน้ำเมาออนไลน์

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) แสดงจุดยืน หลังรัฐบาลเห็นชอบร่างประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบุ ร่างประกาศไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งเสริมการเว้นระยะห่างทางสังคมท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สวนทางกับความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal แถมซ้ำเติมผู้ประกอบการ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย และเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผู้บริโภคโดยตรงนั้น ทางสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA...

ดูหนังยุคนิวนอร์มัลแบบ Drive-in Theater ครั้งแรกในไทย ฟีดแบ็กดีเต็มทุกรอบ !!

จองเต็มทุกรอบกับปรากฏการณ์ ดูหนังลอยฟ้าครั้งแรกในประเทศไทยที่ เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ในงาน Major Cineplex Drive-in Theater เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และแอร์เพย์ เปิดพื้นที่ลานดาดฟ้าของศูนย์การค้า สร้างประสบการณ์ใหม่ในการชมภาพยนตร์แบบไดรฟ์อิน (ชมภาพยนตร์กลางแจ้งในรถยนต์ส่วนตัวเต็มรูปแบบ) ครั้งแรกในประเทศไทย ตอบรับไลฟ์สไตล์แบบ New Normal พร้อมการจัด Social...

2 โบรกฯประเมินกำไรแบงก์ไตรมาส 2 ต่ำกว่าคาดการณ์ แนะอย่าถือยาว เล่นเก็งกำไร

2 โบรกฯ ชี้ความเสี่ยงหุ้นแบงก์ หวั่นกำไรไตรมาส 2 ต่ำกว่าคาดการณ์ ชิงหั่นกำไร KBANK หดตัว 40% จากพอร์ตสินเชื่อธุรกิจท่องเที่ยว-รายเล็กอ่วมพิษโควิด แนะนักเล่นหุ้น ‘เก็งกำไร’ เมินลงทุนยาว เลือก ‘BBL-TISCO’ เป็นหุ้นเด่น-ตั้งสำรองสูง นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า...

Related News

Arincare เผย วิกฤติ COVID-19 ดันบทบาทร้านยา พร้อมนำระบบช่วยภาครัฐปฏิรูป

COVID-19 เป็นความท้าทายโดยตรงของ Arincare ทำให้เห็นบทบาทของร้านขายยาที่เด่นชัดขึ้น เป็นแนวหน้าของการเข้าถึงยา ที่ผ่านมาร้านยาถูกคนมองข้ามเป็นแค่หน่วยเสริม ธีระ กนกกาญจนรัตน์ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท อรินแคร์ จำกัด กล่าวว่า "ยอดขายของร้านยาในเดือนมีนาคม ปริมาณการใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม Arincare เพิ่มขึ้นมาจากเดือนกุมภาพันธ์ 15-20 เปอร์เซ็นต์...

Arincare เปิดระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ ลดความเสี่ยงระบาด COVID-19

Arincare ดิจิทัลสตาร์ทอัพ ได้พัฒนาการระบบบริการด้านการสั่งจ่ายยาในช่วงไวรัส COVID-19 ระบาด ส่วนหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยง ของแพทย์และบุคลกรทางการแพทย์ในการติดไวรัส รวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลก็มีโอกาสสูงในการติดไวรัสและเป็นพาหะในการแพร่กระจาย NOSTRA Map เพิ่ม 35 จุดตรวจ COVID-19 เครือข่าย สธ.เอไอเอส รับมือ COVID-19 ยืนยันบริการลูกค้าไม่หยุดชะงักช่อง...

นักเศรษฐศาสตร์เบสต์เซลเลอร์ชี้ เศรษฐีไม่ดีต่อเศรษฐกิจ

นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังแดนน้ำหอม ระบุ เศรษฐีพันล้านส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ แนะเก็บภาษี 90%             Thomas Piketty นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศส ระบุว่าเศรษฐีพันล้านส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเรียกร้องให้เก็บภาษีแบบขั้นบันได ตั้งแต่ระดับ 5% จากบรรดามหาเศรษฐีที่มีสินทรัพย์มูลค่า 2 ล้านยูโร หรือเกือบ 70 ล้านบาท ไปจนถึงระดับ 90% สำหรับเศรษฐีพันล้านที่มีสินทรัพย์มากกว่า 2,000...

ทิสโก้เวลธ์แนะลงทุนหุ้นกลุ่ม “เฮลธ์แคร์” กำไรโตดี ไม่ผันผวน – รอดทุกวิกฤตเศรษฐกิจ

ช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทั้ง 3 ครั้งกำไรต่อหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง