Home Business ตั๋ว AirAsia บุฟเฟ่ต์ ขายวันแรกฮอต เปิดขายเพียง 7 วันเท่านั้น !!

ตั๋ว AirAsia บุฟเฟ่ต์ ขายวันแรกฮอต เปิดขายเพียง 7 วันเท่านั้น !!

นับเป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงทั้งบนกระแสโลกออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับ AirAsia Unlimited Pass ตั๋วบินบุฟเฟ่ต์ จาก แอร์เอเชีย (AirAsia บุฟเฟ่ต์) ที่เริ่มขายไปเมื่อวาน (29 มิ.ย. 2563) ช่วงเวลา 10.00 น. เป็นวันแรก และจะสิ้นสุดการขายในวันที่ 5 ก.ค. 2563 เวลา 23.59 น.

โปรโมชั่นดังกล่าวนับเป็นการจัดรายการส่งเสริมการขาย (โปรโมชั่น) ของ ธุรกิจสายการบิน ที่เรียกความเชื่อมั่นและปลุกกระแสการเดินทางให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อธุรกิจสายการบินตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา

สนใจซื้อต้องทำอย่างไร, ต้องซื้อที่ไหน และใช้อย่างไร ?

- Advertisement -

AirAsia Unlimited Pass เปิดขายราคาเดียว 2,999 บาท และขายให้เฉพาะสมาชิก BIG ในประเทศไทย เท่านั้น โดยสามารถซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ airasia.com/deals เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 5 ก.ค. 2563 (เวลา 23.59 น.)

พร้อมกันนี้ โปรฯ AirAsia บุฟเฟ่ต์ สามารถใช้แลกเที่ยวบินได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 พ.ย. 2563 และ สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 20 ก.ค. – 17 ธ.ค. 2563 เฉพาะเดินทางภายในประเทศไทยเท่านั้น

สำหรับ โปรโมชั่น AirAsia บุฟเฟ่ต์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้ 

ตั๋วบินบุฟเฟต์ แอร์เอเชีย

 1. AirAsia Unlimited Pass เป็นบริการสำหรับสมาชิก BIG ในประเทศไทย ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปี ณ วันที่เดินทาง และบุคคลที่จะทำการสำรองที่นั่งได้นั้นต้องเป็นผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก BIG AirAsia Unlimited Pass แต่ละใบกำหนดผู้ใช้เพียง 1 ท่านสำหรับบัญชีสมาชิก BIG เพียง 1 บัญชีเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี ณ วันที่เดินทาง ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ AirAsia Unlimited Pass ได้
 2. AirAsia Unlimited Pass ไม่มีจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ที่เป็นสมาชิก BIG ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหรือกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากสมาชิก BIG ได้ซื้อ AirAsia Unlimited Pass และดำเนินการสำรองที่นั่งโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ยึด AirAsia Unlimited Pass ดังกล่าวและเที่ยวบินที่ได้สำรองที่นั่งไว้โดยไม่รับผิดชอบต่อตัวแทนจำหน่าย บุคคลที่สาม หรือผู้โดยสารที่ได้ผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว
 3. AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถจำหน่าย แลกเปลี่ยน มอบ หรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้ หากมีการโอน AirAsia Unlimited Pass หรือสำรองที่นั่งโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass ให้กับผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ถือ AirAsia Unlimited Pass ให้ถือว่า AirAsia Unlimited Pass ใบนั้นถูกยกเลิกโดยทันที
 4. AirAsia Unlimited Pass จำหน่ายให้กับสมาชิก BIG ผ่าน airasia.com และแอร์เอเชียโมบายแอปพลิเคชั่นเท่านั้น
 5. หลังจากซื้อ AirAsia Unlimited Pass ผู้โดยสารจะได้รับสิทธิในการสำรองที่นั่ง ในเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียที่เดินทางภายในประเทศเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยเป็นราคาที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆตามกฎหมาย ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 6. การซื้อ AirAsia Unlimited Pass จะไม่ได้รับ BIG Points แต่อย่างใด การใช้งาน AirAsia Unlimited Pass จะไม่ได้รับ BIG Points และเที่ยวบินที่เดินทางโดยใช้ AirAsia Unlimited Pass จะไม่ถูกนับคะแนนโบนัสแต่อย่างใด อีกทั้งทั้งไม่สามารถใช้ BIG Points ซื้อ AirAsia Unlimited Pass ได้
 7. เมื่อซื้อ AirAsia Unlimited Pass แล้ว ผู้โดยสารต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในบัญชีสมาชิก BIG (เช่น ชื่อ และ วันเกิด) ว่าถูกต้องตามหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนหรือไม่ โดยรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้จะใช้สำหรับการสำรองที่นั่งในระหว่างขั้นตอนการแลกเที่ยวบิน
 8. AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ช่วงเวลาการจำหน่ายและใช้งาน

 1. ระยะเวลาจำหน่าย AirAsia Unlimited Pass 29 มิ.ย. 2563 (10.00 น.) – 5 ก.ค. 2563 (23.59 น.)
 2. ระยะเวลาแลกเที่ยวบิน 29 มิ.ย. 2563 – 26 พ.ย. 2563
 3. ระยะเวลาเดินทาง 20 ก.ค. 2563 – 17 ธ.ค. 2563
 4. AirAsia Unlimited Pass จำกัดจำนวนการจำหน่ายไว้ที่ 100,000 ใบ โดยสงวนสิทธิ์ตามลำดับผู้ซื้อที่ชำระเงินครบถ้วนและสมบูรณ์ก่อน
 5. วันที่จำหน่าย วันแลกเที่ยวบิน และวันเดินทางของ AirAsia Unlimited Pass นั้นเป็นไปตามเวลาท้องถิ่นของไทย (GMT+7)
 6. ระยะเวลาการจำหน่ายและระยะเวลาการเดินทางของ AirAsia Unlimited Pass จะไม่มีการขยายเวลาออกไป และไม่สามารถแลกเที่ยวบินที่เดินทางก่อนและหลังระยะเวลาเดินทางที่กำหนดได้
 7. กรณีที่ AirAsia Unlimited Pass ไม่ถูกนำมาใช้ ท่านไม่สามารถขอคืนเงินได้

การใช้ AirAsia Unlimited Pass แลกเที่ยวบิน

 1. การแลกเที่ยวบินผ่าน AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารในสนามบิน คอลเซ็นเตอร์ หรือตัวแทนจำหน่ายได้
 2. ผู้โดยสารต้องล็อกอินเข้าบัญชีสมาชิก BIG เพื่อใช้ AirAsia Unlimited Pass โดยแลกเที่ยวบินผ่าน airasia.com/deals หรือ แอร์เอเชียแอพ
 3. ก่อนทำการแลกเที่ยวบินด้วย AirAsia Unlimited Pass ผู้โดยสารต้องตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ใจว่าข้อมูลในบัญชีสมาชิก BIG นั้นถูกต้อง โดยหลังจากที่มีการเริ่มสำรองที่นั่งเป็นครั้งแรกแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้
 4. โปรโมชั่นโค้ดจะถูกมอบให้สำหรับการสำรองที่นั่งที่ดำเนินการภายใต้ AirAsia Unlimited Pass
 5. โปรโมชั่นโค้ดแต่ละชุดที่มากับ AirAsia Unlimited Pass สามารถแลกเที่ยวบินแบบไป-กลับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่างของเที่ยวบินนั้น ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารแบบไป-กลับ หากที่นั่งไม่ว่างสำหรับเที่ยวบินขากลับ ราคาส่วนลดผ่านโปรโมชั่นโค้ดจะสามารถใช้ได้แค่เที่ยวบินขาไปเท่านั้น สำหรับเที่ยวบินขากลับ ผู้โดยสารต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนตามที่แสดงบนเว็บไซต์ ผู้โดยสามารถแลกเที่ยวบินด้วย AirAsia Unlimited Pass สำหรับเที่ยวบินขาเดียวได้ และโปรโมชั่นโค้ดไม่สามารถใช้แลกเที่ยวบินพร้อมการบริการรถและเรือรับส่ง
 6. การแลกเที่ยวบินจะใช้ได้แต่เฉพาะค่าโดยสารเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับบริการเสริม ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆตามกฎหมาย ภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ แต่ถ้ามีผู้โดยสารสามารถชำระได้ในขณะที่ดำเนินการสำรองที่นั่ง
 7. สามารถแลกเที่ยวบินได้เฉพาะเที่ยวบินที่มีการระบุว่า “ส่วนลด 100%” อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางในเที่ยวบินอื่นได้โดยต้องชำระค่าโดยสารเต็มราคาตามที่ปรากฎบนเว็บไซต์
 8. สามารถแลกเที่ยวบินได้เฉพาะการเดินทางแบบจุดต่อจุดเท่านั้น และไม่สามารถใช้กับการเดินทางต่อเครื่องได้
 9. สามารถใช้ AirAsia Unlimited Pass แลกเที่ยวบินได้เฉพาะเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชีย รหัส FD ที่เดินทางภายในประเทศไทยเท่านั้น (ทั้งขาไปและขากลับ)
 10. การสำรองที่นั่งด้วย AirAsia Unlimited Pass จะต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน
 11. เนื่องจากการใช้เครดิตแลกเที่ยวบินนั้นมีข้อจำกัดและยังขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ อาจไม่มีที่นั่งว่างสำหรับให้บริการได้ในทุกเที่ยวบินหรือทุกวัน อย่างเช่นในช่วงเวลาที่มีอัตราการเดินทางสูง เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันปิดภาคเรียน เป็นต้น การใช้ AirAsia Unlimited Pass จะไม่รับประกันสิทธิในการเดินทางสำหรับแต่ละเที่ยวบินได้ ซึ่งกำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าของ AirAsia Unlimited Pass และสายการบินไทยแอร์เอเชีย สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 12. ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน 2 เที่ยวบินสำหรับการเดินทางในวันเดียวกัน ไม่สามารถสำรองที่นั่งได้มากกว่า 1 เที่ยวบินสำหรับการเดินทางในวันเดียวกันจากเมืองต้นทางเดียวกัน โดยการสำรองที่นั่งดังกล่าวอาจถูกยกเลิกโดยกะทันหันและโดยอัตโนมัติ
 13. ผู้โดยสารสามารถไม่มาปรากฎตัวได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่มาปรากฎตัวมากกว่าจำนวนที่กำหนด สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ยึด AirAsia Unlimited Pass รวมไปถึงเที่ยวบินในอนาคตที่ได้สำรองที่นั่งและ/หรือได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ
 14. สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอันเนื่องจากเหตุดังต่อไปนี้:
  • การซื้อ การแลก และ/หรือ การใช้ AirAsia Unlimited Pass ของผู้โดยสาร
  • ผู้โดยสารไม่สามารถแลกเที่ยวบินด้วย AirAsia Unlimited Pass ได้ เนื่องจากข้อมูลผู้โดยสารไม่ถูกต้อง
  • ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ AirAsia Unlimited Pass ได้เนื่องจากทำรหัสผ่านหาย หรือไม่สามารถจำรหัสผ่านที่ถูกต้องได้
  • ใช้งาน AirAsia Unlimited Pass โดยไม่ได้รับอนุญาต
 15. ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครอง ตลอดจนต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้พร้อม เพื่อนำมาใช้ประกอบการเดินทางเข้าและออกจากประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง และประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะต้องเดินทางผ่านที่ได้บัญญัติไว้

การยืนยันการแลกเที่ยวบิน/การสำรองที่นั่ง

 1. การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้น
 2. เมื่อมีการใช้ AirAsia Unlimited Pass แลกเที่ยวบินเสร็จสิ้นและการสำรองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว ผู้โดยสารจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่ได้สำรองที่นั่งโดยการใช้ AirAsia Unlimited Pass ได้
 3. หากเที่ยวบินตามกำหนดการเดินทางของผู้โดยสารถูกยกเลิก ระงับ เปลี่ยนแปลงเส้นทาง เลื่อนกำหนดการเดินทาง เปลี่ยนแปลงกำหนดเดินทาง หรือเกิดความล่าช้าก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินทางถึงเมืองปลายทางอันเนื่องจากผลของการยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว การพลาดเวลาต่อเครื่องอันเกิดขึ้นมาจากแอร์เอเชีย เที่ยวบินล่าช้า หรือการระงับเที่ยวบินดังกล่าวอันเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของไทยแอร์เอเชีย หรือด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือด้านพาณิชย์ ไทยแอร์เอเชีย จะพิจารณาการชดเชยดังต่อไปนี้:
  • ดำเนินการนำท่านเดินทางในเที่ยวบินอื่นๆ ของไทยแอร์เอเชียที่เดินทางในเวลาใกล้เคียงที่สุดซึ่งมีที่นั่งว่างโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • คืนเงินค่าน้ำหนักสัมภาระ อาหาร หรือบริการเลือกที่นั่งที่ท่านได้ซื้อไว้แล้ว รวมถึงค่าธรรมเนียม/ภาษีสนามบินที่ได้ชำระไปแล้ว
 4. ในกรณีที่ท่านไม่มาปรากฎตัว สายการบินฯ จะคืนเงินให้เฉพาะค่าธรรมเนียม/ภาษีสนามบินที่ได้ชำระไปแล้วเท่านั้น

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. AirAsia Unlimited Pass ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ หรือแลกเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้
 2. สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเรียกร้องใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 3. ในกรณีที่สายการบินฯ ตรวจพบการกระทำที่ผิดปกติ น่าสงสัย ไม่ได้รับอนุญาต หรือฉ้อฉลในการซื้อ หรือแลกเที่ยวบินด้วย AirAsia Unlimited Pass แอร์เอเชียสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือยึด AirAsia Unlimited Pass ดังกล่าวและยกเลิกเที่ยวบินที่ได้สำรองด้วย AirAsia Unlimited Pass ดังกล่าวโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะอยู่เหนือข้อกำหนด เงื่อนไข หรือการรับรองใดที่ระบุไว้ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย AirAsia Unlimited Pass ,ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างข้อกำหนดที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของไทยแอร์เอเชีย (FD) ให้ยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นสำคัญ
 5. สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ลบ หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือยกเลิก AirAsia Unlimited Pass ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือทดแทน หรือแทนที่ AirAsia Unlimited Pass ด้วยผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีมูลค่าทัดเทียมกันได้เป็นครั้งคราว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. การซื้อและการใช้งาน AirAsia Unlimited Pass ถือว่าท่านได้ยินยอมที่จะรับผลผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของไทยแอร์เอเชีย (FD) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว
 7. ผู้โดยสารยินยอมที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหาย ป้องกัน และค่าเสียหายเต็มจำนวนที่เกิดขึ้นกับสายการบินฯ (รวมถึงการเสียโอกาส ความสูญเสียใดๆ ก็ตามอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกัน) ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และการกระทำของบุคคลที่สาม การดำเนินการ การเรียกร้อง ความต้องการ ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของทั้งสองฝ่าย การบาดเจ็บ การตาย ความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สิน สิทธิในการแผยแพร่ หรือสิทธิส่วนบุคคล การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง) การตอบแทน และความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการซื้อ AirAsia Unlimited Pass
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งข้อพิพาทและข้อขัดแย้งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ AirAsia Unlimited Pass ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลในราชอาณาจักรไทย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : แอร์เอเชีย ชี้ไทยเร่งเปิดประเทศ ขนนักท่องเที่ยวต่างชาติดันเศรษฐกิจฟื้น

Latest

‘Brooks Brothers’ ร้านขายสูทระดับผู้นำ-นายแบงก์ อายุ 200 ปี ยื่นล้มละลาย

กระแส work-from-home ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการแต่งกาย ทำร้านขายเสื้อผ้าทำงานได้รับผลกระทบ ล่าสุด “Brooks Brothers” ร้านสูทอายุ 200 ปีที่มีลูกค้าระดับประธานาธิบดีสหรัฐและนายแบงก์ย่านวอลล์สตรีท ยื่นล้มละลาย Brooks Brothers ร้านขายเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษที่ก่อตั้งมายาวนาน 202 ปี และมีลูกค้าระดับประธานาธิบดีสหรัฐถึง 40 คน รวมถึงบรรดานายแบงก์ย่านวอลล์สตรีท ยื่นล้มละลายภายใต้มาตรา 11 เพื่อฟื้นฟูกิจการ เพราะต้องประสบปัญหาเมื่อผู้คนหันไปใส่เสื้อผ้าทำงานสไตล์แคชชวลมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทยังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19 ซึ่งทำให้ความต้องการชุดสูทดิ่งวูบ...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

อะเมซอนเลิกขายสินค้า ‘บูฮู’ อ้างเอาเปรียบลูกจ้าง

บูฮู บริษัทค้าปลีกสินค้าแฟชั่นออนไลน์กำลังจะเปิดแถลงข่าวการทบทวนกระบวนการซัพพลายเชน ภายหลังจากที่สื่อรายงานว่าโรงงานของบูฮูมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เลวร้าย ทำให้ผู้จัดจำหน่ายหลายรายรวมถึงอะเมซอนที่จะยกเลิกการขายสินค้าให้บูฮู บูฮูกล่าวว่าทางบริษัทให้ความสำคัญต่อข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการประพฤติผิด สภาพแวดล้อมการทำงานที่เลวร้าย และการจ่ายเงินเดือนต่ำกว่าอัตราอย่างจริงจัง แหล่งข่าวระบุว่าลูกจ้างโรงงานผลิตเสื้อในเมืองเลสเตอร์ที่ส่งสินค้าให้กับบูฮูได้รับค่าจ้างเพียง 3.50 ปอนด์ (4.39 ดอลลาร์) ต่อชั่วโมง เทียบกับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 8.72 ปอนด์ (10.94 ดอลลาร์) ต่อชั่วโมง นอกจากนี้โรงงานยังเปิดดำเนินการตามปกติในช่วงที่มีการล็อกดาวน์และมียอดผู้ติดเชื้อจากโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นโดยไม่มีมาตรการทางด้านสุขอนามัยหรือการเว้นระยะห่างทางสังคม ทางด้านหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักรได้เข้าตรวจค้นโรงงานหลายแห่งในเมืองเลสเตอร์เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ หากพบกรณีดังกล่าวจริงจะทำให้บริษัทผู้ผลิตเหล่านี้ต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงินมหาศาล หุ้นของบริษัทบูฮู ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า เช่น พริตตี้ลิตเติ้ลธิง (PrettyLittleThing) แนสตี้ แกล...

แข่งเดือดยุคโควิด…อิโตชูเล็งซื้อหุ้น 100% แฟมิลี่มาร์ทในญี่ปุ่น

อิโตชูเล็งเข้าถือหุ้นทั้งหมดในแฟมิลี่มาร์ท เตรียมร่วมมือใกล้ชิดด้านการจัดหาอาหาร-สินค้า รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ท่ามกลางกระแสแข่งเดือดร้านสะดวกซื้อและการระบาดของโควิดที่ฉุดกำไรลด บริษัทอิโตชูกล่าวว่ามีแผนเข้าถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทแฟมิลี่มาร์ท ผ่านการทำคำเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้น จากปัจจุบันที่มีหุ้น 50.1% และจะใช้เงินประมาณ 580,000 ล้านเยน (ประมาณ 168,000 ล้านบาท) ในการซื้อหุ้นที่เหลือ การเข้าถือหุ้น 100% จะเปิดโอกาสให้อิโตชูดำเนินการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของร้านสะดวกซื้อรายใหญ่อันดับ 2 ของญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรผ่านการนำเครือข่ายจัดซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศของอิโตชู มาใช้ประโยชน์มากขึ้น นอกจากนั้น ทั้งสองยังจะเติมเต็มกันในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และการชำระเงินทางดิจิทัล โดยข้อมูลมากมายเกี่ยวกับลูกค้าจะเปิดโอกาสให้บริษัทพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ...

หุ้นเอเชียร่วงตามดาวโจนส์ กังวลล็อกดาวน์หลังสหรัฐติดโควิดพุ่งทุบสถิติ

หุ้นเอเชียเปิดตลาดร่วงตามวอลล์สตรีท นักลงทุนเริ่มหันมาให้น้ำหนักกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกครั้ง หลังผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐพุ่งทำสถิติใหม่รายวัน และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์กล่าวว่านักลงทุนเริ่มกังวลว่ารัฐบาลอาจจะประกาศล็อกดาวน์รอบใหม่ ซึ่งจะกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ดัชนีล่วงหน้า S&P/ASX 200 เปิดตลาดลดลง 0.41% ดัชนีนิเกอิล่วงหน้าขยับขึ้นเล็กน้อย 0.02% และดัชนีฮั่งเส็ง ลดลง 0.87% ขณะที่ดัชนีล่วงหน้า S&P 500 เพิ่ม 0.12% จากปิดตลาดเมื่อคืนนี้ ลดลง 0.56% ปิดที่ 3,152.05...

Related News

แอร์เอเชีย ชี้ไทยเร่งเปิดประเทศ ขนนักท่องเที่ยวต่างชาติดันเศรษฐกิจฟื้น

แอร์เอเชีย ชี้ไทยเร่งเปิดประเทศ ขนนักท่องเที่ยวต่างชาติดันเศรษฐกิจฟื้น แนะเปิดบินนำร่องอินโดจีนก่อน เผย Travel Bubble ต้องทำเป็นคลัสเตอร์ลดความเสี่ยงติดเชื้อ โอดปีหน้าไม่เห็นแสงสว่างธุรกิจการบินจะฟื้น ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย  กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในขณะนี้มองว่า ประเทศไทยควรเปิดให้สายการบินเปิดให้บริการการบินได้เฉพาะในอินโดจีน (พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา) ก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้คลี่คลายโดยการติดเชื้อแทบไม่มีแล้ว เพราะขณะนี้ในแต่ละประเทศเริ่มมีมาตรการคลายล็อกดาวน์การบินระหว่างประเทศให้บริการตั้งแต่ 1...

“แอร์เอเชีย”ลดเงินเดือน พนง.และผู้บริหารระดับสูง ฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19

“แอร์เอเชีย” แจ้งว่าพนักงานอาวุโสและผู้บริการระดับสูง สมัครใจของรับเงินเดือนลดลงตามตำแหน่งระหว่าง 75%- 10% เพื่อช่วยบริษัทฯ ฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19 บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 บริษัทฯมีการบริหารจัดการด้านต้นทุน ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานระดับอาวุโสของ...

ไทยแอร์เอเชีย ประกาศหยุดบินทุกเส้นทางชั่วคราว

ไทยแอร์เอเชีย ได้ประกาศผ่าน Twitter @AirAsia_Thai ประกาศหยุดให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศชั่วคราวตั้งแต่ 1-30 เมษายน 2563 เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการรัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยมีแผนจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งเพื่อการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวไว้แล้วจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากสายการบินฯ ทาง SMS หรือ อีเมล ที่ได้ระบุไว้ เพื่อเลือกรับข้อเสนอทางเลือกต่างๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินฯ อย่างไรก็ตาม...

XJ 621 เที่ยวบินมฤตยู

หวาดหวั่นขวัญผวากันไปทั้งบางเมื่อมีการเปิดโปงเรื่องราวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากผู้ติดเชื้อที่รับเชื้อมาจากเมืองซับโปโร เกาะฮอคไกโด ประเทศญี่ปุ่น ขึ้นเครื่องบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621 มาร่อนลงที่ดอนเมือง เมื่อเวลาประมาณ 17.48 น.วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ.แล้วเดินทางกลับบ้านย่านดอนเมืองสบายใจเฉิบ ก่อนจะเป็นพาหะพาเชื้อไปติดหมอ-พยาบาลในโรงพยาบาลย่านสายไหม เรื่องนี้ทำให้ความไว้เนื้อเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ คุณภาพการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขที่คุยนักคุยหนาว่าเจ๋งและแจ๋ว ถึงกาลล้มละลายโดยพลัน สารพัดสารพันข้อสงสัยประดังประเดขึ้นมาในบัดดล...ถ้าเจ๋งจริงแจ๋วจริงตามราคาคุย แล้วคนติดเชื้อผ่านการตรวจคัดกรองที่ด่านตม.ดอนเมือง ก่อนเข้าประเทศได้ไง ? ในทางตรงกันข้ามก็สะท้อนความหละหลวมในการดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร ที่สนามบินชิโตเสะ เมืองซับโปโร เกาะฮอคไกโด ของญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน จุดบอดช่องโหว่...

แอร์เอเชียเปิดสถาบันเพิ่ม”สกิล”พนักงาน

กระแสดิจิทัลเดินหน้า disrupt อุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนกระทบไปถึงความมั่นคงของงาน ล่าสุดมีข่าวสายการบินแอร์เอเชีย จับมือกูเกิล เปิดตัวสถาบันสอนการเพิ่มทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็น (reskill) แก่พนักงาน หน่วยงาน RedBeat Ventures ของแอร์เอเชีย จะเข้ามาบริหาร “AirAsia Google Cloud Academy” และนำเสนอคอร์สต่างๆ รวมถึงการตลาดดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการออกแบบเครือข่ายด้านไฮเทค ผู้บริหารภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ของ Google...