เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล จุดตัด Mindset บริหารคน และดูแลสังคม ในวันที่อายุ 125 ปี

BT News เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล จุดตัด Mindset บริหารคน และดูแลสังคม ในวันที่อายุ 125 ปี

เอสโซ่ และ เอ็กซอน กำลังพัฒนาระบบสร้างคนครั้งสำคัญ เพื่อก้าวให้ทันโลกดิจิทัล

Brand & Trends: คุณคิดว่าองค์กรที่มีอายุเกิน 100 ปี และว่าจ้างพนักงานในสเกล 7 หมื่นคนทั่วโลก จะต้องปลูกฝังวิธีคิดยังไงให้คนของเขา และตัวองค์กรจะต้องอยู่อย่างไรกับความคาดหวังของสังคม?

ตรงทางเข้า ณ สำนักงานใหญ่ ก่อนกดลิฟต์ มีป้ายตั้งพื้นที่ดึงดูดสายตา เขียนว่า Diversity & Inclusion พอคุณก้าวเข้าลิฟต์แล้ว เมื่อถึงชั้นบน ประตูเปิดออก คุณก็จะเห็นคล้ายๆ กันแบบนี้อีกชุดตรงแถวนั้น

องค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญเรื่องความแตกต่างหลากหลาย (Diversity) และการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร (Inclusion) เพราะเป็นหนทางสำคัญที่จะทำให้องค์กรแข็งแรง มีประสิทธิภาพ และก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

D&I คืออะไรกันแน่? คงมีไม่กี่คนหรอกที่จะสามารถอธิบายสองคำนี้ได้อย่างง่าย ชัดเจน และรวดเร็วเท่ากับ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ขององค์กรแห่งนี

“การทำเค้กต้องมีอะไรบ้าง? มีแป้ง น้ำตาล ผงฟู ไข่ เนย ช็อกโกแลต ทุกอย่างก็มีค่าในตัวมัน อันนี้ คือ Diversity ส่วน Inclusion คือเอาพวกนี้มาอยู่ด้วยกัน กลายเป็นเค้ก พอมาอยู่ด้วยกันแล้ว value จะต้องสูงขึ้น

คุณได้ลิ้มรสความมันของเนยมั้ย แน่นอน แป้งก็ยังมีอยู่ แต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่แป้ง ไม่ใช่ไข่ ไม่ใช่เนย ไม่ใช่ผงฟูที่เกิดขึ้น แต่คือ แป้ง ไข่ เนย ผงฟู จะต้องลดอัตตาของตัวเอง แล้วเค้กนี้ก็จะมีทุกๆ รสชาติในนั้น” เขากล่าว

ในเรื่องอัตตาตัวตน เขายกตัวอย่างว่า ถ้าคุณเป็นประธานของที่ประชุม ต้องหัดพูดให้น้อย เพื่อจะเปิดทางให้เกิดความคิดที่หลากหลาย เกิดการถกเถียงกัน ถ้าไม่ลดอัตตาตัวตนลง เค้กจะไม่เป็นเค้ก

“เค้กหวานไป ฟูไป ช็อกโกแลตมากไป มันจะไม่อร่อย”

“Glassdoor” หน่วยงานด้านให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์แห่งหนึ่งพบว่า คนที่กำลังมองหางาน ทั้งที่มีงานทำอยู่แล้ว หรือกำลังว่างงานจำนวน 67% บอกว่าต้องการทำงานกับองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องความแตกต่างหลากหลายในแทบทุกๆ ด้าน

การสำรวจของ CNN Money พบว่า กลุ่ม มิลเลนเนียล (อายุตอนนี้ 20-35) มีความแตกต่างหลากหลายมาก ทั้งเชื้อชาติ และผิวพรรณ และพวกเขาก็ต้องการทำงานกับองค์กรเช่นนั้น คือมีความแตกต่างหลากหลายในเรื่องต่างๆ เช่นกัน

ที่เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พนักงานถูกปลูกฝังให้มีวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างหลากหลายและยอมรับซึ่งกันและกัน การยอมรับซึ่งกันและกันทำให้ความคิดถูกท้าทายหลายครั้งจนตกผลึก ไม่ว่าลูกน้องหรือหัวหน้างานต้องรู้จักท้าทายกันและกัน

“ทั้งในการทำงานและใน Meeting เด็กมาใหม่ เขาก็งงนะ ทำไมที่นี่พูดกันแบบนี้ แต่ว่าพอออกจากห้องไป หนูก็เห็น เค้ารักกันดีนะ เพราะเราปลูกฝังกันมาแบบนี้ เราต้องรู้จักแยกแยะว่า ที่เราไม่เห็นด้วย เรากำลังไม่เห็นด้วยกับ ‘แนวความคิด’  ไม่ได้ยึดติดกับผู้พูด พอถกเถียงกันจบก็ออกไปกินข้าวกันได้เหมือนเดิม ถกเถียงกัน ความคิดแตกต่างกัน เป็นเรื่องที่ดี”

ในการบริหารคน ในด้าน Good Governance นั้น ที่นี่เน้นมากและถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลย นั่นคือเรื่องความโปร่งใส ดร. ทวีศักดิ์ เล่าว่า

“เรายึดหลัก ผลของงานมีความสำคัญเท่ากับวิธีที่ได้มา เช่น ถ้าเกิดจะได้ใบอนุญาต ต้องทำตามทำนองคลองธรรม ไม่ใช่ไปเลี้ยงกันใต้โต๊ะ ทำไม่ได้ วิธีที่จะได้มาซึ่งใบอนุญาตจึงสำคัญเท่ากับใบอนุญาตที่ได้มา หรือวิธีได้มาซึ่งการวัดน้ำมัน สำคัญเท่ากับวิธีการวัดน้ำมัน End cannot justify means เพราะที่นี่ ‘End is equally important as means.’”

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมีพนักงานจำนวนมากเป็นอันดับสี่ของเอ็กซอนโมบิลทั่วโลก รองจาก อเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ การเป็น Global Company ของที่นี่ไม่ใช่เป็นแค่ International ที่นี่พวกเขาเชื่อในเรื่องการสร้างคน “Home-grown”

“Esso ไม่เชื่อเรื่องการไปประมูลคนนั้นคนนี้มา เราเชื่อการฟูมฟักคนจากรากฐานของเรา การที่เราอยู่มาถึง 125 ปี ต้องมี Principle ต้องมี Foundation ที่ดี ปัจจัยสำคัญที่เติบโตไปข้างหน้า คือ เราไม่สามารถอยู่อย่างแปลกแยก หรือ เอาประโยชน์จากทางธุรกิจ บางอย่างมาคำนวณหาประโยชน์ล้วนๆ เราต้องรู้จักให้โอกาสดีๆ กับคนในสังคม” ดร. ทวีศักดิ์ กล่าว


เมื่อ BIG DATA นำมาใช้จับเทรนด์การศึกษา
ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถแทรกความต้องการเงินทุนทั่วประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

“เราเป็นองค์กรแรกที่ทำงานร่วมกับกสศ. ใช้ Big Data กับสพฐ. มีการเยี่ยมเยียนแล้วเก็บข้อมูล ตอนนั้นยังไม่มีการนำมาวิเคราะห์มาก แต่กสศ. เอา data เหล่านี้มาวิเคราะห์ อย่างเราบอก กสศ. ว่า เราสนใจทำ CSR ในจังหวัดเพชรบุรี มีโรงเรียนไหนบ้างที่เด็กมีความต้องการ

จากวิธีการที่กสศ. ประเมิน ก็ตรงกับวิธีการของเรา เราต้องการทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิด Impact และต่อยอดได้ด้วย งานเพื่อสังคม ไม่ใช่ถ่ายรูปแล้ว กลับบ้าน งาน CSR จริงๆ มันต้องลึกซึ้งมากกว่านั้น เราไม่ต้องการทำเพื่อผักชีโรยหน้า” ดร. ทวีศักดิ์ กล่าว

Esso ใช้วิธีคิดว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะมาจากทางไหน (พนักงาน พันธมิตร คู่ค้า) ที่ร่วมกันบริจาคเข้ามา จะมอบให้เด็กประเภทไหน และมีการต่อยอดด้วยหรือเปล่า เช่น มีการประเมินผลว่า เด็กขาดเรียนน้อยลงหรือเปล่า เด็กน้ำหนักขึ้นหรือเปล่า เงินที่รวบรวมไม่ใช่เอาไปใช้เลี้ยงดูเด็กอย่างเดียว พวกเขาต้องเอาเงินไปลงทุน เช่น ปลูกผัก พอปลูกผักแล้ว ก็ให้หัดเอาไปขาย เกิดเป็นกระบวนการที่ชัดเจนว่า เงินต่อเงิน พอนักเรียนได้เรียนรู้ นักเรียนก็ได้ประโยชน์

“เช่น ไปจ. น่าน เราไปทำกิจกรรม CSR ให้ครู นักเรียน บ้านสว้า บ้านนาราบ
เราก็ไปกับพนักงานหลายท่าน เด็กๆ ก็จะพบพนักงานของเราที่ไม่ได้อยู่สังคมเมืองมาตลอด พวกเขาก็เติบโตมาจากชนบท เด็กๆ บอกว่าได้ฟังแล้ว ได้จุดแรงบันดาลใจให้พวกเขา” ดร. ทวีศักดิ์กล่าว

รู้จักเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เส้นทาง 125 ปี เอสโซ่ และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ปี 2562

ในปี 2562 โครงการหลักๆ ของเอซโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มีอะไรบ้าง?

-พนักงานร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นเวลา 3,000 ชั่วโมง และบริจาคเงินประมาณ 3,691,546.00 บาท สำหรับกองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และพนักงาน + เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน + มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลนโอกาสและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ภายใต้โครงการ “ทำดีให้คน (มอง) เห็น” เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล รวมถึงหน่วยเคลื่อนที่ในถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยเหลือผู้ช่วยโรคตา-ต้อกระจกและทุนการศึกษาให้โรงเรียนในจังหวัดน่าน

-Day of Caring โครงการดูแลสิ่งแวดล้อมปีที่ 13 พนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่และสมาชิกในครอบครัวร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำให้ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ทำความสะอาดป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง

-สร้างอาชีพ และสนับสนุนการสร้างศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสตรีในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จ. ชลบุรี (ตั้งแต่ปี 2552) ใช้เงินทุนกว่า 7 ล้านบาท

-กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี (ตั้งแต่ปี 2525) มอบทุนให้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงาน และปิโตรเลียม รวมแล้วกว่า 2,100 ทุน รวมมูลค่ากว่า 16 ล้านบาท

-เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทปิโตรเลียมและปิโตรเคมีชั้นนำของโลก ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

เริ่มต้นจากการเป็นผู้ค้าน้ำมันก๊าดและน้ำมันหล่อลื่น
บริษัทในเครือ: บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่นแอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่: กว่า 600 แห่ง

ธุรกิจ: จัดหา กลั่น ผลิต ขนส่งลำเลียง การตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ำมันเบนซินประเภทต่างๆ น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ยางมะตอย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และผลิตภัณฑ์พิเศษต่างๆ กว่า 300 ชนิด ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ผลิตก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปี 2553

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลฉลอง 125 ปีแห่งความผูกพันกับพลังที่ขับเคลื่อนสังคมไทย

Business Todayhttp://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities.
Advertisement

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -
รับข่าวสารจาก Business Today

ไม่พลาดข่าวสารแวดวงธุรกิจ เราอัพเดตข่าว บทความ และเรื่องน่าสนใจ สดใหม่ทุกวัน คุณสามารถรับข่าวสารจากเราได้ง่ายๆ โดยกรอก

ชื่อ นามสกุล และอีเมล

ได้เลยครับ