Home BT News COVID-19 กับเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

COVID-19 กับเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ช่วงนี้ได้ยินเพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หลายท่านกังวลกับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีความผันผวนและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ปรับลดลงค่อนข้างมากทำให้ผลตอบแทนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลดลงไปด้วย  

ตั้งแต่ประเทศไทยเผชิญกับ “วิกฤตโควิด” จากสิ้นเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายน SET Index ปรับลดลงถึง 212.48 จุด หรือ -14% โดยเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 173.62 จุด หรือ -11% และในเดือนมีนาคม

ประเทศไทยเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดหนักที่สุด SET Index ก็ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงถึง 214.66 จุด หรือ -16% และได้เริ่มปรับตัวขึ้นในเมษายนที่ผ่านมา โดยปรับขึ้นไปกว่า 175.8 จุด หรือ +16% ไปอยู่ที่ 1301.66 จุด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยที่เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับมาตรการเชิงรุกของภาครัฐด้านการเงินและการคลังที่มีอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดและผู้ลงทุน

- Advertisement -

เมื่อเห็นการขึ้นลงของตลาดหุ้นเช่นนี้ ก็เป็นธรรมดาที่หลาย ๆ ท่านจะมีความกังวล แต่เมื่อผู้เขียนได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพิ่มเติมทำให้เห็นข้อเท็จจริงว่า ผู้ที่ออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แม้มีกองทุนบางส่วนที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดบ้าง แต่เป็นสัดส่วนที่น้อย โดยข้อมูล ณ มีนาคม มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียง 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) ที่ขาดทุน 10% ขึ้นไป และน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากสถานการณ์ที่คลี่คลายลงในเดือนเมษายน เนื่องจากการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่อยู่ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยประมาณ 82% ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล และ 30% ลงทุนในหุ้นกู้เอกชน โดยเกือบทั้งหมดเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ (investment grade) 

ขณะที่ลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (non-investment grade และ unrated) เพียง 50 ล้านบาท หรือ น้อยกว่า 0.005% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีอยู่ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท การลงทุนในหุ้นมีเพียง 22% จึงได้รับผลกระทบน้อยในช่วงตลาดหุ้นมีความผันผวน

แม้การลงทุนในหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากราคาตลาดได้มากกว่า แต่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าเช่นกันหากเลือกลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดี สำหรับสมาชิกที่อายุยังน้อย มีเวลาอีกมากในการทำงานก่อนเกษียณ หรือสมาชิกที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากหากมีการขาดทุนในระยะสั้น การมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นในระดับที่เหมาะสมจะช่วยให้ท่านสามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการมีเงินออมเพียงพอรองรับการเกษียณ ซึ่งวิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้พวกเรามีอายุที่ยืนยาวขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งต้องมีเงินออมมากขึ้นเพื่อเพียงพอมีใช้ภายหลังเกษียณ

สมาชิกจึงควรมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำและสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนสูงให้เหมาะสมกับเป้าหมายและระยะเวลาการลงทุนของตนเองหากท่านเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการออมเพื่อรองรับการเกษียณ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความได้เปรียบมากกว่าการออมประเภทอื่น ๆ ในหลายประการ ทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้รับเงินสมทบจากนายจ้างเสมือนได้รับโบนัสเพิ่มในแต่ละเดือน มีผู้จัดการมืออาชีพมาช่วยบริหารเงิน มีคณะกรรมการกองทุนมาช่วยคัดเลือกและติดตามดูแลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนให้อีกชั้นหนึ่ง

ยังพบว่ามีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ท่านได้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือสำคัญ ช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถบรรลุเป้าหมายมีเงินเอาไว้ใช้ยามเกษียณได้ง่ายขึ้น

สำหรับสมาชิกกองทุนที่จะเกษียณในปีนี้ (จากสถิติที่ผ่านมาในแต่ละปีจะมีสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เกษียณประมาณ 2-3 หมื่นคน) ท่านสามารถคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อได้เพื่อให้การลงทุนมีความต่อเนื่องโดยไม่มีภาระต้องส่งเงินเพิ่มแต่อย่างใด ไม่ควรเอาเงินออกมาทั้งหมดในคราวเดียว

แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินบางส่วน ควรขอรับเงินเป็นงวดออกมาใช้เท่าที่จำเป็น เช่น นำเงินออก 50,000 บาท ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อให้การออมมีความต่อเนื่องและมีผลตอบแทนงอกเงยไว้ใช้อย่างเพียงพอภายหลังเกษียณ เนื่องจากการขอรับเงินเป็นงวด ท่านจะยังคงสถานะสมาชิกกองทุนอยู่เช่นเดิม และบริษัทจัดการจะบริหารเงินของท่านต่อไป โดยไม่ต้องส่งเงินเพิ่มเช่นกัน

ทั้งนี้ สามารถติดต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อขอรับเงินเป็นงวด หรือทยอยเอาเงินออกจากกองทุน โดยระยะเวลาการคงเงิน และการขอรับเงินเป็นงวดจะขึ้นกับข้อบังคับกองทุน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละกองทุน ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในข้อบังคับกองทุนของท่านเพิ่มเติม

ข้อเขียนโดย ศิษฏศรี นาคะศิริ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

‘สมคิด’ ชี้ครึ่งปีหลังเจอพายุเศรษฐกิจทั่วโลก หวังอานิสงส์ 2 ไตรมาสแรกพาไทยรอด

  "สมคิด" รับ เศรษฐกิจทั่วโลกอ่วมจากโควิด-19 หวังครึ่งปีหลังฟื้นตัว เผย “เจโทร” ยังมั่นใจลงทุนไทย ไม่เคลื่อนย้าย เมื่อวันที่ 8 ก.ค. เวลา 08.00 น. ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายทาเคทานิ อัทสึชิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ณ กรุงเทพฯ (เจโทร กรุงเทพฯ) เข้าพบนายสมคิด...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

ปตท.ออกหุ้นกู้กรีนบอนด์ 2 รุ่น ดอกเบี้ย 2.25-2.85%

ปตท.เตรียมเสนอขายหุ้นกู้  2 รุ่น ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เป็นหุ้นกู้กรีนบอนด์ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2559-2562 ในวันที่ 20 ก.ค....

Ford จัดหนักเปิดแคมเปญรับประกัน ‘เครื่อง-เกียร์’ นาน 10 ปี

Ford เปิดตัว 2 แคมเปญ รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน 10 ปี หรือ 150,000 กม. และ Referral Campaign สร้างความมั่นใจผลิตภัณฑ์ระยะยาว นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทได้เปิดตัวแคมเปญ “การรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน 10 ปี หรือ...

ซัมซุงชี้ กำไรเพิ่ม 23% จากยอดขายชิพ

ซัมซุง ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดของโลก คาดว่าผลกำไรของบริษัทจะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 20% ในไตรมาสสุดท้าย เนื่องจากบริษัทสามารถต่อสู้กับสภาวะตลาดที่ตกต่ำจากสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัสระบาดได้เป็นอย่างดี กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีคาดว่าผลกำไรจากการดำเนินงานในช่วงสามเดือนของไตรมาสที่สองน่าจะมีมูลค่าราว 8.1 ล้านล้านวอน (6.8 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งถือเป็นผลกำไรที่เพิ่มขึ้นถึง 23% จากตัวเลขในช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อปีที่แล้ว ตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าวยังเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ราว 2%นอกจากนี้ซัมซุงยังคาดว่ายอดขายจะตกลง 7% หรือประมาณ 52 ล้านล้านวอน (4.36 หมื่นล้านดอลลาร์) ในขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่ายอดขายน่าจะอยู่ที่ 51.4 ล้านล้านวอน...

Related News

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลแพ่ง ลงโทษคดีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น GLOBAL

ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแพ่ง กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด รายนายสุรศักดิ์ จันโทริ และนายเอกกมล จันโทริ กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้นบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)  โดยให้นายสุรศักดิ์ ชำระเงินจำนวน 522,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของผลประโยชน์ที่นายสุรศักดิ์พึงได้รับจากการกระทำความผิด นับแต่วันฟ้อง...

5 ข้อต้องรู้ก่อนลงทุน…ในหุ้นกู้ตลอดชีพ

ในภาวะดอกเบี้ยต่ำเราจะลงทุนอะไรดี เป็นคำถามที่วนไปมาในใจใครหลายคน และเชื่อว่าจำนวนไม่น้อยที่มองหา “หุ้นกู้” เป็นหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจ ไม่เน้นความหวือหวา  เพราะให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามความเสี่ยง  ยิ่งช่วงนี้ มีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งทยอยออกหุ้นกู้ให้ดอกเบี้ยที่น่าดึงดูดใจอย่างมาก จึงขอให้ข้อคิดว่า อย่าดูแต่ผลตอบแทนอย่างเดียว ให้พิจารณาความเสี่ยงอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านเครดิตที่สะท้อนในเครดิตเรทติ้ง เช่น หากไม่มีเรทติ้ง (unrated)...

ก.ล.ต.ออกกฏกำกับ ‘คนโพสต์-เว็บไซต์’ แนะนำลงทุน ต้องขอใบอนุญาต

ก.ล.ต.ออกเกณฑ์กำกับโพสต์ความคิดเห็นแนะนำการลงทุนบนสื่อออนไลน์ ต้องขอใบอนุญาต ทั้งคนเขียนและเจ้าของเว็บไซต์ที่เปิดให้แสดงความคิดเห็น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกแนวทางการพิจารณาลักษณะของการให้คำแนะนำที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อสร้างความชัดเจนถึงแนวทางการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันการให้คำแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ประชาชนในลักษณะที่เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือประสบการณ์ในการลงทุนผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการให้บริการที่แพร่หลายและหลากหลายรูปแบบมากขึ้น จึงอาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในการพิจารณาว่าการดำเนินการในลักษณะใดที่เข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก.ล.ต....

แนะผู้ถือหุ้น MAX ใช้สิทธิออกเสียงวาระซื้อหุ้น 2 บริษัท เหตุที่ปรึกษาการเงินชี้ไม่เหมาะสม

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (MAX) ศึกษาข้อมูลและไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 19 มิถุนายน 2563 กรณีบริษัทจะซื้อหุ้นในบริษัท เดอะมาสเตอร์ เรียลเอสเตท จำกัด (MASTER) และบริษัท อริยา เอสเตท จำกัด (ARIYA)ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ไม่เหมาะสมและผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติ

ก.ล.ต.เผยผลสำรวจธุรกิจมีความพร้อม 70% ตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ก.ล.ต. เผยผลสำรวจหน่วยงานในกำกับดูแล พบมีระดับความพร้อม 70% ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนะ 4 ประเด็นเร่งดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อช่วยประเมินความพร้อมเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) เมื่อเดือนเมษายน 2563...