ปิยมิตร ยอดเมือง

วิธีสร้างทางเลือกการลงทุนให้ตัวเอง

การลงทุน แต่ละคนไม่จำเป็นต้องเลือกลงทุนอะไรที่เหมือนๆ กัน เพราะความเหมาะควรของสินทรัพย์แต่ละอย่างกับแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน

การลงทุน จง ‘คาดการณ์’ อย่า ‘คาดเดา’

การลงทุนโดยลดความเสี่ยงลงให้มากที่สุดก็คือคาดการณ์ได้ว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จกับการลงทุนนั้นๆต้องเกินกว่า 50%

จัดพอร์ตลงทุนแบบดารา

ถ้าชอบแบบดาวค้างฟ้าก็ต้องเลือกหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่มีการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจอย่างเหมาะสมหรือมีโมเดลธุรกิจที่โดดเด่นเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่ยากจะมีใครมาสู้หรือมาล้มได้

คนที่ไม่เริ่มต้นลงทุน เพราะอะไร?

กลุ่มที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการลงทุน จะต้องกระตือรือล้นด้วยตัวเอง ต้องสร้างแรงจูงใจในการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน

‘อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน’ นั้น สำคัญไฉน?

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่อาจจะถูกนับเป็นหนี้ไม่เป็นทุนต่อไปแล้วเป็นของเก่าที่ออกอยู่แล้วในตลาดไม่เกี่ยวกับของใหม่ที่กำลังจะเสนอขายแต่อย่างใด

‘เจ้าหนี้’ กับ ‘เจ้าของ’

ผู้ถือ “หุ้นกู้” นั้นมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีเรตติ้งระดับลงทุน (BBB- ขึ้นไป) หากเป็นระยะ 5 ปีดอกเบี้ยอย่างมากก็ได้ 3% นิดๆต่อปี แต่ก็ยังสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี
รับข่าวสารจาก Business Today

ไม่พลาดข่าวสารแวดวงธุรกิจ เราอัพเดตข่าว บทความ และเรื่องน่าสนใจ สดใหม่ทุกวัน คุณสามารถรับข่าวสารจากเราได้ง่ายๆ โดยกรอก

ชื่อ นามสกุล และอีเมล

ได้เลยครับ