Asama Kulvanitchaiyanunt

ผู้ร่วมก่อตั้งและ Data Scientist บริษัท CORALINE ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา และ รับทำโครงการเกี่ยวกับ Big Data , AI , Digital Transformation ทั้งระบบแบบ Customize นอกจากนี้ยังเป็นผู้เขียนหนังสือ Big Data Series (I, II, III) Buzzwords Series (ฺBig Data, AI, Digital Transformation≠Buzzwords)

มี Data Expert แต่ไม่เกิดผลอะไร

มี Data Expert แต่ไม่เกิดผลอะไร เชื่อว่า ณ ตอนนี้ หลายๆ องค์กรคงมีผู้เชี่ยวชาญด้าน Data...

Quantum Computer คืออะไร?

Quantum Computer คืออะไร? ขอเกริ่นก่อนเลยค่ะ ว่า ตามสไตล์ของ Coraline แล้ว เราจะเน้นการอธิบายที่ทุกคนเข้าใจได้ง่าย เราจึงขอเลี่ยงใช้ศัพท์เทคนิคที่เข้าถึงยาก...

เมื่อ “พนักงาน” โดน Disrupt

เมื่อ “พนักงาน” โดน Disrupt ไม่ใช่แค่ “องค์กร” หรือ ”บริษัท” ต่างๆ ที่โดนคู่แข่ง...

ทำความรู้จักพื้นฐานของ AI แต่ละประเภท

ทำความรู้จักพื้นฐานของ AI แต่ละประเภท AI ย่อมาจาก "Artificial Intelligence" หรือ แปลเป็นไทยว่า "ปัญญาประดิษฐ์ " หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง ที่มีกลไกการทำงานอย่างชาญฉลาด...

Machine Learning Engineer ต่างกับ Data Scientist อย่างไร

Machine Learning Engineer ต่างกับ Data Scientist อย่างไร ในหลายๆ เว็บสมัครงาน (โดยเฉพาะ...

ทำความรู้จัก Augmented Intelligence เทรนด์ใหม่ที่มาแทน Artificial Intelligence แบบเดิมๆ

หลายครั้งที่เราจะได้ยินว่า AI กำลังจะมาแทนที่งานของมนุษย์ ซึ่งก็อาจจะจริง และไม่จริง ในส่วนที่จริง ก็เพราะว่า งานบางส่วนที่ทำซ้ำๆ จะสามารถถูกแทนที่ด้วยระบบ...